De toekomst van het (ons?) pensioen

Ik schreef er hier al eerder over: de regering wil het huidige pensioenstelsel ingrijpend verbouwen, mede ook door het gesloten ‘pensioenakkoord’ van een paar jaar geleden. Ingewikkelde materie, dat pensioen. Ik mag wel zeggen: erg ingewikkeld, om niet te zeggen: gigantisch complex. Bovendien: in de pensioenpotten (pijler 2) zit zo ’n 1.500 miljard aan gespaard geld en dat moet gaan worden herverdeeld over tig miljoen gerechtigden, ga er maar aan staan.

Ingewikkeld dus? Zeker. Een heel korte uitleg. Ons stelsel voor de oudedag bestaat al sinds de jaren ’50 vorige eeuw uit 3 pijlers.
De eerste pijler is de AOW waarop (bijna) iedereen die in NL woont (of woonde) aanspraak heeft: een vast bedrag per jaar en betaald door iedereen die nu belastbaar inkomen in NL heeft, het is dus een zogenaamd ‘omslagstelsel’: de huidige AOW ‘ers worden betaald door de huidige werknemers, ondernemers en uitkeringstrekkers.
De tweede pijler zijn de Bedrijfs(tak)pensioenfondsen (zoals ABP, PGGM, Horeca, Metaal) die -via de werkgevers- geld ophalen voor de werknemers en daar de ‘verzekerden’ (de werknemers) een uitkering van betalen. Hier wordt dus gespaard, vandaar die 1.500 miljard Euro. Deze pijler kent een behoorlijke vorm van collectiviteit (solidariteit). In principe beloofden die fondsen een pensioen, gekoppeld aan het inkomen dat een werknemer verdiende voordat hij/zij ‘met pensioen’ ging plus jaarlijkse indexatie, maar die koppeling is al een hele tijd (jaren) feitelijk losgelaten. Overigens zit daar nu weer wat beweging in.
De derde pijler zijn de particuliere voorzieningen voor de oudedag zoals lijfrentes en banksparen. In deze derde pijler zitten dan dus ook vooral de (ex-)ondernemers die immers niet in de tweede pijler terecht konden. Ook hier wordt gespaard, maar dan individueel en voor eigen rekening en risico.

De door de regering gewilde hervorming gaat vooral over de tweede pijler die in de plannen grotendeels wordt afgeschaft en omgevormd tot (een soort van) persoonlijk spaarpotje (a la de derde pijler dus), met nog een klein stukje collectiviteit erin. Of die hervorming wijs is weet ik ook niet. Wat ik wel weet is dat er in het debat in de Tweede Kamer (en ook op andere plekken) heftig verweer gevoerd wordt. We konden in dat debat onder andere een tot de tanden gewapende Pieter Omtzigt zien die zoveel vragen stelde en zoveel kritiek had dat hij daar ruim 1,5 uur voor nodig had. Wie dit staaltje analyse wil zien, op YouTube kun je ervan genieten (want genieten is het, vind ik). Straks moet de minister (Carola Schouten) op al die vragen en kritiek gaan antwoorden en ik verheug me daarop. Afgelopen zomervakantie liep ik rond in het Colosseum in Rome en dit debat gaat lijken op een strijd op leven en dood tussen de minister en (o.a.) Omtzigt. Arme minister.

Overheid gaat in 2023 MKB ‘stimuleren’

Er komt – tenminste volgens vele deskundigen – een (stevige?) economische crisis aan. Om met onze grote Nederlandse filosoof te spreken is dat ook logisch, want na de zeven vette jaren (nou ja, vet: Corona heeft het veel bedrijven erg moeilijk gemaakt natuurlijk) volgen logischerwijs de zeven magere jaren. Onze immer vooruitziende regering gaat dus in 2023 het MKB met diverse maatregelen stimuleren, tenminste: dat vinden ze zelf.

Als ik mijn kwartje in de collectebus mag doen vind ik het nogal tegenvallen allemaal. Er zullen zeker bedrijven zijn die van deze maatregelen meer financiële ruimte krijgen, maar daar staat voor zeker het kleinbedrijf dan tegenover de belastingverzwaringen (zoals vooral de snellere verlaging Zelfstandigenaftrek, de in het aangehaalde artikel genoemde verhoging van de autobelasting en het afschaffen van de middeling). Maar goed: een gegeven paard kijken we niet in de bek natuurlijk.
Tegelijk loopt de arbeidsproductiviteit terug, zo berekende het CBS en zijn bedrijven naarstig op zoek naar geld. En niet onbelangrijk ook in dit verband: vanaf 2025 wordt ineens de fiscaal redelijk profijtelijke IACK (Inkomens Afhankelijke Combinatie Korting) afgeschaft, dus kindjes krijgen wordt vanaf 2025 fiscaal veel minder profijtelijk, met die productiviteit gaat het dus de komende tijd vast niet veel beter.
Verwarrende tijden allemaal, zeker voor ons als ondernemers.

Overheid beter gewapend op jacht naar btw-fraudeurs

Fraudeurs, dieven en andere boeven zijn natuurlijk van alle tijden helaas. En dus jaagt de overheid op diegenen die het met de regeltjes niet zo nauw nemen ter vulling van hun portemonnee; het gebruikelijke spel tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ waar hele boekenplanken over vol zijn geschreven en je je hele Netflix-account mee kunt uitputten.
Fraudeurs met de Btw zijn in dit ‘spel’ een speciale categorie, variërend van kleine thuisverkopers tot conglomeraten van pseudobedrijven die met facturen en aangiften googelen.
Het tegengaan van dat frauderen (en het witwassen van de opbrengsten daarvan natuurlijk ook) lukt nog niet echt goed (om niet te zeggen: steeds minder goed) en de overheid vindt dat dat vooral komt omdat zij te weinig ‘wapens’ heeft in die strijd. Daarom wil ze nog meer en nog betere wapens. Eén van die wapens is een nieuwe wet waarmee het witwassen van geld makkelijker is op te sporen. Daarvoor worden betalingsproviders (zoals banken) ook verplicht mee te werken aan het opsporen van dit soort praktijken, ook -en vooral- de grensoverschrijdende. De Autoriteit Persoonsgegevens is er niet blij mee. De banken zijn er ook niet blij mee (‘massasurveillance’).
Of de soep…., ik weet het ook niet. Per slot is het -om in de oorlogstaal te blijven- een wapenwedloop en de andere kant zit ook niet stil te kijken naar al dit wapengekletter. En ondertussen….. wordt de gewone burger van steeds meer kanten bespied.

Box 3: de storm steekt weer op

Het was te verwachten, en dat schreef ik hier dan ook al eerder op: die muis gaat nog een lange staart krijgen…
Inmiddels gaat het om twee groepen belastingbetalers.

De eerste groep zijn de mensen die in het verleden belasting over hun Box3-inkomen hebben betaald, terwijl dat volgens de uitspraak van de Hoge Raad niet had gemogen. Als zij geen bezwaar gemaakt hadden tegen die belastingbetaling (en dat zijn verreweg de meesten) dan kunnen zij fluiten naar hun centjes. Daar worden die mensen natuurlijk niet vrolijk van, zacht gezegd. Er liggen dus inmiddels al ruim 115.000 verzoeken bij de Belastingdienst om ‘ambtshalve herziening’ en die stapel groeit gestaag en al die verzoeken moeten dus…..
De tweede groep zijn degenen die nu (vanaf zeg 2019) ook Box3-belasting moeten gaan betalen en niet het risico willen lopen dat het straks toch weer anders wordt dan de (wat soepelere) regeling die er nu (sinds 2019) is en dus tezamen met hun aangifte gelijk ook maar een bezwaarschift indienen, want je weet maar nooit immers?
Ook de Consumentenbond is zich er inmiddels mee gaan bemoeien door mensen met een grief te verzamelen en ‘in overleg’ te gaan. Komt er niets uit dat overleg: rechtszaak!
Fiscale beroepsorganisatie SRA is overigens ook al in gesprek met het Ministerie van Financiën en vraagt daarom iedereen nog even te wachten met verzoekschriften, bezwaarschiften en/of beroepsprocedures.
En dat allemaal omdat StasFin van Rij -nadat de overheid stevig op de vingers is getikt door de Hoge Raad- vond dat dat wederrechtelijk verkregen belastinggeld beter aan nuttigere dingen kon worden besteed. Blijft bijzonder.

Uitbetalen derden moet anders gemeld worden

Uitbetalingen aan derden melden? Moet dat dan? Jazeker moet dat!!
De Belastingdienst heeft immers graag dat haar administratie van alle belastingplichtigen op orde is en daartoe heeft zij een onstilbare honger naar informatie, onder andere dus over wat mensen zoal ontvangen voor hun werk. Heel vroeger deden we dat met een zogenaamd IB47-formulier (‘het witte kaartje’) dat na invulling per postkoets naar de Belastingdienst werd vervoerd. Maar zoiets is natuurlijk niet meer van deze tijd, dus dat moet nu al een paar jaar via de digitale snelweg.
Vanaf het boekjaar 2022 heeft de belastingdienst de regels aangescherpt.
Ik vat het kort samen.
Wie zijn ‘derden’? Dat zijn geen mensen in loondienst e/o uitzend/payrollmedewerkers (die worden al uitgebreid aan de Belastingdienst, het UWV en soms een Bedrijfspensioenfonds gerapporteerd). Ingehuurde ondernemers zijn het ook niet (die moeten al dat meldwerk zelf doen). Blijft over: de rest. Betaal je als ondernemer dus iemand iets voor iets wat hij/zij voor je doet, dan moet dat gemeld worden!! Onder de link hierboven zie je wat er van je verwacht wordt! Voor de helderheid: dat MOET dus. Niet gedaan? Boete!
Advies dus: loop door je boekhouding 2022: zijn die mensen er? Melden! Kan ik ook voor je doen overigens.

Contant geld: oei oei

Het speelt al langer: ze hebben het liever niet, contant geld. Wie is ‘ze’? De overheid om mee te beginnen, want contant geld riekt naar zwart en dus crimineel geld. Banken zijn er ook niet (meer zo) blij mee: of je bij het afstorten van dat geld ook wel even je boekhouding mee wilt nemen. Mij dunkt: gevalletje de goeden moeten onder de kwaden lijden.

Over ‘gevalletje de goeden moeten onder de kwaden lijden’ zag ik afgelopen week nog een andere kwestie in de financiële wereld. De overheid is van plan banken te gaan verplichten nog veel strenger het financiële (bank-)verkeer van ondernemers, ondernemingen te gaan ‘monitoren’, nu ook door onderling gegevens uit te wisselen. Dat gekoekeloer naar je zakelijke betalingsverkeer kost de banken dus inmiddels al zo ’n € 1,5 miljard per jaar trouwens, dat kun je dus zien aan de kosten die de bank je rekent voor je betalingsrekening (want wie denk je die extra 15.000 werknemers allemaal betaalt?). Dat gaat met dit plan dus nog meer worden.
En het ergste? Dat blijkbaar van al dat speurwerk tussen de 95% en 98% voor niets blijkt te zijn gedaan en dat hebben ze op de redactie van Trouw ook ontdekt.

Er komt fiscale rechtshulp

De regering werkt aan een ‘onafhankelijke fiscale rechtshulp‘, een ‘laagdrempelige’ zelfs. Zo!
Blijkbaar zijn de problemen met onze grote vrienden van de Belastingdienst inmiddels dus zo uit de pan gerezen dat de oude methoden niet meer werken en er een hele nieuwe bedrijfstak opgetuigd moet gaan worden. Met als inspiratiebron de Amerikaanse versie, de TAS. Daar moest ik even naar zoeken, naar die ‘TAS’ (wat niet meevalt als je ’tas’ heet:
Taxpayer Advocate Service staat dat dus voor.
Ik heb eens een genoeglijk halfuurtje rondgewandeld op de site van die TAS. Tjonge. Als wij in NL ook zoiets gaan krijgen…. Onafhankelijk, maar blijkbaar wel betaald door de overheid?!
We kunnen natuurlijk ook gewoon een stukje terug in de tijd gaan, toen de Belastingdienstdienst nog zelf vaak dit soort dingen deed, met als tegenpartij een belastingadviseur. Maar dat kan blijkbaar niet meer. Jammer.Rente op spaargeld: het kan weer, een beetje

Lang weggeweest, maar inmiddels weer terug in beeld: rente op spaargeld. De Rabo begint en gaat weer een beetje (0,25%) rente geven op je spaargeld. Maar het kan zelfs ook meer worden dus, wel 0,5%….! Rente, dat is lang geleden: een blog uit 2017 om je herinnering weer wat op te frissen.
Met de huidige inflatie (en belastingheffing over dat spaargeld trouwens ook) schiet 0,25% -noch 0,5%- natuurlijk niet echt op, maar alle kleine beetjes helpen nietwaar? En zoals onze voorouders ook allang wisten: een kinderhand is gauw gevuld.


Maar hoge of lage rente: we trekken ons er niet zo heel veel van aan, zo blijkt: het spaargeld van de huishoudens stijgt en niet zo ’n beetje ook: in 2021 steeg het gespaarde vermogen met zo ’n 32 miljard tot ongeveer € 362 miljard en dat is gemiddeld zo ’n € 46.300 per huishouden. Appeltje voor de dorst dus, waarschijnlijk. Toch? En 0,25% rente? Dat is dan voor het gemiddelde huishouden wel € 116 rente per jaar, of zelfs € 232 bij 0,5%. Toch een stedentripje naar (bijvoorbeeld) Lissabon….

Energiesteun voor het MKB

Na de geruchten, ballonnetjes en ander rumoer werd afgelopen week duidelijk waar de regering aan denkt voor het steunen van ondernemingen die door de hoge energieprijzen in de problemen komen (of dat al zijn): de TEK-regeling (het bedenken van nieuwe afkortingen is een groot goed van deze tijd). Helemaal rond is het allemaal nog niet, maar de hoofdlijnen zijn al zichtbaar.
De regeling gaat (pas!) in vanaf 2023 (nog wel even tot april wachten met aanvragen) en is voor bedrijven waar tenminste 12,5% van de omzet (omzet? huh, wie bedenkt dit? Waarom niet 12,5% van de kostprijs) bestaat uit energielasten en die tenminste 5.000 m3 gas en/of tenminste 50.000 KwH elektriciteit per jaar verbruiken. En zo nog wat voorwaarden dus.
Ik heb geen idee wat een bakker aan gas e/o electra verbruikt, zou die hiermee geholpen zijn? En een restaurant?

Afgelopen week kwamen ook cijfers naar buiten over de Corona-steun van begin 2020 t/m juni 2022. Interessant toch weer. Ruim 1 op de 3 ondernemingen (en instellingen ook) vroeg een of andere vorm van steun aan. Veel TOZO zie ik onder andere, hoewel dat ook de minste prijzige steun was voor de overheid (3,5 miljard).
Eind juni 2022 stond er nog een ruime 20 miljard aan uitgestelde belastingbetalingen uit, als dat bij energie-intensieve bedrijven is…..

Ex-baas CPB gaat nadenken en ziet ineens dingen

Ex-directeur Coen Teulings kwam afgelopen week uitgebreid aan het woord in de krant en werd daarna overal en nergens geciteerd. Om vervolgens weer snel in de politieke coulissen te verdwijnen. want zijn boodschap past niet helemaal in het huidige politiek-economische denken. Want ‘(meer) werken moet lonen’ was onder andere zijn mening.
Voor wie het hele verhaal van Teulings wil lezen moet zijn hele verhaal (met cijfers en zonder plaatjes) doorlezen en dat kan hier. Of hij gelijk heeft? Misschien. Wat me wel opvalt is dat we dit soort analyses niet zagen toen hij nog directeur van het CPB was. Maar dat zien we natuurlijk wel vaker: eenmaal los van de politieke handboeien gaan wel meer exen ineens andere dingen zeggen….