De rijkste Nederlanders ‘betalen minder belasting’

Het CPB (Centraal Plan Bureau) onderzocht de belastingdruk in NL en kwam met een verrassende (echt?) conclusie: de rijkste Nederlanders betalen minder belasting dan de modale Nederlander. Alsof we dat al niet wisten, toch? Maar goed, het kan geen kwaad om het maar weer eens vast te stellen. Het gaat dan om 1% van alle belastingbetalers, ongeveer 140.000 mensen, meestal ondernemers.

Gewone ‘werkenden’ betalen gemiddeld zo ’n 40% van hun inkomen aan de Belastingdienst, voor de echt hele rijken (0,01%, 1.400 mensen dus) is dat ongeveer 28%. Met als kanttekening van mijn kant dat 28% van 40 miljoen inkomen natuurlijk ook wel wat meer belastinggeld oplevert dan 40% van een modaal inkomen (€ 40.000), dus wat het CPB bedoelt is de relatieve belastingdruk. Voor de allerrijksten (0,001%, 140 mensen dus) is dat relatieve verschil nog wat groter.
Hoe doen ze dat, die rijken? In de eerste plaats natuurlijk door slimme en ‘street/taxwise’ adviseurs in te huren en die zijn natuurlijk niet goedkoop, in de portemonnee is het verschil met modaal NL daardoor wel wat kleiner. Toch? Maar ze doen het vooral door de winsten die ze in hun bedrijven (B.V. ‘s) maken niet (helemaal) uit te keren, dat geld blijft dan in de B.V. en wordt daar (veel) lager belast (met Vennootschapsbelasting, nu 19% tot 25,8%).
Wordt die winst uitgekeerd naar privé komt daar nog eens 24,5% tot 33% dividendbelasting bij (van de winst na aftrek van Vennootschapsbelasting). Het uitkeren van de hele winst naar privé kost dus (maximaal) 50,3% belasting!

Het bijzondere is dan wel weer dat iedere ondernemer weet dat je zelden je hele winst voor privé kunt gebruiken, een deel moet je in je bedrijf vasthouden als buffer voor tegenvallers en/of voor toekomstige investeringen, zo vreemd is dat vasthouden dus allemaal nou ook weer niet. De vraag is welk deel zakelijk gezien in het bedrijf moet blijven en welk deel wordt opgepot om de hogere belastingheffing (voorlopig) te ontlopen. Het antwoord op die vraag heb ik in het CPB-rapport niet kunnen vinden. Dus tja, wat moeten we dan met die cijfers?
En wat doen we met de rijken die uit NL zijn vertrokken, naar Monaco bijvoorbeeld? Tellen die ook mee?
‘Ze’ gaan er wel wat aan doen, ergens, ooit.
Terzijde, maar niet helemaal, het antwoord van StasFin van Rij op kritische vragen over het fiscale handelen van een van de rijkste Nederlanders. Proost! Ik doe er maar een leuk liedje bij.

Accountants melden meer ‘ongebruikelijke transacties’

Voor wie het nog niet weet: onder de WWFT moeten banken, verzekeraars, notarissen, accountants en belastingadviseurs hun klandizie tegen het licht houden: gebeuren er daar dingen die (mogelijk) niet door de beugel kunnen dan moet dat gemeld worden bij het FIU. Het is dan vervolgens aan dat FIU om te bepalen of actie noodzakelijk of gewenst is.

Dat FIU publiceerde afgelopen week de jaarcijfers over 2023. Meer meldingen door accountants (+40%), minder door belastingadviseurs en notarissen. In totaal kwamen er in 2023 4.621 meldingen binnen, in 2022 waren dat er nog 3.918 (+18% dus). Opsporende politieagenten (BOA ’s is misschien een beter woord hier) zijn er dus tegenwoordig in vele vormen; ook gij, Brutus?

Bedrijfsleven stort een kleine 300 miljard in de belastingpot

Een tijdje geleden vroeg de Eerste Kamer hoeveel belastinggeld de grote(re) ondernemingen jaarlijks aan belastingen afdroegen aan de overheid en (vreemd genoeg) wist de regering dat niet zo snel te vertellen. Daarom sloeg advies- en accountantskantoor PwC zelf eens aan het rekenen en kwam uit op net geen 300 miljard (uit 38 verschillende soorten belastingwetten!) en dat is zo ’n 74% van de totale belastinginkomsten van de overheid.

Geïnteresseerd in waarover dat belastinggeld dan betaald werd? Kijk eens zelf in het onderzoek, vooral de factsheets geven een bondige samenvatting. Kloppen al die cijfers? Geen idee, maar als ik er zo naar kijk zou het best eens heel dicht bij de werkelijkheid kunnen liggen. Het blijft trouwens wel curieus dat de regering dit soort cijfers niet snel kan ophoesten, zo moeilijk moet dat toch niet zijn.
Nieuwe regering, nieuwe regels

Citaat uit een van mijn favoriete liedjes: “meet the new boss, same as the old boss” (uit the Who: ‘Won’t get fooled again’). We krijgen dus een nieuwe regering met andere ideeën en dus nieuwe wensen en nieuwe plannen, what are the differences? Nou, dat blijken er nog best veel te zijn als we de opgeschreven toekomstplannen bekijken.

Meer in het algemeen staan hier de financiële en fiscale plannen en hier staat een opsomming van vooral de fiscale plannen. Beter? Slechter? Dat is een politiek oordeel en daarvoor zijn jullie zelf oud en wijs genoeg. Het is wel een verandering vergeleken met de vertrekkende coalitie die voor haar financiële wensen de laatste tijd steeds meer lonkte naar de bankrekeningen van ondernemend Nederland. Wereldschokkende verschillen zie ik nou ook weer niet, maar zoals bij vele zaken geldt: the devil is in the detail en er zijn veel details en dus ook veel devils.
Komen de plannen ook uit of lopen ze (zoals zo vaak) vast in het moeras der realiteit? Wie weet. Gebeuren er dingen die de plannen in de war sturen (zoals de Russische inval in Oekraïne bij de vertrekkende regering)? Wie weet. De richting van de nieuwe club is duidelijk wel een wat andere en verder: ach, als het regent worden we straks ook gewoon nat. Liedje!

Subsidie Stap voornamelijk voor de elite

Ooit (tot een paar jaar geleden bedoel ik dan) kon je kosten voor een opleiding als aftrekbare kosten op je belastingaangifte schrijven en daardoor kreeg je belastinggeld terug wat die opleidingskosten dus wat draagbaarder maakte. Voor ondernemers kon dat deels ook als bedrijfskosten trouwens.
Dat was niet goed, vond de overheid: daardoor -zo bleek- werden opleidingen voornamelijk gevolgd door mensen (en ondernemers) uit de betere e/o gegoede klassen en dat was natuurlijk niet de bedoeling.


Dus: afschaffen die aftrek en vervangen door een subsidie, Stap. Maar helaas: daardoor veranderde er dus geen biet. Dezelfde (soort) mensen bleven dezelfde (soort) opleidingen doen en door de overheid (mede) laten betalen. Goh! Wie had dat nou verwacht? Ik zag trouwens dat mijn eigen stad daar ook vrolijk aan meedeed. Liedje.
Die subsidie is inmiddels weer afgeschaft dus. De aftrek blijft afgeschaft. ’t Was mooi, zolang het duurde.

Box 3: to make bezwaar or not to make bezwaar, that is the question

De Belastingdienst legt op dit moment alle aangiften waar een Box3-component in zit (behalve als het alleen om spaargeld gaat) op de plank totdat de Hoge Raad ergens na de zomervakantie met de laatste uitspraak komt. Met die uitspraak gaat de Belastingdienst dan alle aangiften afwikkelen met de nieuwe regels.

Wat dus iedereen met Box3-vermogen (anders dan alleen spaargeld) dus weer voor een dilemma plaatst: wel of geen bezwaar maken straks?
Afgelopen week las ik een aardige beschouwing daarover in onze vakpers. Lezen jullie even mee?

Owjee, de KvK gaat weer geld kosten

De Kamer van Koophandel. Voor ondernemers is dat net zoiets als een wesp: soms nuttig, maar ook knap lastig soms. Dan bedoel ik nog niet eens zozeer allerlei functies die de KvK heeft, of denkt te moeten hebben. Het gaat met name over de kernfunctie: het beheer over het Handelsregister. En dat Handelsregister is dan wel weer handig: je kunt er als ondernemer -of particulier- nakijken of een bedrijf wel is wat ‘ie zegt dat ‘ie is. Tenminste meestal, voor veel kleine bedrijven (eenpitters) zijn allerlei gegevens sinds een paar jaar dan weer afgeschermd, want privacy.

Afgelopen week las ik dat de overheid de relatie tussen de KvK en de ondernemers weer wil veranderen. Nogal wat jaren geleden was ingeschreven staan in het Handelsregister bepaald niet gratis, maar dat ergerde veel ondernemers want wat kreeg je daar nou voor terug? Een vermelding in een register dat door de overheid verplicht was en dat moest dan ettelijke tientjes tot ettelijke honderdjes per jaar kosten? Dus werd de vermelding zelf gratis (de eerste inschrijving overigens niet). Dat had wel een nadeel: de KvK liep daardoor noemenswaard veel geld mis en dus ging de KvK handelen met wat ze had: al die data. Dat was ook weer niet goed, getuige de vele verhalen van ondernemers die om de haverklap lastiggevallen werden door allerlei vlot pratende verkopers.
Dus daarom is er nu het plan: straks weer betalen, maar dan ook bescherming tegen het gebruik (c.q. misbruik) van je gegevens.

Ik kon het natuurlijk (weer) niet laten: eens even kijken in de jaarcijfers van die KvK, dat kun je ook zelf en wel hier.
Er werken dus ruim 2.000 mensen bij de KvK. In 2023 leden die samenwerkend een verlies van een kleine 4 miljoen (zo!), in 2022 was er ook al een verlies: ruim 2 miljoen. Maar dat is niet erg, want geld zat daar: het eigen vermogen was eind 2023 ruim 55 miljoen. De voornaamste bron van inkomsten? De overheid met ruim 160 miljoen (2023).
Misschien vandaar ook die verandering? Het aantal inschrijvingen Handelsregister was in 2023 ongeveer 3,5 miljoen, dus als we als ondernemers gemiddeld allemaal per jaar € 45,71 lappen kan de overheid haar subsidie aan iets anders gaan besteden. Toch?

Belastingdienst: al 10,3 miljoen aangiften Inkomstenbelasting binnen

Het zal niemand zijn ontgaan (denk ik zo): de aangifte Inkomstenbelasting 2023 moet voor 01 mei 2024 zijn ingediend, dat heeft de Belastingdienst via alle mogelijke kanalen over ons uitgestrooid. Trots als een pauw melde de Belastingdienst vervolgens dat er voor 01 mei al een recordaantal van 10,3 miljoen aangiften waren ingediend.

In totaal heeft de Belastingdienst 9,2 miljoen belastingplichtigen verplicht om aangifte te doen: 7,3 miljoen particulieren en 1,9 miljoen ondernemers. Ook werd bekend dat 3,1 miljoen mensen uitstel hadden gevraagd (zo ’n 10% deed dat zelf, de rest ging via belastingadviseurs via de collectieve Beconregeling, zoals ik dat ook doe).
Heb je in je hoofd al meegerekend? Dus 9,2 miljoen mensen moeten aangifte doen, daarvan hebben er 3,1 miljoen uitstel gevraagd (wie geen aangifte hoeft te doen vraagt natuurlijk ook geen uitstel). Dus 6,2 miljoen (67%) van die verplichte aangevers deden voor 01 mei aangifte. Blijven er dus 4,1 miljoen mensen die nu al aangifte deden terwijl ze dat niet hoefden, die krijgen dus belastinggeld terug – waarschijnlijk.
Het totale aantal mensen dat dus aangifte gaat doen over 2023 wordt dus ook tenminste 13,4 miljoen. Zo!
Sterkte daar.

Er steekt weer een oude truc de kop op: gewoon geld afstorten bij de Belastingdienst

De oudjes onder ons herinneren het zich misschien nog wel uit het tijdperk voor het huidige fiscale Boxenstelsel: het afstorten van geld bij de Belastingdienst net voor het einde van het jaar. Geld bedoeld als betaling voor de (toen nog aftrekbare) premies Volksverzekeringen (zoals AOW, AKW e.d.). Dat kon je toen natuurlijk ook regelen via het vragen van een Voorlopige Aanslag en die voor jaareinde betalen, maar dat aanvragen duurde toen soms nogal lang (want per brief) en zolang je dat geld nog op je eigen (spaar-)rekening had ving je natuurlijk wel rente.
De Belastingdienst had voor die afstortingen zelfs een speciale bankrekening en contant betalen kon ook!

Op een gegeven moment kreeg de Belastingdienst natuurlijk ook wel door dat deze mogelijkheid nogal eens werd misbruikt gebruikt (want betaalde premies waren dus aftrekbaar, snappie?) en dus gooiden ze dat achterdeurtje dicht. De laatste tijd worden er in het bastion van de Belastingdienst weer nieuwe gaten geboord om geld doorheen te stoppen en de reden daarvoor is: de Belastingrente. Die belastingrente begint inmiddels behoorlijk op te lopen (8% voor Inkomstenbelasting en Btw, 10% voor Vennootschapsbelasting) en daar kun je zelf natuurlijk niet tegenop sparen bij de bank (welke ban dan ook).
Hoe werkt dat? De Belastingrente begint te lopen op 01 juli van het jaar waarover je de belasting moet betalen. Dus bijvoorbeeld het (nog) de te betalen Inkomstenbelasting 2024 vanaf 01 juli 2024. Betaal je die pas medio 2025 dan kijk je dus tegen een jaar 8% rente aan en dat is toch een noemenswaard bedrag dan.
Je kunt natuurlijk gewoon om een (hogere) Voorlopige Aanslag (laten) vragen (dat gaat tegenwoordig veel makkelijker en meestal sneller) en die betalen. Maar er zijn ook slimmerikken die dat -om welke reden dan ook- passeren en het geld gewoon op de bankrekening van de Belastingdienst dumpen met de omschrijving voor welke belasting en en welk belastingjaar het is. Dat mag en dan houdt de rente-teller op, vindt ook de rechter.

Handboek Loonheffingen 2024: tsjonge…

Het is al vele decennia een traditie: de Belastingdienst produceert ieder jaar een boekwerk met haar eisen, wensen en ideeën over hoe om te gaan met het berekenen en verwerken van de loonadministratie en alles wat daar direct en indirect mee samenhangt.
Dat handboek kun je zo gewenst hier downloaden.

Doe je dat, dan valt er een boekwerk van 548 bladzijden in je map met downloads. Het is zeker een handig en nuttig boekwerk, maar wel wat erg aan de kloeke kant; je moet er maar de fut en de tijd voor hebben. Ik liep toevallig laatst langs de stapel oude boekwerken (want wie wat bewaart, die heeft wat) in mijn archiefkamer en vond al snel dat handboek van 2005 (toen nog alleen op papier). Ouder dan 2005 zal ik vast ook nog wel ergens hebben, maar daarvoor moet ik echt gaan graven en dat ging me wat te ver. Goed, de versie 2005 dus – die heeft …… 240 bladzijden, bijna de helft dus van zijn 2024-nazaat. Ik herinner me dat nog oudere versies het met nog wel minder pagina ’s afkonden.
Misschien is dit wel een mooi voorbeeld van wat er misgaat in de hele administratieve en fiscale sector: in een kleine 20 jaar is het aantal uit te leggen en uit te werken regels dus zo ongeveer verdubbeld
.
Op naar meer dan 1.000 bladzijden in 2045? Gelukkig ga ik dat professioneel niet meer meemaken.