Den Haag komt geld tekort: dus hogere lasten ondernemers

Een paar weken geleden dacht ik nog (even) dat Den Haag haar stevige financiële problemen ging oplossen door of bij te lenen of te bezuinigen, want in deze tijden de belastingen verhogen… Maar zie, ze doen het toch: de belastingen verhogen, of althans: de geplande belastingverlagingen gaan niet door. Heel erg dramatisch zijn verlagingen verhogingen nou ook weer niet, maar veel ondernemers die via Box 2 ondernemen (via een B.V. dus) zijn wel de Sjaak, net als overigens (maar dat is nog niet officieel) mensen met vermogen in Box 3, anders dan spaargeld.
Dat laatste (Box 2 ondernemers doppelt zur Kasse beten) is wel nieuw en ook een behoorlijke verrassing.
Haal het geld waar het zit (vrij naar Piketty) wordt dus het nieuwe motto, alleen heet dat in NL ‘de sterkste schouders’. Okay, dat kan – een politieke keuze is dat en daar heb ik (hier) nooit een mening over. Ondertussen zoemt het op mijn vakfora alweer van de ideeën en plannen om de schade te beperken.
Trouwens, over Piketty gesproken: die (c.s.) pleit voor een ‘register van belastingontwijkers‘, met als handvat & aanleiding nu de Russische miljardairs. Met dat soort registers hebben we in NL niet al te beste ervaringen de laatste tijd. Liedje!

De regering gaat ferm optreden

In de week waarin de Belastingdienst een stevige boete kreeg van haar ambtelijke collegae van de Autoriteit Persoonsgegevens (van 3,7 miljoen, ach + broekzak/vestzak) kwam ook het nieuws dat de Belastingdienst weer meer boekenonderzoeken gaat doen. Via steekproeven op basis van ‘objectieve criteria’ dus deze keer. Ojé.

MinFin Kaag deelde ook mee dat de Belastingdienst (die krijgen het nog druk…) stevig gaat handhaven op het niet registeren van de juiste gegevens in het UBO-register. En ook wij (ik bedoel: mijn beroepsgroep) moet bij nieuwe klanten gaan beoordelen of die registratie op orde is, en zo niet: rapporteren (newspeak voor een soort van klikken dus).
In diezelfde week werd bekend dat allerlei vrijwilligersorganisaties bijna bezwijken onder de regeldruk.
Ook liepen afgelopen week ondernemersorganisaties te hoop tegen het steeds verder verlagen van de Zelfstandigenaftrek. Een belangrijke reden voor die verlaging (die vaak grote financiële gevolgen kan hebben) was dat er teveel ‘onechte’ ondernemers kwamen en dus het financiële gat tussen ondernemer en werknemer kleiner moest worden. Ga eerst maar eens de wet DBA handhaven, aldus die organisaties. Die wet DBA moest nou juist die ‘onechte’ ondernemers de pas afsnijden en die wet wordt nauwelijks (of beter: eigenlijk niet) gehandhaafd.
En ook afgelopen week rapporteerde de Rekenkamer een ‘zorgelijk gebrek aan daadkracht’ bij de aanpak van fraude in de zorg. Schade, geschat: enkele miljarden per jaar.
Zeg luidjes in Den Haag: hoe vinden jullie nou eigenlijk zelf dat het gaat? Liedje?

Box 3, in augustus je geld terug?!

Ferme plannen van onze overheid, geheel in het kader van onze hedendaagse ‘compensatiecultuur’: alle Box 3 benadeelden krijgen hun geld terug, het plan is in augustus (2022!) al. Zo, dat is snel, dat lijkt ……
En het mag wat kosten minder opbrengen: tussen de
2,4 en 26,5 miljard en de Tweede Kamer mag (deze keer) zelfs kiezen tussen twee scenario ‘s. Drie scenario ’s eigenlijk (of eigenlijk zelfs 4), maar die ene (alleen degenen die formeel bezwaar hebben gemaakt compenseren) willen ze niet, dat hebben ze daar al besloten en die andere (van 26,5 miljard) willen ze ook niet, te duur.
Het eerste scenario is het terugrekenen van alle Box3-belasting op spaargelden naar de echte rente-opbrengsten, het verschil terugbetalen en dat kost dus ongeveer 7 miljard (over 2017-2021 samen). Het tweede scenario is het eerste scenario plus het ook herrekenen van alle rendementen op alle andere bezittingen in Box3 en dat dan allemaal middelen, dit scenario kost ongeveer 11 miljard. Vreemd overigens, dat dat 2e scenario ‘duurder’ is: want dat betekent dat ook over de andere bezittingen in Box3 ’teveel’ belasting is geheven, toch (of snap ik het dan niet)?

Op de lange(re) termijn wil de regering naar een systeem waarin ieder belasting moet betalen over het echte rendement van het vermogen, vanaf 2025 zou dat zo moeten gaan werken. Zo ’n systeem hadden we overigens tot en met 2000 en dat is dus in 2001 afgeschaft en vervangen door het huidige Boxen-stelsel dat zich baseerde op het bezit en niet het rendement. Waarom gebeurde dat toen? Vooral omdat het erg lastig was om uit te voeren en er ook veel bezwaren tegen werden ingebracht ieder jaar. De oudjes onder ons kennen uit die tijd ook nog de rente- en dividendvrijstelling en vooral ook de ‘winstverdubbelaars’ en zelfs de ‘winstverdriedubbelaars’ (van Dexia, weet je nog?). Wat er zelfs toen niet was, gaat er nu wel komen: het belasten van waardestijgingen (onroerende zaken) en koersstijgingen (aandelen), een echte vermogensaanwasbelasting dus, naar Grieks model.
Om onze MinPres Rutte te citeren: “Lastenverzwaringen zijn onvermijdelijk“.

De hoogste inflatie in 45 jaar

’t Gaat niet helemaal volgens plan volgens mij: de inflatie in maart 2022 was volgens het CBS 9,7%! En nee, natuurlijk ligt dat niet aan Putin want dit zat er al jaren aan te komen; het gepruts van Putin is alleen de discuptor, niet de oorzaak.
Maar hoe het ook zij: we zitten er wel mee natuurlijk. Niet iedereen overigens, mensen met schulden zijn nu 9,7% minder arm (of rijker, zo je wilt), mensen met geld zijn wel echt 9,7% armer. En mensen met een laag inkomen zijn …. de pineut.
Een ongeluk komt zelden alleen, dat wisten onze voorouders al. We hebben net de Coronacrisis doorstaan (tenminste, daar lijkt het nu op) en die crisis heeft de economie bepaald geen goed gedaan. Volgens een onderzoek van de KvK verkeren ongeveer 220.000 ondernemingen in zwaar weer. Met de overheid gaat het ook al niet zo best: stevige tekorten dreigen, dat wordt dus of een woord uit de jaren ’80/’90 van stal halen (bezuinigen) en/of (nog meer) geld lenen (sorry kids, aan jullie de eer dat af te lossen). Spannend. Times they are suddenly a-changing. Advies? Keep calm, keep your powder (geld) dry & think! Lesje economie?

Bunqbank heeft heftige ruzie met de Nederlandse Bank

Zo! Een heftige botsing tussen moderniteit (althans, dat vindt de baas van de Bunqbank van zichzelf) en ouderwetse controle en zekerheid (c.q. de Nederlandse Bank).
En de rechter mag het natuurlijk weer oplossen…
Wat is er aan de hand? De (zich noemende) innovatieve Bunqbank weigert zich te houden aan de rigide (dixit Bunqbank) regels van de overheid die wil dat we met z ’n allen al het financiële verkeer monitoren op zoek naar witwasgeld en de financiering van terrorisme (de wet WWFT, die ook voor mij geldt en dus ook gij Brutus).

‘Pesterijen, intimidatie en onkunde’, toe maar! ‘Je moet gewoon doen wat we zeggen’, ook toe maar.
De Bunqklanten zullen het binnenkort wel merken als ik het goed begrijp.

Schijnzelfstandigheid, eindelijk ‘aangepakt’?

Kent U die term, schijnzelfstandigheid? Dat zijn dus mensen die heel erg (of bijna helemaal) lijken op werknemers, maar zich toch gedragen als ondernemer. Hun werkgever opdrachtgever bepaalt wat ze doen, hoe ze dat doen, wanneer ze dat doen en waar ze dat doen en bepaalt ook hoeveel ze daar voor krijgen. Denk aan pakketbezorgers, maaltijdrondbrengers, interimmers bij de overheid. Dat zijn vaak helemaal geen echte zelfstandig ondernemers, maar ze lijken er wel op en presenteren zich vaak ook als zodanig. Dat is dus ‘schijnzelfstandigheid’.
Is dat dan zo erg? Dat ligt er natuurlijk aan wat je politiek belangrijk vindt. Die ‘schijnzelfstandigen’ (in vorige eeuwen ook wel dagloners genoemd) kunnen zich in die positie helemaal happy voelen en wie zijn wij dan om daar iets van te vinden? Tegelijk wordt er natuurlijk ook stevig misbruik gemaakt van die positie, door de opdrachtgevers natuurlijk, maar ook door de schijnzelfstandigen zelf. Vaak (maar zeker niet altijd) gaat het ook om mensen die tegen minimale tarieven hard en veel werken en als er dan wat gebeurt (ziekte of ongeval bijvoorbeeld) aan de kant geschoven worden. Aan de andere kant: alles en iedereen van overheidswege verplicht onder een CAO schuiven is nou ook weer zo wat, dat lijkt dan toch weer heel erg op de socialistische heilstaat waarin iedereen (een soort van) ambtenaar was en dat was ook niet zo ’n succes.
Hoe het ook zij: dat hoeven we hier gelukkig niet op te lossen. De overheid worstelt al decennia (zo niet langer) met dit probleem. Het probleem op zich, maar ook met de wensen van diverse politieke stromingen. De Rekenkamer is maar (weer) eens op onderzoek uitgegaan en kwam afgelopen week met een rapport. De regering Rutte 4 heeft het tegengaan van schijnzelfstandigheid tot doel verheven en het rapport stelt onder andere vast: te weinig onderzoek en te weinig ambtenaren om hier iets mee aan te doen. Wordt het dan toch weer dit?

Belastingdienst wil nieuwe manier van melden ‘betalingen derden’

Stel: je betaalt geld aan iemand anders omdat die iemand anders iets voor je gedaan heeft. Dat schijnt best vaak voor te komen hoor ik wel eens. Nou heeft de regering bepaald dat er drie vormen van ‘iemand anders’ zijn. De meest bekende vorm is natuurlijk de werknemer en daarvoor is veel (zo niet alles) al wettelijk geregeld. Ook komt het vaak voor dat je een zelfstandig ondernemer inhuurt, zoals een installateur, of een aannemer, of een belastingconsulent, of….. Die vorm is wat minder met wettelijke regels dichtgetimmerd, maar toch zijn er ook voor die vorm planken vol met wetboeken en andere soorten van regels.
De derde vorm is het beste samen te vatten met dat het niet de eerste en niet de tweede vorm is. De rest dus. Ik ga hier niet proberen precies uit te leggen wat die rest is, maar neem maar van mij aan dat dat een hele grote groep mensen is met een enorme variëteit aan werkzaamheden.
Voor de Belastingdienst is deze groep lastig te zien, laat staan te vinden. Van werknemers weten ze alles veel via de loonadministratie en zelfstandig ondernemers hebben een boekhouding en rapporteren jaarlijks hun financiële resultaten bij de fiscus. Maar die laatste groep? Hoe moet de Belastingdienst weten wie dat zijn en hoeveel geld ze verdiend hebben? De oplossing daarvoor is simpel: degenen die die mensen uitbetalen moeten dat melden bij de Belastingdienst en wel op deze manier.
En oh ja, je bent als uitbetaler (meestal) wettelijk verplicht om die betalingen aan derden op te geven!


Het Corona-(loze-)tijdperk, problemen en plannen

Over Corona wordt niet veel meer bericht (over het Oekraine-tijdperk natuurlijk des te meer). En toch sijpelt er af en toe nog wat nieuws over Corona door de filters. Bijvoorbeeld over die ondernemers die in de twee afgelopen jaren stevige schulden bij de Belastingdienst hebben opgebouwd en niet weten hoe ze dit moeten gaan oplossen, of aflossen beter opgeschreven.
Heel bijzonder vond ik toch dit bericht over het Corona Herstelfonds. In dat EU-fonds zit blijkbaar 750 miljard (zo, dat is veel geld!) en dat kunnen de EU-leden besteden aan (de naam zegt het al) plannen om de economische schade van de Corona periode te bestrijden. Ieder land moet, om dat geld te krijgen, een plan indienen en NL denkt voor dit plan aan ……
Wat denk je? Aanpakken witwassen en belastingontduiking, stikstof, ongelijkheid en klimaat.
Heel bijzonder, ik wist niet dat Corona ook invloed heeft gehad op deze kwestie. Weer wat geleerd.

Box3-vermogen als fiscale melkkoe, maar dan anders?!

Al jaaaaren is er veel onvrede (bij de belastingbetalers dan dus) over de heffing van belasting over vermogen. Die onvrede zit natuurlijk vooral bij diegenen die hun geld op een onrendabele spaarrekening hadden en hebben staan, daar nauwelijks (of geen) rente op krijgen en er toch stevig op worden aangeslagen door de Belastingdienst. Eind 2021 kregen deze ontevredenen de behoorlijke wind in de zeilen door de uitspraak van de Hoge Raad, ik schreef daar hier al eerder over.
De regering gaat met ‘een oplossing’ komen daarvoor, maar ondertussen begint de wind uit heel andere hoeken te waaien: de regering zoekt naar mogelijkheden om meer (niet minder dus, meer!) geld uit de vermogens te halen.
Wind komt natuurlijk altijd ergens vandaan. In de natuur stroomt lucht van een hoge luchtdrukgebied naar een lage luchtdrukgebied, in de politiek van wensen en ideologieën naar de dagelijkse werkelijkheid. Het hoge luchtdrukgebied is de laatste jaren goed gevuld door Thomas Piketty en afgelopen week blies het Centraal Plan Bureau er ook een behoorlijk stuk luchtdruk bij. Kortom: er hangen veranderingen in de lucht voor mensen met een vermogen, behoorlijke veranderingen zelfs. De tijd van ‘Box 3 als de pretbox’ (dixit Gerrit Zalm) lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. Ook Box 2 is inmiddels beeld gekomen als plek waar belasting gehaald kan worden.
Het grappige is dan weer wel dat er op fora op mijn vakgebied inmiddels druk nagedacht wordt over mogelijke oplossingen voor deze politieke plannen. Wordt vervolgd dus, de mensen met ‘echt’ (veel) geld redden zich wel weer. Liedje!

Tweede Kamer wil actie! Nu!

Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel, ken je die? De Tweede Kamer wel, die ziet hele terrassen vol tafels met daarop horden dansende en hossende muizen. Dus: actie! Nu! Wat is er aan de hand? Het aantal boekencontroles in het Midden- en Kleinbedrijf is de laatste jaren dramatisch (dixit gechoqueerde kamerleden) gedaald. Hier het zelfde verhaal, maar dan met cijfertjes in tabelletjes.
Het aantal ‘correcties’ (en boetes dus ook) daalde. In 2016 kwam de Belastingdienst nog bij 27.013 bedrijven op de koffie, in 2021 waren dat er nog ‘maar’ 6.597 en dat zijn er dus 20.416 (76%) minder. Kijken we naar 2019 versus 2021 dan waren die cijfers 16.932 (2019) en 6.597 (2021), 10.335 minder dus (61%).
Het aantal opgelegde boetes daalde van 8.508 (2019) naar 5.297 (2021), met 3.211 dus (38%).
Hé! Het aantal boekenonderzoeken 2019-2021 daalde dus veel minder (-61%) dan het aantal opgelegde boetes (-38%), dus als er gecontroleerd werd, was het wel veel vaker ook raak. Een bedrijf zou dat zien als hogere ‘efficiency’, maar de Belastingdienst (en de Tweede Kamer) zijn natuurlijk geen bedrijf.
Misschien komt dat allemaal wel omdat de Belastingdienst ‘liever’ wil gaan zijn (of gevonden wil worden)? Maar Gekke Henkie wil de Belastingdienst nou ook weer niet worden, ze gaan met grotere en fijnmazigere netten op mensen jagen die het met de regels niet zo nauw nemen. Stop je Rolexje, je Porsche (of Maserati) of je zwembad in de achtertuin maar even weg, je valt op!