De moderne cowboys, of moderne economische roofridders?

Geenstijl kwam afgelopen week met een link naar het rapport dat een curator schreef over het faillissement van de energieleverancier ‘Flexenergie’. Interessante en leerzame lektuur en voor wie het lezen van Geenstijl een stap te ver gaat, hier een directe link (pdf) naar dat rapport. Een curator schrijft zelden zo ’n uitgebreid rapport, eigenlijk bijna nooit, en dus is er wat aan de hand en dat klopt. Mijn hemel wat een verzameling incompetent gepruts. Van de energiehandelaar als eerste, van de poortwachters (‘autoriteiten’) die wij als NL inhuren om dit soort zaken te voorkomen direct daarachter en zo nog wat meer goedbedoelende amateurs.
En – zo blijkt ook – het is dus niet de eerste keer dat die snuiter er zo ’n puinhoop van maakt, zoek zelf maar op ‘Welkom Energie’.
Ook een leuke afgelopen week is deze. Diverse belastingplichtigen trokken voor in totaal (minstens) 3,4 miljoen Euro aan giften af op hun aangiften terwijl de ontvangende club maar een kleine € 90.000 aan ontvangen giften in haar boeken had staan. Sterk staaltje oplichting, toch? En als we dan toch bezig zijn, deze?

Het Corona-tijdperk, week 89: here we go again

Gaan we de 100 weken halen, zo vroeg ik mij een paar weken geleden nog af. Ja dus, ruimschoots zelfs. Deze epidemie begint wat dat betreft te lijken op de Spaanse Griep van ruim 100 jaar geleden, die duurde (ook?) zo ’n 2,5 jaar. Intussen is (bijna) alles weer verplicht gesloten van 17.00 tot 05.00 uur (liedje!), je zult maar een restaurant hebben, of ….. Toch?
De roep om financiële steun compensatie welt dus weer op en de overheid treedt opnieuw in het strijdperk met zakken geld: de NOW, TOZO, TVL e.d. zijn er weer. Ik heb nog niet kunnen lezen waar al dat geld nu weer vandaan moet komen, maar dat zien we blijkbaar later wel (succes hè, kids van nu). Logisch is die steun compensatie wel natuurlijk, dit heeft met normaal ondernemersrisico inmiddels weinig meer te maken.
Het MKB wil ook weer het opnieuw kunnen uitstellen van belastingbetalingen en de Tweede Kamer wil dit inmiddels ook. En dan hebben we natuurlijk ook de EU nog, want ‘staatssteun’, dat maggie nie hè. Maar nu dus weer wel.
En de boer, hij ploegde voort……. en zet dit liedje maar weer op (dat gaat over iets anders ja, maar alles helpt).

Fiscaal is onderscheid geoorloofd

In een tijdperk dat prat gaat (of tenminste lijkt te gaan) op gelijkheid is bovenstaand citaat natuurlijk een vreemde en provocerende stelling. Toch? Maar het mag van de rechter, want die deed deze uitspraak in een best interessante en principiële kwestie. Een kwestie overigens die al decennia speelt.
Wat is er aan de hand? Door ons fiscale stelsel worden huishoudens waarin er eentje betaald werkt en de ander niet (vaak aanzienlijk) zwaarder belast dan huishoudens waar beide partners betaald werken als in beide gevallen het totale inkomen hetzelfde is. Is dat ‘eerlijk’ (ook al zo ’n term die je tegenwoordig vaak tegenkomt)?

Ja dus, aldus de rechter. Er is geen bewijs (of althans de klager kon dat onvoldoende leveren) dat zo ’n fiscaal effect in strijd is met de mensenrechten, de grondwet, Europese regels.
Dat kan, zoveel verstand heb ik daar natuurlijk ook niet van, maar bijzonder is en blijft het wel.

Een andere rechter vond die ongelijkheid in een heel andere kwestie trouwens ook niet zo erg. Die kwestie ging over de vraag of de belastingheffing in Box 3 (over vermogen dus) niet buitensporig hoog is nu de rente zo ongeveer nul is. Ook al zo ’n kwestie waar de gemoederen al jaren hoog over oplopen (over het algemeen natuurlijk vooral bij de vermogenden….). Het ging over een echtpaar zonder inkomen uit werk of uitkering, maar wel met een vermogen van 1,3 miljoen en daar leven ze blijkbaar van. Dan is de belasting op Box 3 inderdaad wel pijnlijk (letterlijk), zeker als je in dat jaar ook nog eens geld hebt verloren op je beleggingen. Dat vond de rechter ook en verlaagde de aanslag tot een bedrag waarmee de echtelieden nog net een bijstandsuitkering aan inkomen overhielden. Heb je mooi pech als je in een (ongeveer) gelijke situatie zit, maar wel met een uitkering op bijstandsniveau….

En dan las ik afgelopen week ook nog dit. Door alle politieke compromissen en andersoortig bestuurlijk gedoe wordt het voor de beter gesitueerde ondernemende mensen fiscaal steeds profijtelijker om te sleutelen aan de fiscale constructies binnen hun B.V.-vehikels. Tja.

3/4 bedrijven wil van wachtwoorden af

En niet alleen 3/4 van de bedrijven lijkt mij zo, 3/4 van iedereen die met geautomatiseerde apparaten werkt zal er zo over denken. Toch? Leve de wachtwoordvrije wereld….. Onze grote broeders van Accountantskantoor KPMG kwamen via een onderzoek tot die 3/4-conclusie.
Maar er wordt aan gewerkt, zo lees ik ook in dat onderzoek. Al jaren, denk ik dan, zonder al teveel resultaat tot nu toe helaas. Maar hoop doet leven (wat overigens ooit een van mijn wachtwoorden was….).
Wat me dan weer brengt op een bericht van de Belastingdienst: de phishingmails die lijken van de Belastingdienst te komen worden steeds slimmer doortrapter! U bent (weer) gewaarschuwd dus.

Het Corona-tijdperk, week 88: slippin’ and slidin’

Vanochtend hoorde ik onze (Nijmeegse dus) Burgemeester waarschuwen voor een winterlange lockdown als we ons niet beter gaan gedragen. Lockdown tot april dus….. zucht. We zijn er nog lang niet vanaf, van het virus niet en van de maatregelen dus ook niet. Het nieuwe normaal ja, wat u zegt.
En dus haalt de regering de steunmaatregelen ook maar weer uit de mottenballen; de TVL, TOZO e.d. zijn er weer (nadat ze per 01 oktober waren afgeschaft). Alleen de NOW (loonsubsidie) komt -voorlopig?- niet meer terug. En je kon erop wachten: het bedrijfsleven en de vakbonden zijn niet blij: ’teleurstellend, inconsistent en onvoldoende’. ‘Armoedig’ zelfs, aldus de vakbonden.
Zoals in de kop van dit artikel staat: ik doe er maar een mooi liedje uit de oude doos bij (de versie van John Lennon is ook best te doen).

Inkomensbron Inkomstenbelasting: altijd per activiteit

Huh, bron? Ga ik uitleggen. De wereld kent verschillende manieren om (allerlei soorten van) Inkomstenbelasting te heffen. In NL doen we dat via de zogenaamde ‘bronnenmethode’; in de wet staan de belastbare bronnen genoemd en als je inkomen uit zo ’n bron hebt dan is het dus belasting daarover betalen. Bronnen zijn bijvoorbeeld: loon uit dienstbetrekking, uitkering, winst uit onderneming, eigen woning. Andere landen doen dat dus soms anders, een bekende andere vorm is de vermogensaanwasmethode (nee, ga ik niet uitleggen hier). Daarmee is in NL het precies definiëren van een bron belangrijk, logisch. Met name verschillende activiteiten binnen een onderneming willen nog wel eens tot veel discussie leiden omdat de bronnen anders zijn, of lijken.
De Belastingdienst komt ook nogal eens in conflict met belastingplichtige ondernemers omdat die ondernemers heel verschillende soorten activiteiten (bronnen dus) in één onderneming combineren. Van de Kamer van Koophandel mag dat allemaal (nou ja, allemaal), de fiscus kijkt daar toch wat anders naar. Om wat helderheid in deze grijze materie te scheppen heeft de Belastingdienst een toelichting gegeven op haar standpunten. Wat vooral belangrijk is in die standpunten is dat de Belastingdienst alle activiteiten apart bekijkt (dus op wat is de bron?). Eerst: is het wel een ‘echte’ ondernemersactiviteit en dan: is er tussen die verschillende activiteiten voldoende samenhang om het in één onderneming te kunnen fiscaliseren?
Sommigen onder ons (ondernemers) combineren immers heel verschillend soorten werk in hun bedrijf en het kan zijn dat een van die werksoorten eigenlijk geen (echte) ondernemersactiviteit is, maar wel meeloopt in de boekhouding, jaarrekening en aangifte Inkomstenbelasting (met alle soms leuke fiscale voordelen van dien). Blijft ingewikkelde materie, dit. Met best vage termen zoals ‘voldoende samenhang, nauw verband’. Belangrijk is het wel, met deze standpunten kan de Belastingdienst er dus soms voor kiezen een hele bedrijfsactiviteit uit de jaarcijfers te plukken en met alles erop en eraan aan een andere bron te hangen en dat kan pijnlijke fiscale en financiële gevolgen hebben. Of tot een jarenlange juridische strijd leiden. Kijk er je eigen activiteiten eens op na…..

De (2e) FSV-brief komt eraan

FSV? De Fraude Signalering Voorziening is dat, die ‘zwarte’ lijst met (potentiële) belastingfraudeurs die de Belastingdienst gebruikte om aangiften en dergelijke extra te screenen. Ongeveer 200.000 mensen gaan die brief blijkbaar krijgen las ik hier, dus als je die brief krijgt…….
Dit is de tweede brief overigens, de eerste kwam al in mei, juni met de mededeling dat je op die lijst stond. Deze tweede brief gaat vertellen waarom je op die lijst stond. Opvallend (vind ik dan): die daar genoemde redenen zijn toch niet zo vreemd? Of wel?

Het Corona-tijdperk, week 87: winter is coming

There we go again, toch? Een passend liedje zoek ik er dan maar weer bij. Op het economische en fiscale front was er afgelopen week weinig nieuws. Op het politieke en bestuurlijke front des te meer, maar dat heb je vast zelf ook al meegekregen en daar heb je mij dus niet voor nodig.
Wel nieuws: ongeveer 501.000 (kleine) ondernemers vroegen TOZO-steun aan in 2020. Mooi toch altijd vaak, zo ’n CBS.
Een te verwachten conclusie viel er afgelopen week ook te noteren: veel bedrijven hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastingschulden op te sparen, dit jaar voor ruim 18 miljard. Maar dat geld moet natuurlijk wel een keer alsnog betaald worden (hoewel pas vanaf oktober 2022 en dan ook nog eens in 5 jaar): dat gaat veel bedrijven zwaar vallen. Voor de nieuwsgierigen overigens: klik ook eens door op de link onderaan het artikel (‘rapport …..’). Maar gelukkig gaan gemeenten helpen bij betalingsachterstanden.
En wat we natuurlijk ook konden verwachten: ondernemers willen weer steun bij het overleven van de ‘nieuwe’ maatregelen tegen Corona.

Middeling: de nieuwe fiscale wortel?

Ken je die, van de wortel en de ezel? Ja toch, dan hoef ik ‘m ook niet uit te leggen. Afgelopen week was er ineens heel veel aandacht voor ‘middeling’, een fiscale regel die al op weg was naar het fiscale kerkhof omdat maar heel weinig mensen er meer iets aan hadden (lees dit blog, 2 jaar geleden ongeveer). Maar zie: afgelopen week blijkt die regel ineens weer springlevend, althans: zo lijkt. In het AD stond een ronkend artikel, gebaseerd op een onderzoek van de Knab-bank: we lopen met zijn allen honderden miljoenen mis!!!

Even een tussenstapje: wat is ‘middeling’?
We hebben in NL een progressief heffingssysteem voor onze inkomsten uit arbeid (en ook op vermogen trouwens, maar dat is weer een ander verhaal): hoe meer je verdient, hoe hoger het heffingspercentage wordt (zie bijvoorbeeld hier). Als je door of sterk wisselend inkomen (ondernemers kennen dat ;-)) en/of wisselende aftrekposten soms een heel hoog en soms een heel laag fiscaal jaarinkomen hebt betaal je dus in een jaar met een hoog inkomen progressief heel veel en in een jaar met een erg laag inkomen degressief heel weinig. Bij elkaar opgeteld kan het dan zijn dat als je niet zo ’n sterk wisselend jaarinkomen zou hebben gehad (dus ‘gewoon’ een stabiel inkomen) je bij dat stabiele inkomen veel minder belasting betaalt dan bij dat sterk wisselende inkomen. En daarvoor is middeling bedoeld: via die regel kun je het fiscale effect van dat sterk wisselende inkomen over een periode van 3 aaneengesloten jaren verzachten. Mensen met een vast en stabiel inkomen hebben dus meestal niets aan die middeling.

Je zou overigens denken dat de Belastingdienst dit voor ons allen regelt; zij hebben immers alle noodzakelijke informatie? Maar om de een of andere reden (die nog stamt uit de prehistorische automatiseringstijd, vandaar) moeten we dat zelf aanvragen (of aan laten aanvragen). Bijzonder is het ook om te lezen dat de Belastingdienst dus blijkbaar zelf weet dat er in 2018 zo ’n 350.000 mensen aanspraak konden maken op die regeling en maar zo ’n 15% dat dus ook deed. Briefje? Belletje?
Voor dat aanvragen moest je overigens tot vorig jaar nog uitgebreid cijferwerk meeleveren, sinds 2020 is een simpel briefje/verzoek voldoende (want de fiscus heeft de cijfers immers zelf nietwaar?).
Je kunt het overigens zelf even (laten) uitrekenen: BerekenHet heeft er een handig sheetje voor (met voorbeelden) en als je daar niet uitkomt: ik heb natuurlijk ook een programma dat dat uitrekent. Sterker nog: dat programma kijkt na iedere aangifte Inkomstenbelasting die ik voor klanten invul of er ook middelingsopbrengst in de cijfers zit (kost wat, maar dan heb je ook wat….). Tot nu toe dit jaar hier: twee klanten die middeling kunnen gebruiken. Totale fiscale ‘winst’ ongeveer € 1.200, samen. Mooi natuurlijk, maar honderden miljoenen???

DAC7: Platformen moeten vanaf 2023 cijfers doorgeven aan de Belastingdienst

Owjee: de Belastingdienst gaat vanaf 2023 geautomatiseerd (ook owjee) gegevens van geldverdieners via platformen (zoals Marktplaats, AirBnB, Uber) ophalen en verwacht natuurlijk dat die gegevens dan ook in de aangiften Inkomstenbelasting (en omzetbelasting, en…) terecht komen. Nieuw is dat soort informatie-uitwisseling natuurlijk niet, banken, verzekeraars, werkgevers, uitkeringsverstrekkers en weet ik al niet wie&wat moeten dat al jaren.
Maar het zal toch even wennen worden voor al diegenen die een graantje (of hele graanschuur) meepikken in de moderne digitale economie. Leuk wordt het natuurlijk ook voor diegenen voor wie dat werk onderdeel is van een groter verdienmodel (‘bedrijf’ geheten), want wat ziet (& weet) de Belastingdienst dan? Maar goed, dat hoort blijkbaar allemaal bij onze moderne tijd, dus we zullen het ook wel weer oplossen. Toch?
Leuker vond ik dit bericht afgelopen week: dat leest toch een beetje als een ouderwetse schelmenroman: Luxemburg, miljoenen + diverse B.V.’s en dat alles met als doel: belasting besparen (c.q. ontwijken). Mislukt dus door ingrijpen van onze wakkere belastingambtenaren. Nou ja, mislukt: schade uiteindelijk een kleine € 25.000. Die schelmen komen meestal toch weer goed weg, zo ook deze. Met deze schelmen liep het afgelopen week dan weer wat minder goed af, hoewel: een boete van € 45.000 dus. Mwah.
Ook hier: een liedje als troost.