Zakelijke auto ’s vanaf 2024 verplicht emissievrij?!

Voor ondernemers met een (of meerdere) auto (‘s) belangrijk nieuws: de regering is van plan om zakelijke auto ’s (zowel voor de ondernemer zelf als voor het personeel) vanaf 2024, eventueel 2025, verplicht voor te schrijven emissievrij te zijn. Zo! Dat wordt even wennen….
En goed plannen natuurlijk, want die regeling geldt voor nieuw aan te kopen auto ‘s! De oude auto ’s die nog rondrijden blijven in het oude regime, althans: waarschijnlijk (want hoe zou dat anders moeten, hoewel: je weet maar nooit met deze regering). Toch nog maar snel een nieuw benzinebakkie kopen in 2023 dan? Geldt dit allemaal ook voor bestelbussen? Ja dus.
Dit is dan dus ook gelijk het einde van de vaak fiscaal lucratieve ‘youngtimer-auto’ (ouder dan 15 jaar)! Of althans: tot het jaar 2039 dan…. misschien.

Box 3 rechtsherstel: nee dus, of toch?

Informeel wisten we het al, maar nu is het officieel: er komt geen rechtsherstel (of compensatie in de hedendaagse nieuwspraak) 2017-2020 voor belastingplichtigen met Box 3 vermogen, alleen voor diegenen die bezwaar hebben gemaakt. De StasFin heeft dat medegedeeld.
Vanaf nu (tot 2026, dan komt er een hele nieuwe belastingheffing op vermogen) wordt er wel gerekend met de nieuwe -tussentijdse- methode. Dus definitieve aanslagen vanaf (meestal) 2020 worden wel aangepast. Is die aanslag (2020 soms, 2019 meestal) al definitief? Pech gehad.

Een soort van straf dus voor de vroege indieners van hun aangifte….

Of toch niet? De enige mogelijkheid om nog iets te doen is het verzoeken om een ambtshalve herziening van de al definitie aanslagen. Dat verzoek kan tot 5 jaar terug in de tijd en het was goed gebruik dat als de Belastingdienst zo ’n verzoek kreeg en dat verzoek ook terecht was, dat verzoek meestal werd toegewezen en de aanslag dus aan te passen. Tot nu dus, want de StasFin heeft de Belastingdienst opdracht gegeven al deze verzoeken af te wijzen. Tegen zo ’n afwijzing staat wellicht (de juridische schriftgeleerden zijn daar nog niet helemaal uit) beroep open bij de rechter en in dat geval: there we go again…..

Begroting 2023: ondernemers betalen de rekening

De regeringsplannen voor 2023 zijn nu op Prinsjesdag officieel en compleet geworden (de samenvatting is goed te verteren voor de financiële leek). Althans definitief: de Eerste en Tweede Kamer moeten er natuurlijk hun plasje nog over doen, maar dat gaat vast goed komen allemaal.
Ik vat het eens kort samen: Inkomsten 2023 € 366,4 miljard, uitgaven € 395 miljard. Tekort dus € 28,5 miljard. Dit soort duizelingwekkende bedragen zijn toch altijd lastig te bevatten, maar daar hebben we in mijn vak een hulpmiddeltje voor: amortiseren (in de betekenis van: kleiner maken). We leven binnenkort met zo ’n 17,75 miljoen mensen in NL. Per inwoner is het plan 2023 dus gemiddeld (en afgerond): inkomsten € 20.650, uitgaven € 22.250, tekort dus € 1.600. Kijk, dat is toch al wat makkelijker te bevatten.
Voor een klassiek gemiddeld huishouden van 4 wordt dat dus € 82.600 bijdragen en € 89.000 terugkrijgen (in de vorm van voorzieningen, subsidies, toeslagen en uitkeringen). Het tekort van € 6.400 schuiven we door naar onze kinderen. Gemiddeld dus. Zoals mijn statistiekleraar zei: een gemiddeld mens bestaat in de echte wereld niet.

Interessant is natuurlijk ook wat de plannen voor de voorgaande jaren waren.
Voor 2022: inkomsten € 334 miljard, uitgaven € 353 miljard, tekort € 19 miljard.
Voor 2021: inkomsten € 293 miljard, uitgaven € 337 miljard, tekort € 44 miljard.
Met de inkomsten gaat het behoorlijk goed zo te zien: in 3 jaar € 73 miljard (+ 25%) erbij en met de uitgaven gaat het ook prima, in 3 jaar € 58 miljard (+17%) erbij.

Ik ga hier al die plannen niet volledig uit de doeken doen, dat hebben kranten, tv en websites als meer dan genoeg gedaan: eat your heart out daar. Wel is (erg) opvallend: die extra inkomsten komen voor een groot deel van twee groepen: ondernemers en mensen met een privévermogen (in Box 3). Voor ondernemers verandert er in 2023 kort samengevat dit en dat is nogal wat, dat zijn prijzige maatregelen. Waar dan dus voor 2023 nog eens bijkomen de stijgende energie- (en andere) kosten en voor sommigen het aflossen van de Coronaschulden. Wij als ondernemers worden dus ‘zur Kasse gebeten’. De kleine ondernemers zeker, de grotere ook via de verzwaring van de belastingen in Box 2 (deze meneer is daar niet blij mee).
Maar er is ook hulp onderweg: het energie-steunpakket voor ondernemers komt eraan, in november meer nieuws.
Wie echt van (veel) cijfertjes houdt: dit zijn de meeste percentages en bedragen voor 2023.
En dan ook dit nog…. En dit….. Sterkte allemaal!

Nieuwe pensioenregels bijna klaar, of toch niet?

In de schaduw van alle crises van de laatste jaren is Den Haag bezig met een enorme operatie die ruim 10 miljoen mensen raakt: de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel, althans de 2e pijler daarvan: de bedrijfstak pensioenfondsen. In die fondsen zit zo ’n 1.500 miljard Euro, opgebracht door werknemers en werkgevers en bestemd voor (toekomstige) pensioengerechtigden. De afgelopen decennia is er her en der wel gesleuteld aan de regels, maar nooit (afgezien van het vervangen van het laatstverdiende loon door het middelloon) heel principieel: het uit de jaren ’50/’60 stammende stelsel is onder al dat kleine sleutelwerk nog steeds goed te zien. Dat moet beter, anders. Vindt Den Haag.

Een korte samenvatting van het Nederlandse pensioenstelsel. Dat bestaat al sinds tijden uit 3 pijlers.
De eerste pijler is de AOW. (Bijna) iedere Nederlander heeft daar aanspraak op en de uitkeringen worden betaald uit de gezamenlijke belastingpot (omslagstelsel, heet dat: nu werkende kinderen betalen dus premie voor ouderen) en geheven via de ‘premie AOW’ op lonen, uitkeringen en ondernemerswinsten; de premie is nu 17,9% van het bruto inkomen. Best veel, eigenlijk.
De tweede pijler zijn de bedrijfstakpensioenfondsen. Daar zijn er dus zo ’n 200 van en deelname is voor werkgevers en werknemers verplicht. Zij innen de premies bij werkgevers, houden de boekhouding bij, proberen een goed rendement te halen en betalen uiteindelijk de pensioengerechtigden uit.
De derde pijler zijn de particuliere oudedagsvoorzieningen; mensen (vaak ondernemers) die zelf hun premie betalen aan een (meestal private) verzekeraar en dat opgespaarde geld later als uitkering weer terugkrijgen. Denk aan lijfrentes, banksparen en dergelijke.
De nieuwe pensioenregels waren eerst vooral gericht op de tweede pijler, maar Den Haag zou Den Haag niet zijn als ze daar niet ook bedachten dat als ze toch bezig zijn…… Gelukkig gaan ze -blijkbaar- toch nog even nader nadenken….. Vooral doen ja!

Belastingdienst vindt veel fouten in aangiftes

Zo af en toe heeft onze grote vriend de Belastingdienst ook nog de tijd om te doen waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn: controleren of wat wij allen via onze aangiftes jaarlijks rapporteren ook wel klopt. Deze keer waren de afgetrokken zorgkosten (vroeger ziektekosten geheten) een aandachtspunt. En zie: ruim een kwart van de aangiften waarin ziektekosten werden afgetrokken waren niet goed (genoeg). Voor het goede begrip: dat gaat dus niet over mensen die te weinig aftrokken….
Conclusie Belastingdienst: het is allemaal te ingewikkeld (geworden), vandaar vooral die fouten. Dat ingewikkelde klopt op zich natuurlijk (ik weet er alles van natuurlijk), maar is dat echt de belangrijkste reden?

Plannen regering voor 2023 alvast bij ons in de week

Zoals de laatste jaren gebruikelijk zijn veel regeringsplannen voor het komende jaar alweer ‘gelekt’. Dan kunnen we er vast aan wennen en komt de klap minder hard aan, denk ik dan altijd maar. Maar hoe dan ook: voor wie het nieuws van de laatste dagen gemist heeft: hier alvast een selectie uit die plannen. Hier een andere. En hier een overzicht met de bekende ‘koopkrachtplaatjes’. Bewaren, die koopkrachtplaatjes en begin 2024 eens kijken wat daar van klopte (ik ben bang: niet veel).
Voor ondernemers wordt 2023 niet echt een vrolijk jaar, maar dat wisten we eigenlijk al wel en als daar dan nog een milde, dan wel zware economische crisis bijkomt….
Maar goed: what can you do? Nog maar even tot volgende week dinsdag afwachten hoe het hele verhaal in elkaar steekt, maar ik voorzie een taai en gedenkwaardig jaar en daar ben ik bepaald niet de enige in.

De ‘Baby B.V.’, een goed idee?

Een nieuw fenomeen komt de laatste tijd vaker in het nieuws: de Baby B.V. Een Baby B.V. is een B.V. die ouders voor (en op naam van) hun net geboren kind oprichten om daar (fiscaal vriendelijk, zal ik maar zeggen) langzaamaan vermogen in te laten cumuleren zodat er later minder, of geen, schenkings- of erfbelasting betaald hoeft te worden door die straks volwassen baby. Raar? Er zijn er blijkbaar inmiddels al 153 stuks van, zo deelde StasFin van Rij mee op vragen uit de Tweede Kamer.
Of de StasFin dat een wenselijke ontwikkeling vindt, wil de Tweede Kamer weten. De StasFin denkt er nog even over na, binnenkort meer. Wedden dat hij het geen goed idee vindt? Maarja, wat doe je eraan? Hij heeft ’t er allemaal maar druk mee, die StasFin, met al die creatieve burgers.

Box3: nieuwe stelsel pas vanaf 2026 (als al)

Best moeilijke materie: het heffen van belasting over bezit. Toch? Sinds 2016 worstelen de boven ons gestelden ermee (eigenlijk al veel langer, maar dat bespaar ik jullie). Het oude model (= huidige boxensysteem) is eind 2021 door de rechter illegaal (ja: illegaal, onwettig dus) verklaard en een nieuw systeem staat al sinds 2020 in de steigers, maar wil om allerlei redenen nog maar niet van de grond komen. StasFin van Rij heeft vorige week al medegedeeld dat invoering vanaf 2025 niet gaat lukken, het wordt (tenminste) vanaf 2026.
Ondertussen blijven we met z ’n allen maar doorwerken via een met paperclips en plakband bij elkaar gehouden model, waar overigens nu ook al de eerste bezwaarschiften tegen zijn ingediend. Dat gaat dus ook een jaartje of 5 a 6 (of nog langer) door etteren. Met daaronder ook nog de open wond van het oude systeem waar het laatste woord ook nog niet over opgeschreven is. Mooi commentaar over dit alles vind je hier. Liedje bij?

Mooie weer (voorlopig) afgelopen, economische groei ook

Voor-vorige week kwamen de eerste berichten al: het gaat economisch niet goed. Vorige week meer berichten daarover: de Rabo voorziet een recessie. Nog een voorbeeldje: -55% omzet, oei! En dan komen daar dit soort dingen ook nog eens bij, want wel leuk wat ze daar in Den Haag allemaal bedenken (met vast de beste bedoelingen ook), maar het moet allemaal wel kunnen natuurlijk en het zien daarvan zijn ze in Den Haag niet zo goed in.
De KvK ziet het allemaal overigens ook al gebeuren in haar augustus-trendrapport.

Maar afgezien van alle malheur van nu: dit zat er wel aan te komen natuurlijk, dat schreef ik hier al eerder. De 7 vette jaren (2015-2022) lijken voorbij en dan komen volgens Bijbelse profetieën de 7 magere jaren (2023-2030?). Een handleiding wat nu te doen als ondernemer heb ik ook niet en bovendien: dat verschilt natuurlijk ook enorm per ondernemer. Eén ding weet ik wel: het is tijd voor het maken van een analyse (de ouderwetse SWOT voldoet nog steeds prima) en een plan! En snel ook…..

BOX 3: je kunt dus fluiten naar je geld

Bijzonder nieuws afgelopen week: de regering gaat spaarders niet (ik herhaal: NIET) compenseren voor de sinds 2017 teveel berekende Spaartaks (officieel de ‘Vermogensrendementsheffing’ geheten). Alleen de ongeveer 60.000 burgers die bezwaar hebben gemaakt hebben hun teveel betaalde belasting inmiddels terug, de rest (zo ’n 1,2 miljoen als ik het goed onthouden heb) kunnen fluiten naar hun geld. Bizar toch? En waarom kiest de regering hiervoor? Het kost teveel geld en het is te ingewikkeld, kort samengevat.
Ik zag al termen als ‘legale diefstal’ en ‘oplichting’ voorbij komen. Is het dat ook? Dat laat ik aan je eigen inzichten over. Bijzonder is en blijft het in ieder geval.

Overigens: in aanslagen opgelegd vanaf eind 2021 wordt wel rekening gehouden met de nieuwe manier van berekenen, het gaat dus om aanslagen over de jaren 2017-2020 die al definitief zijn opgelegd, die mensen kunnen fluiten naar hun geld. Snel aangifte doen heeft dus ook zo zijn nadelen…..
Vanaf 2025 komt er (althans, dat is het plan) een heel nieuwe regeling voor het heffen van belasting op vermogen, dus tot dan geldt de regeling zoals voorgeschreven door de Hoge Raad.
En wat leren we hier nu van? Nou, dit dus.
Ik ga ook nog eens kijken wat er te repareren valt. Je hoort als ik een deur open zie staan.