Box 3: de volgende horde(n)

Ik schreef het hier al vaker: het blijft rommelen rond de belastingheffing over het vermogen in Box 3. De Belastingdienst loopt zich inmiddels de *** uit de broek om het allemaal te regelen, maar wordt links en rechts steeds maar weer ingehaald door bezwaar makende burgers en rechters met een afwijkende visie.

De eerste rechter met een visie afgelopen week is degene die vindt dat de Belastingdienst natuurlijk wel rente moet vergoeden over teveel ontvangen (c.q. door de burger betaalde) belastingen. Dat doet auw, want dat kost de overheid nogal wat geld. En het betekent ook dat alles opnieuw uitgerekend moet gaan worden….
Dan is er een rechter die bepaald heeft dat gelden die in een VVE-fonds zitten gezien moeten worden als spaargeld (nauwelijks belast) en niet als overig vermogen (relatief zwaar belast). Logisch wel: geld in een VVE-fonds brengt natuurlijk nauwelijks iets op.
StasFin van Rij heeft inmiddels maar besloten om alle bezwaren en verzoeken op de grote hoop van een ‘Aanwijzing massaal bezwaar Plus’ te leggen. Dus wie wat roept, krijgt antwoord. Ooit, ergens.
Ze hebben het er maar druk mee….. Eigen schuld, dikke bult?

UBO, het blijft sukkelen

Het was (is nog steeds?) een groots bedoeld plan, ingegeven door de EU: het UBO-register. Van de grond komen doet het UBO-register vooralsnog maar moeizaam. Eerst was er dus de Autoriteit Persoonsgegeven die (wat) dwars ging liggen, vervolgens liepen er nogal wat mensen naar de rechter en legde MinFin Kaag de hele zaak toch nog maar even in de ijskast.
Het plan is nu voorlopig om niet iedereen, maar wel de Wwft-instellingen (Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken en de Financiering van Terrorisme, uw nederige dienaar valt daar ook onder) versneld weer toegang te geven tot het register.
Ondertussen is de waakhond, die dreigde met boetes voor wie zich niet correct registreerde als UBO, ook even terug in zijn hok: er zijn nog geen boetes opgelegd.

EU: nog veel Btw-fraude, 93 miljard zoek

De EU vraagt uw gewaardeerde aandacht voor het volgende: er was in 2020 zo ’n 93 miljard aan Btw ‘zoek’. Dat geld had er dus moeten zijn, ergens, maar het was er niet. Althans niet bij de Belastingdiensten van de EU-landen waar het geacht werd te zijn. Het ‘Btw-gat’ wordt dat ook wel genoemd. Of dat geld ook echt zoek is weten we niet, het is een theoretische berekening tussen wat de EU becijferd heeft dat er (ongeveer) zou moeten binnenkomen en wat er feitelijk binnenkomt, dat gat is 9,1% van de verwachte Btw-inkomsten in de EU.
Als belangrijkste redenen voor dat gat ziet men: (carrousel-)fraude, administratieve fouten en faillissementen.

Volgens StasFin van Rij valt het in NL allemaal mee en heeft de Belastingdienst en de FIOD de zaak redelijk goed onder controle. In NL mist de overheid maar 2,8%, 1,7 miljard Euro. Weinig reden tot zorg dus, aldus de StasFin, in andere landen is het probleem vele malen groter.
Desalniettemin grijpt de overheid toch naar stevige middelen, zoals de nieuwe witwasregels. In die nieuwe regels worden alle PIN-betalingen vanaf € 100 opgeslagen in een centrale databank waarin alle banken kunnen rondkijken, op zoek naar mogelijke fraude e/o witwaspraktijken (een digitaal fijnmazig sleepnet dus). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bepaald niet gelukkig met deze nieuwe regels en daar is de AP niet de enige in, zacht opgeschreven. Anders opgeschreven voorzien de tegenstanders Kafkaïaanse toestanden met deze wet.

Schijnzelfstandigheid: het issue van 2023?

Wanneer is iemand zelfstandig ondernemer en wanneer niet? Hoe zie je dat? Waaraan zie je dat? Hoe kun je dat weten?
Ik zit toch al zo ’n 40 jaar in dit vak en al die jaren is die vraag nauwelijks veranderd, laat staan dat er ooit een enigszins sluitend antwoord op is gekomen. Velen hebben het geprobeerd, het resultaat is (nagenoeg) nul.


Voor ondernemers is dit alleen een nogal cruciale kwestie: is die éénpitter die ik voor die klus inhuur nou een ondernemer die me een factuur kan sturen, of loop ik het risico dat er straks achteraf ineens toch een door de overheid vastgestelde werknemer rondliep en ik alsnog allerlei belastingen en premies moet afdragen (+ navenante boetes)?
Ook deze regering is van plan dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen (Jaja, denk ik dan dus). Maar goed, er is weer van alles opgestart, bestudeerd en overlegd. Het tovermiddel in aanbouw: een webmodule! Die gaat in 2023 (verder) ontwikkeld worden en uitgeprobeerd ook al. Ik kan niet wachten…..
En oh ja: waar werken de meeste schijnzelfstandigen ook alweer?
Kijk! Er is inmiddels ook al een nieuw begrip: ‘inbedding‘ (waarom toch zo vaak in het Engels…., zucht), dat wordt de nieuwe norm.

De regels zijn allemaal veel te ingewikkeld geworden

Jazeker, dat vind ik. Maar ik niet alleen, afgelopen week kwamen een aantal organisaties die overheidsregels moeten uitvoeren met een gelijkluidend bericht. ‘Ondoorzichtig, inflexibel en foutgevoelig’, dat vinden o.a. het UWV, het CBR, DUO en de Belastingdienst.

Conclusie van de uitvoeringsinstanties: de burgers snappen het niet meer, raken de weg kwijt of lopen vast en zien door de bomen het bos niet meer. Klopt allemaal, vind ik dus ook en dat al jaren. Mooi recent voorbeeld: de nieuwe pensioenregels. Er is niemand die goed snapt hoe dit straks gaat werken en wat precies de gevolgen zijn. Waarom dan toch doen?
Maar helaas: ook op andere plekken gebeurt hetzelfde, hier bijvoorbeeld. En wat dacht je hiervan? Of hiervan? Of…. nou ja, laat maar. Nou ja, eentje dan nog (want DAC7, daar gaan we nog veel over horen).

De VA ’s zijn er weer

VA = Voorlopige Aanslag, over 2023 dus deze keer.
Ze zijn er al een weekje of twee, drie en ieder jaar is het weer puzzelen wat er het beste mee te doen.
Ik probeer het uit te leggen.
Het eerste belangrijke punt: er zijn twee soorten VA ‘s: voor mensen die geld terugkrijgen (die worden ook wel VT genoemd, Voorlopige Teruggave) en mensen die moeten betalen.

Geld terugkrijgen betekent meestal dat je aftrekposten hebt (hypotheekrente meestal) en geen jaar wilt of kunt wachten op dat belastinggeld. Dat kun je dan maandelijks (iedere maand 1/12e) alvast terugkrijgen. De Belastingdienst baseert die teruggave dan op gegevens uit het verleden (meestal 2 jaar terug, dus de VT 2023 is gebaseerd op de cijfers, de aangifte dus, van 2021). Advies: altijd goed kijken of die cijfers nog (ongeveer) kloppen, dat voorkomt vervelende verrassingen! Klopt het niet: (laten) aanpassen!

Wie moet betalen (en dat zijn vaak zelfstandig ondernemers) moet ook beginnen met goed te (laten) kijken of die VA ’s wel (ongeveer) kunnen kloppen. Kunnen, want het is pas begin 2023 en wie weet nu al wat dat jaar gaat brengen? Niemand toch? Klopt het -waarschijnlijk- niet: (laten) aanpassen!
De volgende vraag is dan: ineens betalen, betalen via automatische maandelijkse incasso of zelf maandelijks betalen? Voor Corona was het vaak verstandig om -als je dat financieel kon- ineens te betalen omdat je dan een best interessante korting (eigenlijk is dat rente) kreeg: in de buurt van de 4%. Tijdens Corona werd die rente op (bijna) 0% gezet en was dat betalen ineens misschien wel makkelijk (je was er immers voor het hele jaar vanaf), maar niet meer voordelig. Die korting (rente) loopt nu echter weer op: voor 2023 is het zo ’n 2%. Wil je die korting gebruiken dan moet je wel de hele VA voor 01 maart betaald hebben! Genoeg om even over na te denken dus: 2% bieden de meeste banken (nu nog) niet.

Tot slot: als tijdens het jaar blijkt dat je VA (veel) te hoog of te laag is kun je hem (laten) aanpassen, dat veranderen mag je maximaal 4x per jaar doen.

Box 3: ’t blijft maar (door-)rommelen

Al ruim een jaar geleden gaf de Hoge Raad de overheid een stevige schop onder de kont en sindsdien rommelt het: het lukt maar niet om dit beest terug in zijn hok te krijgen, links en rechts springen hele horden belastingplichtige kikkers uit de kruiwagen en gaan (via de rechter, erg populair tegenwoordig) proberen hun recht gelijk te halen. De recente gevallen waarin dat (deels) ook lukte laat zien dat we met z ’n allen nog lang niet klaar zijn met deze onverkwikkelijke affaire.

Bijvoorbeeld in deze rechterlijke uitspraak. En deze is ook wel grappig…..
En als we toch bezig zijn met belastingambtenaren die het zelf niet zo nauw nemen…..
Bedenk ook dat afgelopen week ook (weer) een rapportage bekend werd over de stand van de automatisering bij de Belastingdienst. Voor ingewijden is het geen echt nieuws, maar alles bij elkaar zo opgeschreven levert toch een mooi inkijkje op in de frustratie die er bij belastingambtenaren moet zijn. ICT uit de jaren ’70….. (ik heb nog een Commodore 64 op zolder staan, zoiets dus – maar dan nog ouder).
Tot slot van dit verhaal met fiscale rariteiten: Donald Trump moest vorige week uiteindelijk zijn belastingaangiften openbaar maken, dus als je wilt gluren bij de buren (pdf)….. Opvallend trouwens (afgezien van de cijfers): de aangifte 2015 bevat 986 bladzijden!! 986! Tjeeeeees….

Zakelijke betalingen aan derden uit 2022 melden voor 01 februari 2023

Heb je in 2022 iemand uitbetaald voor een zakelijke klus? Dan moet je je dus deze maand afvragen of je die betaling moet melden aan de Belastingdienst.
Om te beginnen: het gaat dus om werk, niet om gekochte dingen/zaken, snappie het verschil? Een via Marktplaats gekochte werktafel telt dus niet mee, het door iemand laten repareren van je laptop wel, net als het laten bouwen van een website. Zakelijke kosten dus, die in je zakelijke boekhouding staan. In principe althans, dat zakelijke, maar de uitzonderingen daarop voeren hier nu te ver.

Belangrijk is vervolgens om wie (de ontvanger van het geld) het gaat.
Voor personeelsleden geldt deze regeling niet; daar loopt alles immers via de loonadministratie en weet de Belastingdienstdienst het dus allemaal al via de aangiften Loonheffing. Voor zelfstandige ondernemers die je een factuur stuurden voor hun werk ook niet (die geven het immers zelf via hun aangifte Btw aan – althans: daar mag je van uitgaan), behalve dus als die ondernemers geen Btw op hun factuur berekenden!! Dat zijn bijvoorbeeld kleine ondernemers die onder de KOR vallen, die berekenen geen Btw en van/over hen moet je dus wel die melding maken.
Alle andere betalingen vallen dus wel onder de meldingsregeling (renseignering heet dat in ons vakjargon)!!
Dus loop je boekhouding 2022 er op na, de melding is wettelijk verplicht! Die verplichting was er overigens in de vorige jaren ook al, maar voor 2022 zijn de mazen in de wet door de overheid allemaal dichtgenaaid.

Hoe te melden? Er zijn twee verschillende soorten organisaties die moeten (ja, moeten dus!!) melden.
Bedrijven en andere organisaties die personeel (en dus ook een Loonheffingsnummer) hebben (groep 1) en bedrijven en organisaties die geen Loonheffingsnummer hebben (groep 2). Het verschil tussen wat die twee moeten doen legt de Belastingdienst hier zelf uit.
Heb je wat gevonden in je boekhouding 2022? Actie dus! Hulp nodig? Je weet me te vinden.
Niet gedaan? Of niet op tijd gedaan? Straf, penitentie en vooral: boete!

Vakantie voorbij: ik ben er weer

We kunnen weer beginnen (althans ik dan): de sprint naar de zomervakantie 2023 is begonnen.
Voor iedereen natuurlijk eerst nog de beste wensen voor 2023: maak er iets moois van! En vooral: have fun!
Ik heb een dag of twee nodig om alles georganiseerd te krijgen voor 2023, daarna gaat het feest van financiën, fiscaliteiten en (bedrijfs-)economie weer losbarsten.

Voor de boekhoudingen en Btw-aangiften Q4 2022: graag tijdig in/afleveren! Q4 is altijd een lastig kwartaal…

Schoenendoosboekhoudingen

De Belastingdienst heeft een onderzoekje gedaan en wat blijkt? Ruim de helft van ondernemend Nederland maakt gebruik van een (soort van) schoenendoos om alle paperassen op te slaan. Of dat letterlijk schoenendozen zijn is me niet duidelijk, waarschijnlijk zijn alle andere vormen van dozen, zakken, bakjes, lades, planken, brievenbakjes, handschoenenvakjes en zelfs Tupperware bedoeld.

Zijn ordners en aanverwanten ook schoenendozen? Ik denk het niet, maar misschien ook wel. Hoe dan ook: de Belastingdienst is hier dus niet blij mee, zij adviseren een online boekhoudpakket te gebruiken. De reactie onder het artikel in de link doet me dan wel weer glimlachen….. Volgende stap: overheidscontrole op al die online boekhoudpakketten?