Prijzige belastingverhogingen op komst

Ieder jaar rond deze tijd rapporteert de regering over de financiële stand van zaken (de ‘Voorjaarsnota‘) en wat de ideeën en plannen zijn om eventuele problemen daar op te lossen. Die problemen zijn er dus, en stevige ook: de financiële naweeën van Corona (heeft ongeveer 85,5 miljard gekost), de Box3-perikelen (11 miljard?) en het moeten opkalefateren van het leger. Om er maar eens een paar te noemen. Tijd voor stevige maatregelen dus, aldus onze MinFin Kaag, want het gaat allemaal niet volgens plan (de Miljoenennota 2022).
Ik pluk uit die ideeën en plannen een paar -voor ondernemers- relevante zaken. Directeuren-Grootaandeelhouders (DGA ‘s) moeten meer belasting gaan betalen over hun inkomen bijvoorbeeld en de FOR (Fiscale OudedagsReserve) wordt afgeschaft, een (verdere) verlaging van de Zelfstandigenaftrek is in onderzoek.. De belastingen op Box 2 (waar de vermogens in ondernemingen zitten) worden verhoogd. De belangenbehartigers van ondernemers are not pleased.
Mij valt vooral het afschaffen van de FOR op. Voor ondernemers die het principe hiervan niet snappen is die FOR nogal eens een heftige fiscale en vooral financiële valkuil, voor degenen die het wel snappen en goed gebruiken een zegen bij het (verder) ontwikkelen van hun bedrijf. Het afschaffen is dus een ernstige fout, vind ik. Te meer daar het bespaarde geld mede gebruikt wordt om het effect van de Box3-kwestie op te lossen; dood geld (spaargeld, aandelen) wordt geholpen en levend geld (vermogen in een bedrijf) benadeeld. Dom dom.
Hier staat een redelijk compleet overzicht van de bedenksels van onze MinFin. Vooral opvallend ook: de AOW ‘ers betalen de verhoging van de AOW bijna geheel uit eigen zak, sigaartje uit eigen doos dus ook. Gaaf land…..
En ohja, de Rekenkamer deelde mee dat de boekhouding van de overheid niet op orde was: van zo ‘m 15,5 miljard aan uitgaven waren er geen bonnetjes te vinden.

Box 3 & het rechtsherstel, vervolg

Het begint – vind ik – langzaamaan toch wel een echte soap te worden rond het herstellen van de ongerechtigheden bij het heffen van belasting op vermogen (in Box 3). Vlak voor Kerstmis verklaarde de Hoge Raad de gebruikte heffingsmethode tot onwettig, want in strijd met de rechten van de mens. Paniek dus. Afgelopen week sprak diezelfde Hoge Raad uit dat de overheid niet verplicht kan worden alle onterecht behandelde belastingplichtigen te compenseren, alleen degenen die bezwaar hadden gemaakt hebben recht op volledig rechtsherstel. Alle anderen zijn dus nu overgeleverd aan de goodwill van de regering.

Mooie boel. Ik ben geen jurist, dus er zullen vast goede juridische redenen zijn om zo te handelen. Maar het lijkt toch wel wat op een insluiper die er met buit vandoor gaat en als je dan geen aangifte hebt gedaan heb je geen recht om je spullen terug te krijgen als ze gevonden worden. Of zie ik dan iets verkeerd? Op (bijvoorbeeld) de site van het Algemeen Dagblad waren de meeste reacties niet misselijk; het schuim stond velen om de lippen, woedend waren ze daar nogal eens.
Eens even rekenen. Er zijn ongeveer 60.000 bezwaarmakers die dus volledig gecompenseerd gaan worden en dat gaat de overheid, schatten ze, bijna 3 miljard kosten. Dus gemiddeld ongeveer € 50.000 (fictieve) opbrengst p/p. Dan zijn er ongeveer 2 miljoen belastingplichtigen met (ook) spaargeld, waarvan ongeveer 1,3 miljoen met alleen maar spaargeld. Het niet hoeven compenseren van al deze mensen zou ongeveer 6,7 miljard schelen en dat is dus gemiddeld ongeveer € 3.350 (fictieve) opbrengst p/p. Het zijn dus de ‘grote bezitters’ die veelal bezwaar maakten, de kleine spaarders lieten het er maar bij. Of vertrouwden de (hun?) overheid. Zij zullen tot ergens eind dit jaar moeten wachten of de overheid nog iets voor ze doet en zo ja, wat.
Maar er wordt aan dit ‘onrecht’ gewerkt natuurlijk; niets beter voor de creativiteit dan ergernis. Op fora zie ik al diverse trukendozen langskomen om toch nog voor de jaren 2017-2019/2020 (afhankelijk van de datum van de definitieve aanslag) de Belastingdienst tot het opleggen van een nieuwe definitieve aanslag te dwingen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd dus (en het bleef ook nog lang onrustig in het fiscale land).
En voor wie zelf eens wat verder wil rekenen: in 2019 hadden alle belastingplichtigen voor ongeveer 470 miljard aan bezittingen in Box 3. Bij ongeveer 2 miljoen belastingplichtigen is dat dus gemiddeld ongeveer € 235.000 p/p.

Box 3 & het rechtsherstel

Het is inmiddels zo ’n 5 maanden geleden dat de Hoge Raad een enorm gat sloeg in de overheidsfinanciën en (bijna) iedere week komt er weer meer nieuws over hoe die overheid dat gat weer wil gaan dichtgooien. Voor de ongeveer 60.000 bezwaarmakers moet het uiterlijk augustus allemaal geregeld zijn en daarvoor heeft de belastingdienst inmiddels de regels gepubliceerd.
Dat het niet altijd feest kan zijn blijkt uit deze rechterlijke uitspraak. Toch (een soort van) heffing dus. Ingewikkeld allemaal. Ingewikkeld ook omdat -ik schreef dat hier al eerder- een aanpassing van het Box3-inkomen ook gevolgen kan hebben op andere regelingen, zoals hier uitgebreid uit de doeken wordt gedaan, ga er maar aan staan. Met recht een koppijndossier, deze (achteraf bezien) te hebberige en stroperige overheid die maar niet begreep waar de grenzen van haar beleid lagen.

(Weer) nieuwe regels voor webshops

Het valt om den drommel niet mee, zo ’n webshop bestieren. Van de oorspronkelijke vrijheid-blijheid-we doen lekker waar we zin in hebben-mentaliteit worden steeds meer stukjes wettelijk afgezaagd. Medio vorig jaar was daar al de stringente (en administratief bewerkelijke) herziening van de Btw-heffing waarvan de puinhopen nog steeds niet helemaal zijn opgeruimd. Vanaf 28 mei 2022 gelden er nu ook weer nieuwe regels die tot doel hebben ‘de klanten beter te beschermen’ (dixit uw overheid) en die EU-breed zijn ingevoerd.
En oh ja: deze regels gelden dus (grotendeels) NIET als je als ondernemer iets bij een webshop koopt, hoewel daar dan ook weer uitzonderingen op zijn. Hoe je je ‘recht’ kunt halen bij een (bijvoorbeeld) Italiaanse webshop vertelt onze overheid er dan weer niet bij.

Het Corona-tijdperk, de naweeën (?)

Zou dat zo zijn? Dat we nu alleen nog de naweeën hebben? Laten we het hopen, die naweeën zijn al erg genoeg. Maarja, not done yet? Om maar eens mee te beginnen: er stoppen nu 27% meer ondernemers dan een jaar geleden. Dat hoeft op zich natuurlijk niet erg te zijn, hoe jammer misschien ook voor die ondernemers; het geeft ook weer meer ruimte voor de blijvende ondernemers en nieuwe ondernemers. Maar toch…
Intussen zit de overheid wel in zijn (haar?) maag met die naweeën. Te beginnen met ‘Den Haag’, waar ze er rekening mee houden dat er ongeveer 6 miljard aan nog te betalen belastingen (het Corona betalingsuitstel) niet meer binnen gaat komen. Mede ook daarom heeft de Belastingdienst de regels voor het aflossen van belastingschulden versoepelt.
En dan hebben we natuurlijk ook nog de (door de Gemeente verstrekte) TOZO-uitkeringen: veel gemeenten doen blijkbaar nauwelijks moeite om teveel betaalde uitkeringen terug te vorderen en dat terwijl volgens onderzoek 1 op de 5 uitkeringen onterecht was.
Ook bij de TvL-uitkeringen blijkt er nogal wat fout te zijn gegaan, zo blijkt onder andere hier uit.
Liedje dan maar?

‘Stap’ studiebudget alweer gelijk op

Tot en met 2021 was er een fiscale aftrekpost voor mensen die een beroepsmatige studie (of opleiding, training) volgden. De kosten van die studie konden dan (grotendeels) van het fiscale inkomen afgetrokken worden zodat Vadertje Staat een stuk(je) van de studiekosten teruggaf via je aanslag Inkomstenbelasting. Een mooi (vind ik) teken dat onze samenleving het waardeert als iemand tijd en energie wil investeren in vakmatig bijblijven, beter worden of zelfs omscholen.
Maar er was iets niet goed aan die regeling (dat ga ik hier echt niet uitleggen, Google it), dus dat moest beter anders. Dus vanaf 2022 gaat dat niet meer via de Belastingdienst en de aangifte, maar via het UWV en klassiek in de wachtrij gaan staan. Dus ook niet meer als fiscale aftrekpost, maar als handje contantje van maximaal € 1.000 per jaar per persoon. In totaal kwam er voor dit plan 200 miljoen beschikbaar en dat kon in 6 tijdvakken (in 2022 nog resp. € 160 miljoen en 5 tijdvakken) aangevraagd worden, steeds om de twee maanden.
In de nieuwe regeling vielen ook ineens veel meer soorten opleidingen en het duurde natuurlijk ook even voor dat alle opleiders in dit land hun opleidingen, cursussen en trainingen hadden omgebouwd tot hapklare brokken van (maximaal) € 1.000. Ronde (of tijdvak, ook goed) 2 van 2022 is inmiddels afgerond en -net als ronde 1- was een paar minuten na het openen van de inschrijving al het geld al weer vergeven. Ik dacht: ik ga (om het eens uit te proberen) zelf ook eens meedingen: kansloos. Geweldig nieuw initiatief weer: de rijen voor de loketten zijn geheel terug. Cursusje? En voor zover je dat nog niet zelf bedacht had: deze regeling geldt dus ook voor ondernemers!! Dus aarzel niet, tast toe (and be patient).

Box 3 & rechtsherstel: voorlopig alleen nog voor bezwaarmakers

Er komt inmiddels steeds meer witte rook uit Den Haag over de oplossing(en) voor het ons allen aangedane onrecht door de Box3-belasting, zoals hier, hier, hier en hier beschreven wordt. Eerste conclusie dus: de (ongeveer 60.000) mensen die officieel bezwaar maakten tegen het handelen van de Belastingdienst komen het eerste aan de beurt: voor 04 augustus krijgen zij een nieuwe berekening en ook money (back) in the bank. Voor die groep wordt vanaf 2017 alles herrekend op basis van het echte rendement van hun spaargeld (dat dus nagenoeg nul was). De regering heeft inmiddels ook laten uitrekenen wat dat gaat kosten (of opleveren, zo je wilt): een kleine 3 miljard over 2017-2020/2021.

In mijn vakgebied is inmiddels de discussie al losgebarsten hoe de regering dit praktisch denkt te gaan doen, want het is natuurlijk niet alleen het herrekenen van de heffing over het spaarvermogen in Box3. Hoe bepaal je dat spaargeld precies, zeker ook als mensen dat niet goed ingevuld hebben? Door die herrekening daalt ook het Verzamelinkomen (= Box1 + Box2 + Box3 opgeteld) en daarmee ook het inkomen voor (bijvoorbeeld) de Toeslagen en de drempelbedragen voor de aftrek studie, zorgkosten en giften. En last but not least: Box3-inkomen mag door fiscale partners fiscaal zo gunstig mogelijk verdeeld worden, hoe gaan ze dat dan doen, herstellen?
Interessante tijden breken aan. Het zal mij ook niet verbazen als het aantal bezwaarmakers in deze hele operatie de Bijbelse wonderbaarlijke vermenigvuldiging gaat overtreffen.
Maar dan zijn we er nog niet, want ook degenen die geen bezwaar hebben gemaakt hebben recht op rechtsherstel en dus recht op geld terug, maar dan mogelijk op een andere manier. Voor die (enorme) groep verwacht de regering voor eind 2022 een oplossing bedacht en uitgevoerd te hebben.

Vanaf 2025 zijn er plannen voor een totaal ander heffingssysteem op vermogen, voor de tussenliggende jaren werkt de regering nu aan een soort van tussenvorm met een aparte berekening voor spaargelden (een soort van Box 3b dus). Wordt het dan dus box hoppen nèt voor 31 december (aandelen enzo verkopen, geld naar sparen en op 02 januari alles weer terug naar de aandelen)? De calculerende burger kan aan de slag!

Fraudebestrijding kost (jou!) geld, heel veel geld

Banken (maar ook verzekeraars, financiële dienstverleners in het algemeen en zelfs zakelijke dienstverleners – zoals ik) krijgen steeds meer wettelijke plichten opgelegd om fraude, witwassen en ander onwenselijk gedrag op te sporen en te melden, de WWFT schrijft dat zo voor en (met name) de Belastingdienst moet controleren of dat opsporen ook goed gaat.

Dat opsporen wordt steeds intensiever en complexer en kost dus steeds meer geld. Accountant KPMG berekende dat deze opsporingstaak voor de vier grote banken inmiddels is opgelopen tot (ruim) 20% van hun operationele kosten. 20%! Daar komen dan ook nog de extra kosten voor verdere digitalisering, verduurzaming en andere moderne kwesties bij. En dus worden banken ook steeds duurder voor….. de klant, want iemand moet dat natuurlijk allemaal betalen, toch?
Wat de laatste tijd ook op begint te vallen is dat banken potentiële klanten waar veel werk aan is wat betreft dat opsporen liever zien gaan dan zien komen. Denk ook aan het verhaal dat ik een paar weken geleden over de Bunqbank opschreef hier.
Leg je jaarcijfers van een paar jaar geleden ook eens naast de meest recente versie en vergelijk de ‘kosten betalingsverkeer’ (althans, zo heet dat in mijn jaarrekeningen) en je ziet het: die kosten stijgen, en niet zo weinig ook. Tijd voor een liedje uit de oude doos dan maar weer…..

Zonnepanelen worden exclusief Btw

Vanaf 2023 moet er geen Btw (21%) meer zitten op zonnepanelen, aldus een plan van de regering. Als voorbereiding is er een internetconsultatie gestart (dat is modern jargon voor de vroegere ‘inspraak’) om ideeën en meningen over dat plan te vergaren. Dat plan lijkt op een stap in de energie-transitie, maar dat is het nauwelijks; het is eigenlijk een versimpeling van iets dat al heel lang bestaat. Want feitelijk wordt die 21% nauwelijks meer geheven omdat de eigenaren die via een (nogal ingewikkelde) procedure bij de Belastingdienst kunnen terugvragen.
Ondertussen werd ons dit plan afgelopen week in de media wel als een enorme stap in de goede richting gepresenteerd, maar dat valt dus feitelijk nogal tegen. Maar goed, een gegeven paard kijken wij niet inde mond, toch?


Box 3: moeilijk, moeilijk & duur

The story continious (& drags on): besluiten over het compenseren afwikkelen van de aangerichte schade door de uitspraak van de Hoge Raad gaan niet op korte termijn genomen worden. Dus ook geen ‘compensatie’ voor 01 augustus, zoals het plan eerst was. StasFin van Rij wil weer een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad afwachten omdat daarin (misschien) beter duidelijk wordt welke speelruimte er is in die compensatie.
Waar al dat compensatiegeld vandaan moet komen wordt langzaam aan ook steeds duidelijker: uit de eigen sigarendoos van de mensen met Box 3-bezit. Hoewel: de regeringspartijen hebben nog geen definitieve besluiten genomen en er kunnen dus ook nog rare konijnen uit de hoge hoeden tevoorschijn komen. Spannend!