UBO, het wil maar niet goed gaan

Het UBO register: wie een B.V. heeft, in een stichtings- of verenigingsbestuur zit of in een vennootschap onder firma of een maatschap deelneemt kent het (en al die mensen bij elkaar geteld: dat zijn er heel veel). Ingewikkelde materie, en toch eigenlijk ook weer niet (hoewel zelfs onze MinFin Kaag het niet snapte, bijzonder – het is immers haar portefeuille).

Wat is UBO ook alweer? UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, dus de degene die uiteindelijk de winst opstrijkt. Of zoals de Amerikanen zo mooi kunnen zeggen: ’the buck stops there’ (meer weten daarover? Kijk de film ‘Margin Call’). Iedereen moet dus (in het UBO-register) kunnen zien wie -verstopt achter talloze B.V. ‘s, stichtingen en buitenlandse firma ‘s- uiteindelijk de baas is.
Het UBO-register is een EU-brede wettelijke verplichting. En daar ging het afgelopen week ook fout: het Europese Hof vindt dat dat ‘iedereen kan kijken’ ‘een ernstige inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens’. Oftewel: ‘iedereen’ mag dus niet! Dat is dus eigenlijk de ene EU-ambtenaar die de andere EU-ambtenaar een stevige tik op de vingers geeft.
Gevolg: het UBO-register is (tijdelijk?) gesloten.
En ohja: waarom is er eigenlijk zo ’n register? De EU vindt het een sterk wapen in de strijd tegen zwart geld en het witwassen daarvan. Waarvan acte.

Box 3: dan toch maar allemaal te wapen?

Haalde ik hier vorige week nog een advies aan over de kwestie wel/niet (*) bij de Belastingdienst gaan verzoeken om een ambtshalve aanpassing van de Box3-belasting over de jaren 2017-2019(2020), de ontwikkelingen gaan weer snel.
Want exit dat advies, entree het nieuwe advies: toch doen!

De NBA roept op om -voor alle zekerheid- voor eind 2022 toch maar een verzoek in te dienen voor herziening van in ieder geval het jaar 2017 omdat voor dat jaar per 01 januari 2023 de mogelijkheid vervalt om achteraf nog ….. Gevalletje ‘zelfs een ezel stoot zich in ’t gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen’. Vlak na dat standpunt van de NBA sloten ook andere beroepsorganisaties zich bij de standpunt aan, want: wat StasFin van Rij nu heeft bedacht werkt wellicht niet goed (genoeg).
Wie ben ik om dit soort adviezen in twijfel te trekken, dus binnenkort: mail in je mailbox!
Tijdens het wachten in de wachtrij: muziekje uit de oude doos!

Box 3: de opties

Bijna een jaar geleden schreef ik het hier al (kijk maar na als je me niet gelooft): ‘en het blijft nog lang onrustig in het fiscale land’. Het Kerstarrest van de Hoge Raad kwam net voor Kerst 2021 uit en het is nu bijna Kerst 2022 en we zijn er nog (lang?) niet. StasFin van Rij probeert nu een olifantenpaadje te vinden om te voorkomen dat er zich vele (honderdduizenden?) boze burgers aan de Haagse poort melden, gewapend met bezwaarschriften en verzoeken. Dat kunnen de wachters van de Belastingdienst niet aan en die dreigen dus te worden overlopen (in de Middeleeuwen en daarvoor ging het dan niet goed met zo ’n stad).

Een korte samenvatting van deze onwelriekende zaak.
Eind december 2021 sprak de Hoge Raad dus uit dat het heffen van (per saldo) 1,2% belasting over spaargeld onwettig was (in strijd met de mensenrechten…). Paniek in Den Haag.
Een paar maanden later sprak diezelfde Hoge Raad uit dat de regering wettelijk niet verplicht was om belastingplichtigen die geen bezwaar tegen deze illegale heffing hadden gemaakt hun geld terug te betalen.
Tegelijk begin de regering met het wel terugbetalen van degenen die bezwaar hadden gemaakt (die operatie is nu bijna voltooid).
Degenen die geen bezwaar gemaakt hadden werden al die tijd heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. De Tweede Kamer wilde eigenlijk iedereen ‘compenseren’ maar de regering wilde daar eerst niet aan, toen wel en toen weer niet (te duur en te ingewikkeld). Gevolg: in twee weken ruim 100.000 verzoekschriften om toch …..
Nu wil de StasFin dus een voorbeeldzaak uit de stapel trekken en daarmee naar de rechter gaan: moet de regering wel/niet (*) iedereen compenseren, ook de niet-bezwaarmakers?
Veel juristen vinden dat die procedure geen kans maakt, voor de belastingplichtigen dan. Een dooie mus dus. Tja.
Wie alles nog eens juridisch onderbouwd wil doorlezen kan dat hier doen. Advies daar dus: afwachten.

Overheid gaat in 2023 MKB ‘stimuleren’

Er komt – tenminste volgens vele deskundigen – een (stevige?) economische crisis aan. Om met onze grote Nederlandse filosoof te spreken is dat ook logisch, want na de zeven vette jaren (nou ja, vet: Corona heeft het veel bedrijven erg moeilijk gemaakt natuurlijk) volgen logischerwijs de zeven magere jaren. Onze immer vooruitziende regering gaat dus in 2023 het MKB met diverse maatregelen stimuleren, tenminste: dat vinden ze zelf.

Als ik mijn kwartje in de collectebus mag doen vind ik het nogal tegenvallen allemaal. Er zullen zeker bedrijven zijn die van deze maatregelen meer financiële ruimte krijgen, maar daar staat voor zeker het kleinbedrijf dan tegenover de belastingverzwaringen (zoals vooral de snellere verlaging Zelfstandigenaftrek, de in het aangehaalde artikel genoemde verhoging van de autobelasting en het afschaffen van de middeling). Maar goed: een gegeven paard kijken we niet in de bek natuurlijk.
Tegelijk loopt de arbeidsproductiviteit terug, zo berekende het CBS en zijn bedrijven naarstig op zoek naar geld. En niet onbelangrijk ook in dit verband: vanaf 2025 wordt ineens de fiscaal redelijk profijtelijke IACK (Inkomens Afhankelijke Combinatie Korting) afgeschaft, dus kindjes krijgen wordt vanaf 2025 fiscaal veel minder profijtelijk, met die productiviteit gaat het dus de komende tijd vast niet veel beter.
Verwarrende tijden allemaal, zeker voor ons als ondernemers.

Uitbetalen derden moet anders gemeld worden

Uitbetalingen aan derden melden? Moet dat dan? Jazeker moet dat!!
De Belastingdienst heeft immers graag dat haar administratie van alle belastingplichtigen op orde is en daartoe heeft zij een onstilbare honger naar informatie, onder andere dus over wat mensen zoal ontvangen voor hun werk. Heel vroeger deden we dat met een zogenaamd IB47-formulier (‘het witte kaartje’) dat na invulling per postkoets naar de Belastingdienst werd vervoerd. Maar zoiets is natuurlijk niet meer van deze tijd, dus dat moet nu al een paar jaar via de digitale snelweg.
Vanaf het boekjaar 2022 heeft de belastingdienst de regels aangescherpt.
Ik vat het kort samen.
Wie zijn ‘derden’? Dat zijn geen mensen in loondienst e/o uitzend/payrollmedewerkers (die worden al uitgebreid aan de Belastingdienst, het UWV en soms een Bedrijfspensioenfonds gerapporteerd). Ingehuurde ondernemers zijn het ook niet (die moeten al dat meldwerk zelf doen). Blijft over: de rest. Betaal je als ondernemer dus iemand iets voor iets wat hij/zij voor je doet, dan moet dat gemeld worden!! Onder de link hierboven zie je wat er van je verwacht wordt! Voor de helderheid: dat MOET dus. Niet gedaan? Boete!
Advies dus: loop door je boekhouding 2022: zijn die mensen er? Melden! Kan ik ook voor je doen overigens.

Rente op spaargeld: het kan weer, een beetje

Lang weggeweest, maar inmiddels weer terug in beeld: rente op spaargeld. De Rabo begint en gaat weer een beetje (0,25%) rente geven op je spaargeld. Maar het kan zelfs ook meer worden dus, wel 0,5%….! Rente, dat is lang geleden: een blog uit 2017 om je herinnering weer wat op te frissen.
Met de huidige inflatie (en belastingheffing over dat spaargeld trouwens ook) schiet 0,25% -noch 0,5%- natuurlijk niet echt op, maar alle kleine beetjes helpen nietwaar? En zoals onze voorouders ook allang wisten: een kinderhand is gauw gevuld.


Maar hoge of lage rente: we trekken ons er niet zo heel veel van aan, zo blijkt: het spaargeld van de huishoudens stijgt en niet zo ’n beetje ook: in 2021 steeg het gespaarde vermogen met zo ’n 32 miljard tot ongeveer € 362 miljard en dat is gemiddeld zo ’n € 46.300 per huishouden. Appeltje voor de dorst dus, waarschijnlijk. Toch? En 0,25% rente? Dat is dan voor het gemiddelde huishouden wel € 116 rente per jaar, of zelfs € 232 bij 0,5%. Toch een stedentripje naar (bijvoorbeeld) Lissabon….

Ook kleine ondernemers in het Bedrijfstakpensioenfonds?

Na de (nog steeds lopende) heftige debatten over verplichte verzekering tegen Arbeidsongeschiktheid voor ondernemers loopt nu het debat in Den Haag (in de rest van NL zie ik daar niet zoveel van) over de vraag of (kleine) ondernemers ook hun voorziening voor de oudedag moeten/kunnen onderbrengen bij een bestaand Bedrijfspensioenfonds. Dit hele debat zit vast aan het plan om de hele tweede pijler onder het NL-pensioenstelsel te hervormen.
De discussies over de hervorming van het pensioenstelsel lopen al heel lang en de verschillen van mening tussen de politieke stromingen zijn enorm groot. Een van de discussiepunten is of ondernemers verplicht worden te ‘sparen’ voor een oudedagsvoorziening. Dat verplichte aspect ziet de minister (Schouten) dus (nu) niet zitten. Dat wordt ook lastig omdat ondernemers vaak nu al ‘sparen’ in de derde pijler (privaatrechtelijke producten zoals banksparen, lijfrente), of zelf een spaarpotje in privé hebben: op de bank, in bitcoins, aandelen of in de vorm van (al dan niet verhuurde) huizen e.d.
Maar sparen via een Bedrijfspensioenfonds gaat dus straks mogelijk ook kunnen. Of ondernemers daar nou op zitten te wachten weet ik ook niet, maar hoe meer zielen…

StasFin gaat kijken naar boetebeleid Belastingdienst

Komt ‘ie weer: ‘de menselijke maat’, die is namelijk ook nogal afwezig in het boetebeleid van de Belastingdienst. Althans: dat zeggen ‘geluiden in de samenleving’ blijkbaar. En die hebben ook wel een beetje gelijk, die geluiden. Ooit zelf een boete gehad? Dan weet je precies wat er bedoeld wordt: dagje te laat met de aangifte en betaling van de Btw? Twee keer boete (een voor het te laat aangifte doen, een voor het te laat betalen – samen is dat toch minstens € 130). Idem bij de aangifte Loonheffing. De boetes bij de Vennootschapsbelasting zijn behoorlijk draconisch, die bij de Inkomstenbelasting ook (hoewel je daar nog wel een kans krijgt die boete nog te ontlopen door alsnog ….).
De grootste frustratie bij de belastingplichtigen is overigens vaak nog niet eens zozeer die boetes (hoewel…), maar het feit dat als de Belastingdienst zelf ergens (te) lang over doet er vaak nog niet eens een excuusje af kan, laat staan een negatieve boete of zoiets. Het is puur eenrichtingsverkeer.
Maar goed, de StasFin gaat er dus naar kijken naar aanleiding van een brief van D66 Tweede Kamerlid van Weyenberg. De StasFin gaat kijken naar (ik schreef het al) de menselijke maat, proportionaliteit, nuance en minder ‘automatisme’. Wij wachten de resultaten van het onderzoek vol vertrouwen af, toch?

Het inflatiespook komt uit de kast

Surprise, booooeeee! Een whopping 17,1% inflatie berekenden de EU-rekenaars voor september en NL. Zo! Een record, schreef alles en iedereen. Is dat ook zo? De NL-rekenmeesters (CBS) komen op wat andere cijfers, (met uitleg) maar die gaan wel dezelfde kant op. Maar dus: is het een record, hebben we goud gewonnen in september 2022? Het CBS berekent en publiceert de inflatie vanaf 1963 en als je die cijfers bekijkt (wel daar even zelf alle jaren aanvinken voor de totaallijst vanaf 1963): ja, record! Het vorige record stamt uit 1975: 10,2%.
Nou kun je nogal wat kanttekeningen plaatsen bij dit soort ‘harde’ cijfers, zo hard zijn die namelijk nou ook weer niet. De inflatie voor jou als privépersoon of ondernemer hangt immers nogal af van je (privé) bestedingsgedrag, resp. (zakelijk) kostenpatroon, maar dat het -al langer- (bijna) overal duurder wordt is wel zeker. Zakelijk zie ik op veel plaatsen kostenstijgingen bij de inkoop van diensten en grondstoffen, kostenstijgingen die ook niet altijd doorberekend (volledig) kunnen worden aan de klant. En dat is pijnlijk, want daar gaat je winstmarge….
And winter is coming.

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt overigens dat de inflatie zich zal gaan stabiliseren in 2023. Of die verwachting uitkomt? Als ik dat eens wist. Het CPB zit er wel vaker naast met dit soort verwachtingen, check de verwachting uit augustus 2021 voor 2022: zo ’n 1,7%/1,9% inflatie verwachten ze toen nog. Kejjenagaan… En nee: ik neem zoiets het CPB niet echt kwalijk, ze doen daar ook hun (helaas wel teveel door de partijpolitiek beïnvloedde) best. Maar misschien moeten we dit soort toekomstverwachtingen wat minder voor waar aannemen! Daarnaast: al medio 2021 kwamen er steeds meer berichten van economen die dit zagen aankomen.

En als je de inflatie gehad hebt, krijg je ook nog eens te maken met de stijgende rente en die stijging is ook nogal fors. Kijk hier maar eens naar de ‘korte rente’ (de geldmarkt, voor leningen met een looptijd van minder dan 1 jaar). Op de kapitaalmarkt (leningen die langer dan een jaar lopen) gaat de lijn ook behoorlijk omhoog de laatste tijd. Aan de andere kant: de rente is dus ook wel eens (aanzienlijk) hoger geweest dan nu (trek de grafiek maar eens door naar de optie ‘alles’. En ohja, de spaarrente? Die is nog steeds zo plat als een dubbeltje….

Wat nu te doen? Heb ik een advies, een oplossing? De eerste vraag is natuurlijk: is er reden voor paniek en drastische maatregelen? Dat hangt erg van je persoonlijke en zakelijke situatie af natuurlijk. Dit is wel een goede aanleiding om weer eens heel kritisch naar je uitgaven en kosten te kijken, zo nodig zelfs met de stofkam (een jaartje boekhouding doorkijken kan erg informatief zijn). Kijk aan de andere kant ook (weer) eens goed naar je klanten: wat kun je daarvan verwachten? En tot slot: vergeet je concullega ’s niet! Die gaan misschien rare dingen doen nu, dus blijf vooral ook goed naar buiten kijken.

Begroting 2023: ondernemers betalen de rekening

De regeringsplannen voor 2023 zijn nu op Prinsjesdag officieel en compleet geworden (de samenvatting is goed te verteren voor de financiële leek). Althans definitief: de Eerste en Tweede Kamer moeten er natuurlijk hun plasje nog over doen, maar dat gaat vast goed komen allemaal.
Ik vat het eens kort samen: Inkomsten 2023 € 366,4 miljard, uitgaven € 395 miljard. Tekort dus € 28,5 miljard. Dit soort duizelingwekkende bedragen zijn toch altijd lastig te bevatten, maar daar hebben we in mijn vak een hulpmiddeltje voor: amortiseren (in de betekenis van: kleiner maken). We leven binnenkort met zo ’n 17,75 miljoen mensen in NL. Per inwoner is het plan 2023 dus gemiddeld (en afgerond): inkomsten € 20.650, uitgaven € 22.250, tekort dus € 1.600. Kijk, dat is toch al wat makkelijker te bevatten.
Voor een klassiek gemiddeld huishouden van 4 wordt dat dus € 82.600 bijdragen en € 89.000 terugkrijgen (in de vorm van voorzieningen, subsidies, toeslagen en uitkeringen). Het tekort van € 6.400 schuiven we door naar onze kinderen. Gemiddeld dus. Zoals mijn statistiekleraar zei: een gemiddeld mens bestaat in de echte wereld niet.

Interessant is natuurlijk ook wat de plannen voor de voorgaande jaren waren.
Voor 2022: inkomsten € 334 miljard, uitgaven € 353 miljard, tekort € 19 miljard.
Voor 2021: inkomsten € 293 miljard, uitgaven € 337 miljard, tekort € 44 miljard.
Met de inkomsten gaat het behoorlijk goed zo te zien: in 3 jaar € 73 miljard (+ 25%) erbij en met de uitgaven gaat het ook prima, in 3 jaar € 58 miljard (+17%) erbij.

Ik ga hier al die plannen niet volledig uit de doeken doen, dat hebben kranten, tv en websites als meer dan genoeg gedaan: eat your heart out daar. Wel is (erg) opvallend: die extra inkomsten komen voor een groot deel van twee groepen: ondernemers en mensen met een privévermogen (in Box 3). Voor ondernemers verandert er in 2023 kort samengevat dit en dat is nogal wat, dat zijn prijzige maatregelen. Waar dan dus voor 2023 nog eens bijkomen de stijgende energie- (en andere) kosten en voor sommigen het aflossen van de Coronaschulden. Wij als ondernemers worden dus ‘zur Kasse gebeten’. De kleine ondernemers zeker, de grotere ook via de verzwaring van de belastingen in Box 2 (deze meneer is daar niet blij mee).
Maar er is ook hulp onderweg: het energie-steunpakket voor ondernemers komt eraan, in november meer nieuws.
Wie echt van (veel) cijfertjes houdt: dit zijn de meeste percentages en bedragen voor 2023.
En dan ook dit nog…. En dit….. Sterkte allemaal!