Zakelijke auto ’s vanaf 2024 verplicht emissievrij?!

Voor ondernemers met een (of meerdere) auto (‘s) belangrijk nieuws: de regering is van plan om zakelijke auto ’s (zowel voor de ondernemer zelf als voor het personeel) vanaf 2024, eventueel 2025, verplicht voor te schrijven emissievrij te zijn. Zo! Dat wordt even wennen….
En goed plannen natuurlijk, want die regeling geldt voor nieuw aan te kopen auto ‘s! De oude auto ’s die nog rondrijden blijven in het oude regime, althans: waarschijnlijk (want hoe zou dat anders moeten, hoewel: je weet maar nooit met deze regering). Toch nog maar snel een nieuw benzinebakkie kopen in 2023 dan? Geldt dit allemaal ook voor bestelbussen? Ja dus.
Dit is dan dus ook gelijk het einde van de vaak fiscaal lucratieve ‘youngtimer-auto’ (ouder dan 15 jaar)! Of althans: tot het jaar 2039 dan…. misschien.

Box 3 rechtsherstel: nee dus, of toch?

Informeel wisten we het al, maar nu is het officieel: er komt geen rechtsherstel (of compensatie in de hedendaagse nieuwspraak) 2017-2020 voor belastingplichtigen met Box 3 vermogen, alleen voor diegenen die bezwaar hebben gemaakt. De StasFin heeft dat medegedeeld.
Vanaf nu (tot 2026, dan komt er een hele nieuwe belastingheffing op vermogen) wordt er wel gerekend met de nieuwe -tussentijdse- methode. Dus definitieve aanslagen vanaf (meestal) 2020 worden wel aangepast. Is die aanslag (2020 soms, 2019 meestal) al definitief? Pech gehad.

Een soort van straf dus voor de vroege indieners van hun aangifte….

Of toch niet? De enige mogelijkheid om nog iets te doen is het verzoeken om een ambtshalve herziening van de al definitie aanslagen. Dat verzoek kan tot 5 jaar terug in de tijd en het was goed gebruik dat als de Belastingdienst zo ’n verzoek kreeg en dat verzoek ook terecht was, dat verzoek meestal werd toegewezen en de aanslag dus aan te passen. Tot nu dus, want de StasFin heeft de Belastingdienst opdracht gegeven al deze verzoeken af te wijzen. Tegen zo ’n afwijzing staat wellicht (de juridische schriftgeleerden zijn daar nog niet helemaal uit) beroep open bij de rechter en in dat geval: there we go again…..

Nieuwe pensioenregels bijna klaar, of toch niet?

In de schaduw van alle crises van de laatste jaren is Den Haag bezig met een enorme operatie die ruim 10 miljoen mensen raakt: de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel, althans de 2e pijler daarvan: de bedrijfstak pensioenfondsen. In die fondsen zit zo ’n 1.500 miljard Euro, opgebracht door werknemers en werkgevers en bestemd voor (toekomstige) pensioengerechtigden. De afgelopen decennia is er her en der wel gesleuteld aan de regels, maar nooit (afgezien van het vervangen van het laatstverdiende loon door het middelloon) heel principieel: het uit de jaren ’50/’60 stammende stelsel is onder al dat kleine sleutelwerk nog steeds goed te zien. Dat moet beter, anders. Vindt Den Haag.

Een korte samenvatting van het Nederlandse pensioenstelsel. Dat bestaat al sinds tijden uit 3 pijlers.
De eerste pijler is de AOW. (Bijna) iedere Nederlander heeft daar aanspraak op en de uitkeringen worden betaald uit de gezamenlijke belastingpot (omslagstelsel, heet dat: nu werkende kinderen betalen dus premie voor ouderen) en geheven via de ‘premie AOW’ op lonen, uitkeringen en ondernemerswinsten; de premie is nu 17,9% van het bruto inkomen. Best veel, eigenlijk.
De tweede pijler zijn de bedrijfstakpensioenfondsen. Daar zijn er dus zo ’n 200 van en deelname is voor werkgevers en werknemers verplicht. Zij innen de premies bij werkgevers, houden de boekhouding bij, proberen een goed rendement te halen en betalen uiteindelijk de pensioengerechtigden uit.
De derde pijler zijn de particuliere oudedagsvoorzieningen; mensen (vaak ondernemers) die zelf hun premie betalen aan een (meestal private) verzekeraar en dat opgespaarde geld later als uitkering weer terugkrijgen. Denk aan lijfrentes, banksparen en dergelijke.
De nieuwe pensioenregels waren eerst vooral gericht op de tweede pijler, maar Den Haag zou Den Haag niet zijn als ze daar niet ook bedachten dat als ze toch bezig zijn…… Gelukkig gaan ze -blijkbaar- toch nog even nader nadenken….. Vooral doen ja!

Belastingdienst vindt veel fouten in aangiftes

Zo af en toe heeft onze grote vriend de Belastingdienst ook nog de tijd om te doen waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn: controleren of wat wij allen via onze aangiftes jaarlijks rapporteren ook wel klopt. Deze keer waren de afgetrokken zorgkosten (vroeger ziektekosten geheten) een aandachtspunt. En zie: ruim een kwart van de aangiften waarin ziektekosten werden afgetrokken waren niet goed (genoeg). Voor het goede begrip: dat gaat dus niet over mensen die te weinig aftrokken….
Conclusie Belastingdienst: het is allemaal te ingewikkeld (geworden), vandaar vooral die fouten. Dat ingewikkelde klopt op zich natuurlijk (ik weet er alles van natuurlijk), maar is dat echt de belangrijkste reden?

De ‘Baby B.V.’, een goed idee?

Een nieuw fenomeen komt de laatste tijd vaker in het nieuws: de Baby B.V. Een Baby B.V. is een B.V. die ouders voor (en op naam van) hun net geboren kind oprichten om daar (fiscaal vriendelijk, zal ik maar zeggen) langzaamaan vermogen in te laten cumuleren zodat er later minder, of geen, schenkings- of erfbelasting betaald hoeft te worden door die straks volwassen baby. Raar? Er zijn er blijkbaar inmiddels al 153 stuks van, zo deelde StasFin van Rij mee op vragen uit de Tweede Kamer.
Of de StasFin dat een wenselijke ontwikkeling vindt, wil de Tweede Kamer weten. De StasFin denkt er nog even over na, binnenkort meer. Wedden dat hij het geen goed idee vindt? Maarja, wat doe je eraan? Hij heeft ’t er allemaal maar druk mee, die StasFin, met al die creatieve burgers.

Box3: nieuwe stelsel pas vanaf 2026 (als al)

Best moeilijke materie: het heffen van belasting over bezit. Toch? Sinds 2016 worstelen de boven ons gestelden ermee (eigenlijk al veel langer, maar dat bespaar ik jullie). Het oude model (= huidige boxensysteem) is eind 2021 door de rechter illegaal (ja: illegaal, onwettig dus) verklaard en een nieuw systeem staat al sinds 2020 in de steigers, maar wil om allerlei redenen nog maar niet van de grond komen. StasFin van Rij heeft vorige week al medegedeeld dat invoering vanaf 2025 niet gaat lukken, het wordt (tenminste) vanaf 2026.
Ondertussen blijven we met z ’n allen maar doorwerken via een met paperclips en plakband bij elkaar gehouden model, waar overigens nu ook al de eerste bezwaarschiften tegen zijn ingediend. Dat gaat dus ook een jaartje of 5 a 6 (of nog langer) door etteren. Met daaronder ook nog de open wond van het oude systeem waar het laatste woord ook nog niet over opgeschreven is. Mooi commentaar over dit alles vind je hier. Liedje bij?

BOX 3: je kunt dus fluiten naar je geld

Bijzonder nieuws afgelopen week: de regering gaat spaarders niet (ik herhaal: NIET) compenseren voor de sinds 2017 teveel berekende Spaartaks (officieel de ‘Vermogensrendementsheffing’ geheten). Alleen de ongeveer 60.000 burgers die bezwaar hebben gemaakt hebben hun teveel betaalde belasting inmiddels terug, de rest (zo ’n 1,2 miljoen als ik het goed onthouden heb) kunnen fluiten naar hun geld. Bizar toch? En waarom kiest de regering hiervoor? Het kost teveel geld en het is te ingewikkeld, kort samengevat.
Ik zag al termen als ‘legale diefstal’ en ‘oplichting’ voorbij komen. Is het dat ook? Dat laat ik aan je eigen inzichten over. Bijzonder is en blijft het in ieder geval.

Overigens: in aanslagen opgelegd vanaf eind 2021 wordt wel rekening gehouden met de nieuwe manier van berekenen, het gaat dus om aanslagen over de jaren 2017-2020 die al definitief zijn opgelegd, die mensen kunnen fluiten naar hun geld. Snel aangifte doen heeft dus ook zo zijn nadelen…..
Vanaf 2025 komt er (althans, dat is het plan) een heel nieuwe regeling voor het heffen van belasting op vermogen, dus tot dan geldt de regeling zoals voorgeschreven door de Hoge Raad.
En wat leren we hier nu van? Nou, dit dus.
Ik ga ook nog eens kijken wat er te repareren valt. Je hoort als ik een deur open zie staan.

Box 3: je kunt nu zelf ook (na-)rekenen

Volgens de StasFin is de ‘hersteloperatie’ na de Kerst-uitspraak van de Hoge Raad op koers en krijgt 60% van de bezwaarmakers hun teveel betaalde belasting op tijd terug. Huh, 60%? Dus die andere 40% deed maar wat, of zo? Maar goed, dat zal allemaal het nodige werk zijn geweest: binnen 8 maanden een totale koersverlegging uitvoeren.
Alle overige belastingplichtigen die onterecht zijn aangeslagen, maar geen bezwaar hebben gemaakt, moeten wachten tot Prinsjesdag. Dan komt de StasFin met het plan hoe al deze mensen ‘gecompenseerd’ gaan worden. Dus we wachten nog maar even af wat hier bedacht gaat worden. De StasFin heeft in een brief aan de 2e Kamer al wel de opties voor al die belastingplichtigen opgeschreven. Kort samengevat: het kan vriezen en het kan dooien.
Intussen is er wel een online tool beschikbaar gekomen om zelf eens te gaan rekenen. Die tool geldt voor de bezwaarmakers, dus of die ook….. we weten het nog niet. Maar voor de nieuwsgierigen onder ons: doe het zelf…..

1 Dollar = 1 Euro

Voor het eerst sinds ongeveer 20 jaar is de Dollar (ongeveer) evenveel waard als de Euro. ‘Pariteit‘ heet dat in het financiële jargon. De afgelopen jaren was de Dollar ongeveer € 0,90 (dat zwabberde wel wat, maar dat was toch wel de grote lijn).
Is dat nou erg, die pariteit? Dat ligt eraan wat je in het leven zoal doet, en niet doet.
Koop je veel spullen uit de VS, of spullen die op de internationale markt in Dollars worden afgerekend, dan worden die spullen dus zo ’n 10% duurder. Olie bijvoorbeeld, dat wordt in Dollars afgerekend en wordt dus zo ’n 10% duurder. De prijs van het NL (Groningse) gas is gekoppeld aan de olieprijs…, dus je snapt ‘m al. Onder de lijn worden overigens veel zaken in Dollars betaald, denk bijvoorbeeld aan veel aankopen via internet (Amazon bijvoorbeeld). De andere kant van die medaille is dat het voor Amerikanen dus 10% goedkoper wordt om spullen uit de Eurozone te kopen, een vakantiereis VS->EU is dus nu zo ’n 10% goedkoper.
Waarom gebeurt dit? Daar spelen vele factoren een rol in, maar een belangrijke is dat de rente in de VS inmiddels aanzienlijk hoger ligt dan in de Eurozone (met dank aan de ECB dus) waardoor geld dat een rendement zoekt massaal het vliegtuig naar de VS heeft genomen. Politieke en economische onzekerheid is ook een factor: in dat soort tijden stoppen beleggers en andere geldhebbers hun geld liever in een zekerdere valuta en het vertrouwen in de Euro is niet groot nu; men verwacht nogal wat problemen met een paar oude spoken uit het verleden: Griekenland en Italië. Remember? Anyway: je energierekening gaat dus weer (verder) omhoog.

Groente & fruit naar 0% Btw

Er wordt al langer over gesproken, en gestudeerd ook: de Btw (nu 9%) op groente en fruit moet naar 0%: gezond leven moet goedkoper worden. Dat doen ‘kost’ de overheid ongeveer een miljard aan belastinginkomsten, of andersom (en beter) opgeschreven: dat gaat ons als consument een miljard aan uitgaven schelen. Blijkbaar kopen we dus (even rekenen) jaarlijks voor zo ’n 12 miljard aan groenten en fruit (even doorrekenen: dat is dus ongeveer een kleine € 700 per jaar per Nederlander, dus € 1,90 per dag – weten we dat ook weer).
Maar wat is precies groente en fruit? Ik zou daarvoor eens in de dikke van Dale kijken, maar zo simpel is het blijkbaar niet: de regering laat daar een onderzoek naar doen, door een extern onderzoeksbureau natuurlijk….
Ondertussen wordt er ook gewerkt aan een suikertax: zit er ergens suiker in: (extra) betalen…. Maar ook dat blijkt in de praktijk best ingewikkeld te zijn: suikertax op mineraalwater….?
Tijd voor een gouwe ouwe….