Prijzige belastingverhogingen op komst

Ieder jaar rond deze tijd rapporteert de regering over de financiële stand van zaken (de ‘Voorjaarsnota‘) en wat de ideeën en plannen zijn om eventuele problemen daar op te lossen. Die problemen zijn er dus, en stevige ook: de financiële naweeën van Corona (heeft ongeveer 85,5 miljard gekost), de Box3-perikelen (11 miljard?) en het moeten opkalefateren van het leger. Om er maar eens een paar te noemen. Tijd voor stevige maatregelen dus, aldus onze MinFin Kaag, want het gaat allemaal niet volgens plan (de Miljoenennota 2022).
Ik pluk uit die ideeën en plannen een paar -voor ondernemers- relevante zaken. Directeuren-Grootaandeelhouders (DGA ‘s) moeten meer belasting gaan betalen over hun inkomen bijvoorbeeld en de FOR (Fiscale OudedagsReserve) wordt afgeschaft, een (verdere) verlaging van de Zelfstandigenaftrek is in onderzoek.. De belastingen op Box 2 (waar de vermogens in ondernemingen zitten) worden verhoogd. De belangenbehartigers van ondernemers are not pleased.
Mij valt vooral het afschaffen van de FOR op. Voor ondernemers die het principe hiervan niet snappen is die FOR nogal eens een heftige fiscale en vooral financiële valkuil, voor degenen die het wel snappen en goed gebruiken een zegen bij het (verder) ontwikkelen van hun bedrijf. Het afschaffen is dus een ernstige fout, vind ik. Te meer daar het bespaarde geld mede gebruikt wordt om het effect van de Box3-kwestie op te lossen; dood geld (spaargeld, aandelen) wordt geholpen en levend geld (vermogen in een bedrijf) benadeeld. Dom dom.
Hier staat een redelijk compleet overzicht van de bedenksels van onze MinFin. Vooral opvallend ook: de AOW ‘ers betalen de verhoging van de AOW bijna geheel uit eigen zak, sigaartje uit eigen doos dus ook. Gaaf land…..
En ohja, de Rekenkamer deelde mee dat de boekhouding van de overheid niet op orde was: van zo ‘m 15,5 miljard aan uitgaven waren er geen bonnetjes te vinden.

Box 3 & het rechtsherstel

Het is inmiddels zo ’n 5 maanden geleden dat de Hoge Raad een enorm gat sloeg in de overheidsfinanciën en (bijna) iedere week komt er weer meer nieuws over hoe die overheid dat gat weer wil gaan dichtgooien. Voor de ongeveer 60.000 bezwaarmakers moet het uiterlijk augustus allemaal geregeld zijn en daarvoor heeft de belastingdienst inmiddels de regels gepubliceerd.
Dat het niet altijd feest kan zijn blijkt uit deze rechterlijke uitspraak. Toch (een soort van) heffing dus. Ingewikkeld allemaal. Ingewikkeld ook omdat -ik schreef dat hier al eerder- een aanpassing van het Box3-inkomen ook gevolgen kan hebben op andere regelingen, zoals hier uitgebreid uit de doeken wordt gedaan, ga er maar aan staan. Met recht een koppijndossier, deze (achteraf bezien) te hebberige en stroperige overheid die maar niet begreep waar de grenzen van haar beleid lagen.

(Weer) nieuwe regels voor webshops

Het valt om den drommel niet mee, zo ’n webshop bestieren. Van de oorspronkelijke vrijheid-blijheid-we doen lekker waar we zin in hebben-mentaliteit worden steeds meer stukjes wettelijk afgezaagd. Medio vorig jaar was daar al de stringente (en administratief bewerkelijke) herziening van de Btw-heffing waarvan de puinhopen nog steeds niet helemaal zijn opgeruimd. Vanaf 28 mei 2022 gelden er nu ook weer nieuwe regels die tot doel hebben ‘de klanten beter te beschermen’ (dixit uw overheid) en die EU-breed zijn ingevoerd.
En oh ja: deze regels gelden dus (grotendeels) NIET als je als ondernemer iets bij een webshop koopt, hoewel daar dan ook weer uitzonderingen op zijn. Hoe je je ‘recht’ kunt halen bij een (bijvoorbeeld) Italiaanse webshop vertelt onze overheid er dan weer niet bij.

Fraudebestrijding kost (jou!) geld, heel veel geld

Banken (maar ook verzekeraars, financiële dienstverleners in het algemeen en zelfs zakelijke dienstverleners – zoals ik) krijgen steeds meer wettelijke plichten opgelegd om fraude, witwassen en ander onwenselijk gedrag op te sporen en te melden, de WWFT schrijft dat zo voor en (met name) de Belastingdienst moet controleren of dat opsporen ook goed gaat.

Dat opsporen wordt steeds intensiever en complexer en kost dus steeds meer geld. Accountant KPMG berekende dat deze opsporingstaak voor de vier grote banken inmiddels is opgelopen tot (ruim) 20% van hun operationele kosten. 20%! Daar komen dan ook nog de extra kosten voor verdere digitalisering, verduurzaming en andere moderne kwesties bij. En dus worden banken ook steeds duurder voor….. de klant, want iemand moet dat natuurlijk allemaal betalen, toch?
Wat de laatste tijd ook op begint te vallen is dat banken potentiële klanten waar veel werk aan is wat betreft dat opsporen liever zien gaan dan zien komen. Denk ook aan het verhaal dat ik een paar weken geleden over de Bunqbank opschreef hier.
Leg je jaarcijfers van een paar jaar geleden ook eens naast de meest recente versie en vergelijk de ‘kosten betalingsverkeer’ (althans, zo heet dat in mijn jaarrekeningen) en je ziet het: die kosten stijgen, en niet zo weinig ook. Tijd voor een liedje uit de oude doos dan maar weer…..

Zonnepanelen worden exclusief Btw

Vanaf 2023 moet er geen Btw (21%) meer zitten op zonnepanelen, aldus een plan van de regering. Als voorbereiding is er een internetconsultatie gestart (dat is modern jargon voor de vroegere ‘inspraak’) om ideeën en meningen over dat plan te vergaren. Dat plan lijkt op een stap in de energie-transitie, maar dat is het nauwelijks; het is eigenlijk een versimpeling van iets dat al heel lang bestaat. Want feitelijk wordt die 21% nauwelijks meer geheven omdat de eigenaren die via een (nogal ingewikkelde) procedure bij de Belastingdienst kunnen terugvragen.
Ondertussen werd ons dit plan afgelopen week in de media wel als een enorme stap in de goede richting gepresenteerd, maar dat valt dus feitelijk nogal tegen. Maar goed, een gegeven paard kijken wij niet inde mond, toch?


Box 3: moeilijk, moeilijk & duur

The story continious (& drags on): besluiten over het compenseren afwikkelen van de aangerichte schade door de uitspraak van de Hoge Raad gaan niet op korte termijn genomen worden. Dus ook geen ‘compensatie’ voor 01 augustus, zoals het plan eerst was. StasFin van Rij wil weer een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad afwachten omdat daarin (misschien) beter duidelijk wordt welke speelruimte er is in die compensatie.
Waar al dat compensatiegeld vandaan moet komen wordt langzaam aan ook steeds duidelijker: uit de eigen sigarendoos van de mensen met Box 3-bezit. Hoewel: de regeringspartijen hebben nog geen definitieve besluiten genomen en er kunnen dus ook nog rare konijnen uit de hoge hoeden tevoorschijn komen. Spannend!

De regering gaat ferm optreden

In de week waarin de Belastingdienst een stevige boete kreeg van haar ambtelijke collegae van de Autoriteit Persoonsgegevens (van 3,7 miljoen, ach + broekzak/vestzak) kwam ook het nieuws dat de Belastingdienst weer meer boekenonderzoeken gaat doen. Via steekproeven op basis van ‘objectieve criteria’ dus deze keer. Ojé.

MinFin Kaag deelde ook mee dat de Belastingdienst (die krijgen het nog druk…) stevig gaat handhaven op het niet registeren van de juiste gegevens in het UBO-register. En ook wij (ik bedoel: mijn beroepsgroep) moet bij nieuwe klanten gaan beoordelen of die registratie op orde is, en zo niet: rapporteren (newspeak voor een soort van klikken dus).
In diezelfde week werd bekend dat allerlei vrijwilligersorganisaties bijna bezwijken onder de regeldruk.
Ook liepen afgelopen week ondernemersorganisaties te hoop tegen het steeds verder verlagen van de Zelfstandigenaftrek. Een belangrijke reden voor die verlaging (die vaak grote financiële gevolgen kan hebben) was dat er teveel ‘onechte’ ondernemers kwamen en dus het financiële gat tussen ondernemer en werknemer kleiner moest worden. Ga eerst maar eens de wet DBA handhaven, aldus die organisaties. Die wet DBA moest nou juist die ‘onechte’ ondernemers de pas afsnijden en die wet wordt nauwelijks (of beter: eigenlijk niet) gehandhaafd.
En ook afgelopen week rapporteerde de Rekenkamer een ‘zorgelijk gebrek aan daadkracht’ bij de aanpak van fraude in de zorg. Schade, geschat: enkele miljarden per jaar.
Zeg luidjes in Den Haag: hoe vinden jullie nou eigenlijk zelf dat het gaat? Liedje?

De hoogste inflatie in 45 jaar

’t Gaat niet helemaal volgens plan volgens mij: de inflatie in maart 2022 was volgens het CBS 9,7%! En nee, natuurlijk ligt dat niet aan Putin want dit zat er al jaren aan te komen; het gepruts van Putin is alleen de discuptor, niet de oorzaak.
Maar hoe het ook zij: we zitten er wel mee natuurlijk. Niet iedereen overigens, mensen met schulden zijn nu 9,7% minder arm (of rijker, zo je wilt), mensen met geld zijn wel echt 9,7% armer. En mensen met een laag inkomen zijn …. de pineut.
Een ongeluk komt zelden alleen, dat wisten onze voorouders al. We hebben net de Coronacrisis doorstaan (tenminste, daar lijkt het nu op) en die crisis heeft de economie bepaald geen goed gedaan. Volgens een onderzoek van de KvK verkeren ongeveer 220.000 ondernemingen in zwaar weer. Met de overheid gaat het ook al niet zo best: stevige tekorten dreigen, dat wordt dus of een woord uit de jaren ’80/’90 van stal halen (bezuinigen) en/of (nog meer) geld lenen (sorry kids, aan jullie de eer dat af te lossen). Spannend. Times they are suddenly a-changing. Advies? Keep calm, keep your powder (geld) dry & think! Lesje economie?

Bunqbank heeft heftige ruzie met de Nederlandse Bank

Zo! Een heftige botsing tussen moderniteit (althans, dat vindt de baas van de Bunqbank van zichzelf) en ouderwetse controle en zekerheid (c.q. de Nederlandse Bank).
En de rechter mag het natuurlijk weer oplossen…
Wat is er aan de hand? De (zich noemende) innovatieve Bunqbank weigert zich te houden aan de rigide (dixit Bunqbank) regels van de overheid die wil dat we met z ’n allen al het financiële verkeer monitoren op zoek naar witwasgeld en de financiering van terrorisme (de wet WWFT, die ook voor mij geldt en dus ook gij Brutus).

‘Pesterijen, intimidatie en onkunde’, toe maar! ‘Je moet gewoon doen wat we zeggen’, ook toe maar.
De Bunqklanten zullen het binnenkort wel merken als ik het goed begrijp.

Belastingdienst wil nieuwe manier van melden ‘betalingen derden’

Stel: je betaalt geld aan iemand anders omdat die iemand anders iets voor je gedaan heeft. Dat schijnt best vaak voor te komen hoor ik wel eens. Nou heeft de regering bepaald dat er drie vormen van ‘iemand anders’ zijn. De meest bekende vorm is natuurlijk de werknemer en daarvoor is veel (zo niet alles) al wettelijk geregeld. Ook komt het vaak voor dat je een zelfstandig ondernemer inhuurt, zoals een installateur, of een aannemer, of een belastingconsulent, of….. Die vorm is wat minder met wettelijke regels dichtgetimmerd, maar toch zijn er ook voor die vorm planken vol met wetboeken en andere soorten van regels.
De derde vorm is het beste samen te vatten met dat het niet de eerste en niet de tweede vorm is. De rest dus. Ik ga hier niet proberen precies uit te leggen wat die rest is, maar neem maar van mij aan dat dat een hele grote groep mensen is met een enorme variëteit aan werkzaamheden.
Voor de Belastingdienst is deze groep lastig te zien, laat staan te vinden. Van werknemers weten ze alles veel via de loonadministratie en zelfstandig ondernemers hebben een boekhouding en rapporteren jaarlijks hun financiële resultaten bij de fiscus. Maar die laatste groep? Hoe moet de Belastingdienst weten wie dat zijn en hoeveel geld ze verdiend hebben? De oplossing daarvoor is simpel: degenen die die mensen uitbetalen moeten dat melden bij de Belastingdienst en wel op deze manier.
En oh ja, je bent als uitbetaler (meestal) wettelijk verplicht om die betalingen aan derden op te geven!