Oplossing problemen alleenverdieners via gemeenten?

Mensen die alleen wonen en dus ook alleen verdienen hebben het nogal eens financieel moeilijker dan tweeverdieners. Dat heeft natuurlijk te maken met het simpele gegeven dat twee inkomens op één adres vaak meer financiële ruimte geeft, maar ook met het gegeven dat veel regelingen (fiscaal, toeslagen, e.d.) vaak niet goed werken bij alleenverdieners.

De overheid heeft het plan om die kwestie vanaf 2028 ‘fundamenteel op te lossen’. In de tussentijd moeten de gemeenten te hulp schieten. Alleen weten die gemeenten de ‘probleemgevallen’ moeilijk te vinden en daarom wil de regering dat de Belastingdienst (die toch al niks te doen heeft) tijdelijk gegevens van de mogelijke ‘probleemgevallen’ uit haar bestanden filtert en doorgeeft aan de gemeenten (die toch al niks te doen hebben) die dat via een aanpassing van de Participatiewet (vroeger ‘Bijstand’ geheten) moeten gaan betalen.