Een kijkje in je eigen belastingdossier: ingewikkeld

We leven inmiddels in 2024 en het kunnen inzien van wat instanties allemaal aan gegevens over ons bewaren is dus langzaamaan een ‘recht’ geworden en dat geldt ook voor het dossier dat de Belastingdienst over ons bewaart. Maar dat is allemaal nogal ingewikkeld, zo blijkt. Want in dat dossier zitten ook zaken die we dan weer niet mogen weten; denk aan verbanden met andere belastingplichtigen, gedachten en vondsten van ambtenaren, informatie afkomstig van weer andere instanties e.d.
Vandaar dus: ingewikkeld.
De regering heeft er dus ook langer voor nodig dan de eerst bedachte 01 januari 2026.
Ik vroeg me ineens af of dit inzagerecht ook gaat gelden voor wat de FIU aan gegevens over ons heeft. Even gezocht, niets daarover gevonden. Terwijl juist dat FIU van (sommigen van) ons veel wetenswaardige informatie heeft opgeslagen, ook informatie die door derden in ons dossier is gestopt.