‘Vermogenden en ondernemers betalen wel genoeg belasting’

Een tijdje geleden kwam er behoorlijk wat kritiek uit de hoek van het Centraal Planbureau: ondernemers en mensen met vermogen dragen (te) weinig bij aan de belastingpot van de overheid. Dat onderzoek krijgt dan vervolgens zelf weer kritiek, met kort samengevat: ‘onvolledig en onjuist‘.

Nou is dit ook lastige materie en het wordt al snel appels en peren vergelijken. Als de onderzoeker (het CPB dus) dan ook zelf behoort tot de belanghebbenden (c.q. de overheid) moet je altijd oppassen. Hoe dan ook: het is en blijft uiteindelijk een politieke kwestie, een politieke keuze. Het geheel toerekenen van alle in bedrijven vastgehouden winsten aan het besteedbare inkomen van ondernemers is -vind ik- wel wat erg ruimhartig geredeneerd; iedere ondernemer weet dat het zo niet werkt.

Afgelopen week las ik ook nog over het resultaat van een onderzoek naar het effect van de Zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Conclusie, aldus de onderzoekende ambtenaren: “verspilling” (van belastinggeld, bedoelen ze dan vast). Plus ook “verstoring van de arbeidsmarkt en hoge inkomensrisico ‘s”. De overheid heeft geld nodig blijkbaar.