StuFi toch niet in de BKR

Heerlijke tijden toch: StuFi? BKR? Okay dan: StuFi = Studiefinanciering en BKR = Bureau Kredietregistratie. En die hebben met elkaar te maken omdat? Omdat de BKR registreert bij wie je allemaal schulden hebt (zodat o.a. een financier je leencapaciteit kan beoordelen). Een studieschuld door studies is natuurlijk ook een schuld (met rente en aflossing) en zo ’n schuld maakt dus je ruimte om te lenen kleiner, voor een hypotheek bijvoorbeeld.
Bekend is dat veel jongeren zich daar behoorlijk zorgen over maken: een (grote) studieschuld maakt het behoorlijk lastiger een hypothecaire lening te krijgen. Op zich wel terecht, want ook op die StuFi moet natuurlijk afgelost worden en ook ex-studenten kunnen een Euro maar één keer uitgeven. ‘The Big Lie’ is daarom een bekend fenomeen: de ex-student verzwijgt de studieschuld gewoon bij de aanvraag van een hypothecaire lening. Aan dat fenomeen leek een einde te komen omdat de studieschulden geregistreerd zouden gaan worden bij de BKR en dan weet de bank dus ook dat die lening er is. Dat registreren gaat niet door las ik (pdf) vorige week: de minister is niet van zins daar aan mee te werken. Okay dus, the big lie can continue. Heerlijke tijden toch?