Verplichte AOV voor ondernemers duurt nog jaren, waarschijnlijk

Al sinds de vorige regering (Rutte II dus, met de PvdA er nog bij – weet je nog?) wordt er al gepraat, gedacht en gecommissievergaderd -want NL hè- over wat te doen voor met arbeidsongeschikte ondernemers. Een groot deel van de (kleinere) ondernemers verzekert zichzelf niet (of te weinig) tegen inkomensverlies door ziekte.
En dat is niet goed, aldus de overheid. Want die ondernemers vallen dan in de zwaardere gevallen terug op ‘de bijstand’ (tegenwoordig ‘Participatiewet’ geheten) en/of raken in de goot (of zoiets). Of …. nou ja, vul zelf maar in.
Maar, wat blijkt: dat is toch wel erg complexe materie, die verplichte verzekering. De oudjes onder ons kennen vast nog de ooit geldende WAZ die wegens ontzagwekkend succes in 2004 werd afgeschaft. Afgeschaft want: duur (premie bijna 9% van het inkomen), ambtelijk georganiseerd en met een (te) lage uitkering (grofweg minimumloon).
Kijken we eens naar de voorlopige conclusies van al die overleggen en commissies nu: uitvoering door het UWV (check), maximale uitkering minimumloon (check). En de premie? Die moeten we nog uitrekenen, maar mag ik een gokje wagen….?
Maar het gaat nog wel even duren, die nieuwe wet. Sterkte ermee!