Pensioen Eigen Beheer nu echt dood

Nou ja: dood, dood. Comateus met tekenen van een (nieuw) leven is misschien beter opgeschreven. Maar hoe dan ook: de nieuwe regels zijn per 01 april 2017 van kracht geworden. Hèhè, eindelijk.
En nu? De hamvraag ja: wat nu?
Als eerste: iedereen heeft tot 01 juli 2017 de tijd om alles te regelen. Wat moet er dan geregeld worden?
Per 01 juli 2017 (of eerder, mag ook) moet het PEB premievrij gemaakt zijn, inclusief instemming van de Dga en zijn/haar partner (indien vereist e/o aanwezig) en vaststelling in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (je kunt dus vast een tafeltje in een restaurant reserveren, ergens eind juni – doe het nu vast: het wordt druk!). De Pensioenbrief moet natuurlijk aangepast zijn uiterlijk 30-06-2017 en tot slot kan (moet niet) een eventueel extern verzekerd pensioen(-deel) teruggehaald worden naar de eigen B.V.
Opties na de breek….

Opties
Wat de keuzemogelijkheden vanaf 01-07-2017 (of eerder dus) zijn? Deze drie.

Het afgesproken pensioen in stand houden
Behalve dat er vanaf (uiterlijk) 01-07-2017 geen verder pensioen meer mag worden opgebouwd (wel door-geïndexeerd, dat moet zelfs) verandert er dan niets: op de overeengekomen pensioendatum gaat het pensioen ‘gewoon’ uitkeren. Er blijft dan wel een verschil bestaan tussen het fiscaal toegelaten pensioen op de B.V.-balans en de commerciële waarde ervan en dat is in veel gevallen het grootste probleem met het Pensioen in Eigen Beheer, zeker zolang de rente zo laag blijft.

Afkopen
De fiscale waarde van het Pensioen EB mag door de Dga worden afgekocht tegen de fiscale waarde. Deze optie heeft twee belangrijke elementen.
De eerste: dat mag dus tegen de fiscale waarde en het vervallen van de commerciële waarde is belastingvrij (wat dus het eerder genoemde ‘grootste probleem’ oplost).
De tweede: de resterende afkoopwaarde mag niet belastingvrij naar privé: over de afkoopsom is Loonheffing verschuldigd (in principe 52%). Maar voor ‘snelle beslissers’ wordt er een interessante korting geboden.
Blijft de vraag wat je er dan ‘in privé’ mee moet, met dat geld. Box 3 belasting? Banksparen en/of lijfrente?

Omzetten in een ODV
ODV = Oudedagsvoorziening. Een ODV heeft vele (zo niet alle) kenmerken van een lijfrente en zal er in vele vormen gaan komen (ben ik bang).
Verschil pensioen en lijfrente?
Een pensioen ‘garandeert’ een uitkering, gekoppeld aan het verdiende loon * het aantal gewerkte jaren: de ‘einduitkering’ staat dus vast, wat niet vaststaat is de (jaarlijkse) premie. Een lijfrente betaalt (straks) uit op basis van de opgebouwde waarde: dan staat de premie dus vast, de einduitkering niet.

Dus?
Ja, dus?
In zijn algemeenheid is er geen zinnig woord over op te schrijven nu.
In de eerste plaats omdat er toch nog de nodige onduidelijkheden zijn in wat die opties precies gaan inhouden; het is een ontzagwekkend ingewikkeld technisch (financieel en fiscaal) gebeuren allemaal. En als het op zich al ingewikkeld is: de positie van de (pensioen-)partner speelt ook nog een stevige rol.
In de tweede plaats omdat de (financiële, fiscale) situaties van Dga’s enorm verschillen; zakelijk en/of in privé.
Dat wordt dus maatwerk. De adviseurs lopen zich al warm: zo ’n 150.000 B.V. ’s met een PEB. Dat is 150.000 * (ik roep maar eens wat) € 2.500 per advies- en begeleidingstraject = € 375.000.000 omzet. Zo! Maar goed: wat goed is mag ook wat kosten.
Inmiddels is er aan rekenmodellen, meningen, visies, standpunten, beren-op-de-weg-onderzoeken, programmatuur en adviezen meer beschikbaar dan een gewone sterveling (zoals ik, helaas) kan omvatten nu.
Of althans: dat kost even wat tijd.