Box 3: dan toch maar allemaal te wapen?

Haalde ik hier vorige week nog een advies aan over de kwestie wel/niet (*) bij de Belastingdienst gaan verzoeken om een ambtshalve aanpassing van de Box3-belasting over de jaren 2017-2019(2020), de ontwikkelingen gaan weer snel.
Want exit dat advies, entree het nieuwe advies: toch doen!

De NBA roept op om -voor alle zekerheid- voor eind 2022 toch maar een verzoek in te dienen voor herziening van in ieder geval het jaar 2017 omdat voor dat jaar per 01 januari 2023 de mogelijkheid vervalt om achteraf nog ….. Gevalletje ‘zelfs een ezel stoot zich in ’t gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen’. Vlak na dat standpunt van de NBA sloten ook andere beroepsorganisaties zich bij de standpunt aan, want: wat StasFin van Rij nu heeft bedacht werkt wellicht niet goed (genoeg).
Wie ben ik om dit soort adviezen in twijfel te trekken, dus binnenkort: mail in je mailbox!
Tijdens het wachten in de wachtrij: muziekje uit de oude doos!