Uitbetalen derden moet anders gemeld worden

Uitbetalingen aan derden melden? Moet dat dan? Jazeker moet dat!!
De Belastingdienst heeft immers graag dat haar administratie van alle belastingplichtigen op orde is en daartoe heeft zij een onstilbare honger naar informatie, onder andere dus over wat mensen zoal ontvangen voor hun werk. Heel vroeger deden we dat met een zogenaamd IB47-formulier (‘het witte kaartje’) dat na invulling per postkoets naar de Belastingdienst werd vervoerd. Maar zoiets is natuurlijk niet meer van deze tijd, dus dat moet nu al een paar jaar via de digitale snelweg.
Vanaf het boekjaar 2022 heeft de belastingdienst de regels aangescherpt.
Ik vat het kort samen.
Wie zijn ‘derden’? Dat zijn geen mensen in loondienst e/o uitzend/payrollmedewerkers (die worden al uitgebreid aan de Belastingdienst, het UWV en soms een Bedrijfspensioenfonds gerapporteerd). Ingehuurde ondernemers zijn het ook niet (die moeten al dat meldwerk zelf doen). Blijft over: de rest. Betaal je als ondernemer dus iemand iets voor iets wat hij/zij voor je doet, dan moet dat gemeld worden!! Onder de link hierboven zie je wat er van je verwacht wordt! Voor de helderheid: dat MOET dus. Niet gedaan? Boete!
Advies dus: loop door je boekhouding 2022: zijn die mensen er? Melden! Kan ik ook voor je doen overigens.