Contouren fiscaal beleid nieuwe regering worden duidelijk(er)

We hebben al een tijdje een nieuwe regering en die gaat natuurlijk haar eigen, nieuwe regeringsbeleid uitvoeren. Uit de regeringsverklaring en het regeerakkoord was al wel duidelijk welke kant het (ongeveer) op zou gaan, maar dat zijn vooral nog woorden verpakt in (vaak wollig) ambtelijk taalgebruik. Hoe de praktijk er uit gaat zien weten we pas als de plannen worden uitgewerkt en langzaamaan komen die plannen nu los.
Wat zien we nu aan uitgewerkte plannen?

Voor ondernemers zijn er nu twee plannen zichtbaar geworden.
De eerste is het verplicht stellen van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), ergens vanaf 2027. Verplicht voor iedere ondernemer naar het nu lijkt en met zeer beperkte keuzemogelijkheden (soort one-size-fits-all dus). Dat gaat dus weer lijken op de zo succesvolle WAZ van zo ’n twee decennia geleden (die wegens overweldigend succes na een paar jaar al weer werd afgeschaft). Dit plan is onderdeel van een grotere verbouwing van de arbeidsmarkt waar de regering het aantal (schijn-)zelfstandigen wil verminderen en flexwerk meer in het algemeen wil beperken. Dat betekent ook het einde van de 0-urencontracten.
Een onderzoek naar het eerlijker’ verdelen van vermogen en inkomen is ook al klaar: huizenbezitters kunnen in dat advies hun borst natmaken.