Belastingdienst op zoek naar verloren brieven

Ik heb er zelf de laatste jaren geen last van gehad, maar het is een algemeen bekend feit dat er bij de Belastingdienst nogal eens brieven zoekraken; zelfs aangetekend verzonden brieven. Blijkbaar krijgt de Belastingdienst per jaar ongeveer 10 miljoen brieven (dus gemiddeld zo ongeveer 1 brief per belastingplichtige per jaar, we schrijven wat af met z ’n allen…) en dan kan er natuurlijk wel eens iets zoek raken. Toch?
StasFin van Rij schrijft dat een belangrijke reden voor dat zoekraken is het niet gebruiken van een centraal brievenboek (wie kent dat nog?). Dat moet dus anders, er komt een plan (van aanpak). Over e-mailen zijn ze bij de Belastingdienst al helemaal huiverig. Logisch ook: als we met z ’n allen al zoveel brieven schrijven, e-mailen kunnen we nog veeeeeeeel beter.
Wie veel klagen over zoekgeraakte brieven zijn wij: het gilde der belastingadviseurs. Dat leidt zelfs tot een verharding van de relatie Belastingdienst en belastingadviseurs. De StasFin weet dat, schrijft hij. Het gilde der belastingadviseurs heeft ook nog wel wat meer klachten trouwens. Ook daar gaat aan gewerkt worden. Liedje!