Box 3, het vervolg & wordt vervolgd ook

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad van december 2021 (inmiddels bekend berucht als ‘het Kerstarrest’) is het stevig donderen, inclusief inslaande bliksem. En achter de horizon zit nog veel meer (mogelijk zeer zwaar) onweer. Beginnen we bij het begin: het Ministerie van Financiën heeft de regels voor het rechtsherstel voor de bezwaarmakers en de belastingplichtigen voor wie de aanslagen nog niet definitief vaststaan gepubliceerd.
Interessant in het gelinkte artikel is wat er staat onder het kopje ‘Ambtshalve vermindering’. Dat gaat dus over mensen die geen bezwaar hebben gemaakt, maar voor wie de aanslagen minder dan 5 jaar oud zijn; zij kunnen nog verzoeken om zogenaamde ‘ambtshalve vermindering’. De StasFin schrijft dat de Belastingdienst zo ’n verzoek zal weigeren, maar tegen zo ’n weigering staat wel weer bezwaar en beroep open (u bent er nog?).
Tegelijk: voor degenen die geen bezwaar hebben gemaakt en voor wie de aanslagen al vaststaan komt de StasFin voor de zomer met een brief waarin de aanpak voor hen staat. Nog heel even wachten dus. Al was het maar omdat de Belastingdienst handen tekort komt om dit alles te regelen: er moeten eerst sollicitatieprocedures voor nieuw personeel gestart worden. Owjee…

Vanaf 2025: andere regels
Deze regering is al van plan om vanaf 2025 de regels voor de belastingheffing op vermogen (Box 3 dus) ingrijpend te veranderen. Het plan is om over te gaan naar het heffen van belasting op het feitelijke rendement, dus de rente op sparen, dividend op aandelen, zuivere huuropbrengsten op verhuurde panden. De oudjes onder ons kennen dit nog: zo was het voor het invoeren van het huidige Box3-systeem in 2001. Die oudjes kennen misschien ook nog de redenen om dit systeem te vervangen: te ingewikkeld en te ‘slimmigheidjes-gevoelig’ (wie herinnert zich de ‘winstverdriedubbelaars van Dexia niet?). Om die (slimmigheid dus) reden moet de belastingheffing ook gaan over de vermogenswinsten (zoals waardestijgingen aandelen, waardestijgingen panden). En daar gaat het dus nu fout: de VVD is met dat laatste niet blij, bepaald niet blij. Ernstig niet blij. Nah ja, kan er ook nog wel bij: opstandige boeren, ontevreden Box3-bezitters, boze Groningers, tot armoe gedreven energiegebruikers en zo verder.