Prijzige belastingverhogingen op komst

Ieder jaar rond deze tijd rapporteert de regering over de financiële stand van zaken (de ‘Voorjaarsnota‘) en wat de ideeën en plannen zijn om eventuele problemen daar op te lossen. Die problemen zijn er dus, en stevige ook: de financiële naweeën van Corona (heeft ongeveer 85,5 miljard gekost), de Box3-perikelen (11 miljard?) en het moeten opkalefateren van het leger. Om er maar eens een paar te noemen. Tijd voor stevige maatregelen dus, aldus onze MinFin Kaag, want het gaat allemaal niet volgens plan (de Miljoenennota 2022).
Ik pluk uit die ideeën en plannen een paar -voor ondernemers- relevante zaken. Directeuren-Grootaandeelhouders (DGA ‘s) moeten meer belasting gaan betalen over hun inkomen bijvoorbeeld en de FOR (Fiscale OudedagsReserve) wordt afgeschaft, een (verdere) verlaging van de Zelfstandigenaftrek is in onderzoek.. De belastingen op Box 2 (waar de vermogens in ondernemingen zitten) worden verhoogd. De belangenbehartigers van ondernemers are not pleased.
Mij valt vooral het afschaffen van de FOR op. Voor ondernemers die het principe hiervan niet snappen is die FOR nogal eens een heftige fiscale en vooral financiële valkuil, voor degenen die het wel snappen en goed gebruiken een zegen bij het (verder) ontwikkelen van hun bedrijf. Het afschaffen is dus een ernstige fout, vind ik. Te meer daar het bespaarde geld mede gebruikt wordt om het effect van de Box3-kwestie op te lossen; dood geld (spaargeld, aandelen) wordt geholpen en levend geld (vermogen in een bedrijf) benadeeld. Dom dom.
Hier staat een redelijk compleet overzicht van de bedenksels van onze MinFin. Vooral opvallend ook: de AOW ‘ers betalen de verhoging van de AOW bijna geheel uit eigen zak, sigaartje uit eigen doos dus ook. Gaaf land…..
En ohja, de Rekenkamer deelde mee dat de boekhouding van de overheid niet op orde was: van zo ‘m 15,5 miljard aan uitgaven waren er geen bonnetjes te vinden.