Box 3, the story continues

We zijn sinds de uitspraak van de Hoge Raad inmiddels ruim 5 maanden verder en het wordt er allemaal niet makkelijker op, laat staan duidelijker. Wel duidelijk is het voor de 60.000 bezwaarmakers, die worden uiterlijk augustus gecompenseerd. Een snelle(r) rechtsherstel komt er ook voor diegenen waarvan de definitieve aanslagen (2019, 2020) nog niet zijn vastgesteld en de aanslagen 2021 die nog moeten gaan komen. De ongeveer 2 miljoen andere belastingplichtigen met spaargeld in 2017-2019/2020 in hun Box 3-vermogen moeten wachten.

Uiterlijk op Prinsjesdag komt er duidelijkheid voor de niet-bezwaarmakers, aldus StasFin van Rij. De StasFin deelde ook nog mee dat de kans niet zo groot is‘ dat alle spaarders volledig gecompenseerd worden, de regering legt (op gezag van de 2e Kamer) de prioriteit bij ‘kleine spaarders’. Dat gaat dus weer een interessante definitie- en rekenkwestie worden….
Inmiddels wapenen diverse belangengroepen en -behartigers zich tot de tanden om -wat de StasFin ook besluit- de rechters te bestormen met claims als het rechtsherstel niet naar volledige tevredenheid van de belastingbetalers is.
Onrustig is het trouwens nu al. Ondernemers zijn boos omdat zij (een groot deel van) de rekening voor de compensatie moeten gaan betalen, althans: dat is nu het plan van de regering. ‘Vermogenden’ zijn ook boos want ook zij zijn degenen die moeten gaan betalen.
En het bleef nog lang onrustig dus…..