Box 3 & het rechtsherstel, vervolg

Het begint – vind ik – langzaamaan toch wel een echte soap te worden rond het herstellen van de ongerechtigheden bij het heffen van belasting op vermogen (in Box 3). Vlak voor Kerstmis verklaarde de Hoge Raad de gebruikte heffingsmethode tot onwettig, want in strijd met de rechten van de mens. Paniek dus. Afgelopen week sprak diezelfde Hoge Raad uit dat de overheid niet verplicht kan worden alle onterecht behandelde belastingplichtigen te compenseren, alleen degenen die bezwaar hadden gemaakt hebben recht op volledig rechtsherstel. Alle anderen zijn dus nu overgeleverd aan de goodwill van de regering.

Mooie boel. Ik ben geen jurist, dus er zullen vast goede juridische redenen zijn om zo te handelen. Maar het lijkt toch wel wat op een insluiper die er met buit vandoor gaat en als je dan geen aangifte hebt gedaan heb je geen recht om je spullen terug te krijgen als ze gevonden worden. Of zie ik dan iets verkeerd? Op (bijvoorbeeld) de site van het Algemeen Dagblad waren de meeste reacties niet misselijk; het schuim stond velen om de lippen, woedend waren ze daar nogal eens.
Eens even rekenen. Er zijn ongeveer 60.000 bezwaarmakers die dus volledig gecompenseerd gaan worden en dat gaat de overheid, schatten ze, bijna 3 miljard kosten. Dus gemiddeld ongeveer € 50.000 (fictieve) opbrengst p/p. Dan zijn er ongeveer 2 miljoen belastingplichtigen met (ook) spaargeld, waarvan ongeveer 1,3 miljoen met alleen maar spaargeld. Het niet hoeven compenseren van al deze mensen zou ongeveer 6,7 miljard schelen en dat is dus gemiddeld ongeveer € 3.350 (fictieve) opbrengst p/p. Het zijn dus de ‘grote bezitters’ die veelal bezwaar maakten, de kleine spaarders lieten het er maar bij. Of vertrouwden de (hun?) overheid. Zij zullen tot ergens eind dit jaar moeten wachten of de overheid nog iets voor ze doet en zo ja, wat.
Maar er wordt aan dit ‘onrecht’ gewerkt natuurlijk; niets beter voor de creativiteit dan ergernis. Op fora zie ik al diverse trukendozen langskomen om toch nog voor de jaren 2017-2019/2020 (afhankelijk van de datum van de definitieve aanslag) de Belastingdienst tot het opleggen van een nieuwe definitieve aanslag te dwingen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd dus (en het bleef ook nog lang onrustig in het fiscale land).
En voor wie zelf eens wat verder wil rekenen: in 2019 hadden alle belastingplichtigen voor ongeveer 470 miljard aan bezittingen in Box 3. Bij ongeveer 2 miljoen belastingplichtigen is dat dus gemiddeld ongeveer € 235.000 p/p.