Box 3, in augustus je geld terug?!

Ferme plannen van onze overheid, geheel in het kader van onze hedendaagse ‘compensatiecultuur’: alle Box 3 benadeelden krijgen hun geld terug, het plan is in augustus (2022!) al. Zo, dat is snel, dat lijkt ……
En het mag wat kosten minder opbrengen: tussen de
2,4 en 26,5 miljard en de Tweede Kamer mag (deze keer) zelfs kiezen tussen twee scenario ‘s. Drie scenario ’s eigenlijk (of eigenlijk zelfs 4), maar die ene (alleen degenen die formeel bezwaar hebben gemaakt compenseren) willen ze niet, dat hebben ze daar al besloten en die andere (van 26,5 miljard) willen ze ook niet, te duur.
Het eerste scenario is het terugrekenen van alle Box3-belasting op spaargelden naar de echte rente-opbrengsten, het verschil terugbetalen en dat kost dus ongeveer 7 miljard (over 2017-2021 samen). Het tweede scenario is het eerste scenario plus het ook herrekenen van alle rendementen op alle andere bezittingen in Box3 en dat dan allemaal middelen, dit scenario kost ongeveer 11 miljard. Vreemd overigens, dat dat 2e scenario ‘duurder’ is: want dat betekent dat ook over de andere bezittingen in Box3 ’teveel’ belasting is geheven, toch (of snap ik het dan niet)?

Op de lange(re) termijn wil de regering naar een systeem waarin ieder belasting moet betalen over het echte rendement van het vermogen, vanaf 2025 zou dat zo moeten gaan werken. Zo ’n systeem hadden we overigens tot en met 2000 en dat is dus in 2001 afgeschaft en vervangen door het huidige Boxen-stelsel dat zich baseerde op het bezit en niet het rendement. Waarom gebeurde dat toen? Vooral omdat het erg lastig was om uit te voeren en er ook veel bezwaren tegen werden ingebracht ieder jaar. De oudjes onder ons kennen uit die tijd ook nog de rente- en dividendvrijstelling en vooral ook de ‘winstverdubbelaars’ en zelfs de ‘winstverdriedubbelaars’ (van Dexia, weet je nog?). Wat er zelfs toen niet was, gaat er nu wel komen: het belasten van waardestijgingen (onroerende zaken) en koersstijgingen (aandelen), een echte vermogensaanwasbelasting dus, naar Grieks model.
Om onze MinPres Rutte te citeren: “Lastenverzwaringen zijn onvermijdelijk“.