De regering gaat ferm optreden

In de week waarin de Belastingdienst een stevige boete kreeg van haar ambtelijke collegae van de Autoriteit Persoonsgegevens (van 3,7 miljoen, ach + broekzak/vestzak) kwam ook het nieuws dat de Belastingdienst weer meer boekenonderzoeken gaat doen. Via steekproeven op basis van ‘objectieve criteria’ dus deze keer. Ojé.

MinFin Kaag deelde ook mee dat de Belastingdienst (die krijgen het nog druk…) stevig gaat handhaven op het niet registeren van de juiste gegevens in het UBO-register. En ook wij (ik bedoel: mijn beroepsgroep) moet bij nieuwe klanten gaan beoordelen of die registratie op orde is, en zo niet: rapporteren (newspeak voor een soort van klikken dus).
In diezelfde week werd bekend dat allerlei vrijwilligersorganisaties bijna bezwijken onder de regeldruk.
Ook liepen afgelopen week ondernemersorganisaties te hoop tegen het steeds verder verlagen van de Zelfstandigenaftrek. Een belangrijke reden voor die verlaging (die vaak grote financiële gevolgen kan hebben) was dat er teveel ‘onechte’ ondernemers kwamen en dus het financiële gat tussen ondernemer en werknemer kleiner moest worden. Ga eerst maar eens de wet DBA handhaven, aldus die organisaties. Die wet DBA moest nou juist die ‘onechte’ ondernemers de pas afsnijden en die wet wordt nauwelijks (of beter: eigenlijk niet) gehandhaafd.
En ook afgelopen week rapporteerde de Rekenkamer een ‘zorgelijk gebrek aan daadkracht’ bij de aanpak van fraude in de zorg. Schade, geschat: enkele miljarden per jaar.
Zeg luidjes in Den Haag: hoe vinden jullie nou eigenlijk zelf dat het gaat? Liedje?