De Box3 belasting, het blijft hannesen

Belasting heffen over bezit, het was, is en blijft een heikel punt. Sinds 2001 kennen we het ‘boxen-systeem’ met in de 3e box de spaarrekeningen, aandelen en andere beleggingen (zoals 2e huizen e.d.); schulden mogen daar dan weer van afgetrokken worden en over het saldo daarvan moet betaald worden. De eigen woning (en de bijbehorende hypothecaire schuld) viel daar dan weer buiten (want belast in Box 1) en ook het bezit van aandelen in eigen bedrijven volgen een ander traject (Box 2, daar is de opbrengst belast).
De oudjes onder ons weten misschien nog dat voor 2001 niet het bezit, maar het rendement (rente, dividend, huur e.d.) belast werd. Met allerlei vrijstellingen en heffingsdrempels overigens, but let ’s not go there. Vanaf 2001 werd dus bezit belast, en wel tegen een bedacht (forfaitair) rendement van 4% en daarover een belastingheffing van 30%. Dus feitelijk 1,2% belastingheffing. Heel onredelijk was dat bedachte rendement toen overigens niet: de spaarrente lag toen ergens tussen de 3,5% en 4% en een voorzichtige belegging in aandelen haalde ongeveer hetzelfde.
Toen kwam dus de financiële crisis van 2007/2008 en nam de spaarrente een duikvlucht naar beneden. De forfaitaire rente in Box3 bleef echter hetzelfde, daar werden vele mensen behoorlijk boos over en die stapten naar de rechter. Wat zeg ik: rechter, vele rechters, want ‘niet eerlijk’, ‘in strijd met de rechten van de mens’ en zelfs ‘diefstal’.
Die rechters bewogen in het begin niet zo mee (politiek besluit, deal with it), maar dat is de laatste jaren aan het schuiven. De Hoge Raad heeft recent een interessante uitspraak gedaan die er -kortweg- op neer komt dat als (als!) iemand door die veel te hoge belastingheffing moet interen op zijn spaargeld dat een ‘buitensporige last’ is, en dat mag niet (rechten van de mensch). En dat is eigenlijk de eerste echte bres die in het tot nu toe onneembare fort is geslagen. Ik begrijp ook dat de nieuwe regering gaat werken aan een heel nieuw systeem. Spannend! Ze rennen naar de bres om het gat weer dicht te krijgen…..
Update 18 juli 2021: de Tweede Kamer eischt pronte actie.