Wel/geen B.V.? That is the question

Een schier eindeloze en ook tijdloze discussie in ondernemersland: moet mijn bedrijf wel of geen B.V. zijn (worden)? Om te beginnen: daar is geen eenduidig antwoord op te geven. In die keuze spelen heel veel factoren een rol en die factoren willen vaak ook nog eens in de tijd veranderen, dus dan denk je dat je er bent – kun je opnieuw beginnen.

In onze vakpers vatte de schrijver het in een redelijk kort artikel maar weer eens samen. Toch leuk om eens mee te beginnen als je die kant op denkt, of juist ook als je die kant niet op denkt. Anyway, leesvoer voor het komende lange weekend.