De overheidsplannen voor (de rest van) 2023

Rond deze tijd van het jaar brengt de regering altijd de ‘Voorjaarsnota’ uit, een aanvulling op de eind vorig jaar aangenomen plannen en begrotingen voor 2023 (en later) en er staat dit jaar nogal wat in die Voorjaarsnota 2023.
De ‘gratis’ kinderopvang gaan we voorlopig nog even niet doen bijvoorbeeld. Het STAP-budget wordt afgeschaft.


Verder zijn er nog de nodige plannen voor de wat verdere toekomst in de nota opgeschreven, daarvoor verwijs ik kortheidshalve naar prima samenvattingen die al door anderen zijn gemaakt. Enjoy!