Het gaat (in de VS) niet echt goed met de banken

In de gewone media plopt nieuws over de imploderende banken in de VS af en toe op, in de meer financiële media is er de laatste tijd bijna ieder dag wel nieuws te lezen. Kort samengevat: het gaat niet goed daar. Of dat gaat leiden tot een aardverschuiving zoals die zich in 2007/2008 afspeelde weet ik natuurlijk ook niet, wat ik wel weet is dat de gevolgen van die implosie toen nog steeds tastbaar zijn.

Wat er aan de overkant van de grote plas precies aan de hand is, is ook ingewikkeld. Het is ook lastig om precies de vinger achter de reden(en) voor die implosies te krijgen. Aan de zichtbare kant is wel duidelijk dat in veel gevallen het vertrouwen van de klanten weg is gevallen en die dus hun geld weghalen; gebeurt dat massaal dan komt zo ’n bank in de problemen, logisch.
Wat daar dan weer achter steekt is veel complexer, maar een grote gemene deler is wel te vinden: de (stevige) rentestijgingen van het laatste jaar. Het afgelopen decennium was de rente laag, zo niet (bijna) nul. Banken leven voor een belangrijk deel van het verschil tussen de rente die zij betalen op het geld dat klanten bij hen parkeren en de rente die zijn krijgen op dat geld als ze dat uitlenen aan klanten. Als de rente laag is werkt dat verdienmodel niet goed en dus zoeken banken naar mogelijkheden om het geld van hun klanten toch op de een of andere manier rendabel te krijgen. En daar gaat het nu vaak fout: banken hebben dat geld vaak voor langere tijd uitgeleend tegen (voor de huidige situatie) zeer lage rentes en nu moeten ze ineens (veel) meer rente gaan betalen aan hun klanten en dan klopt het rekensommetje niet meer. Als die uitstaande leningen dan vervolgens ook nog eens bij een bank zijn geplaatst die niet meer kan betalen dan ontstaat er een domino-effect van omvallende banken.
Vooralsnog speelt dit bij kleine en middelgrote banken en worden die (vast tegen een schappelijk prijsje) nu overgenomen (c.q. opgekocht) door de grote systeembanken (je kent het nog wel: too big to fail).

Een hele verzameling deskundigen vertelt ons dat we ons echt geen zorgen hoeven te maken: weinig aan de hand! Is dat ook zo? Weet ik veel. Wat ik wel weet is dat je nu goed moet kijken naar je eigen financiën, bedenk wat er in 2007/2008 gebeurde. Als zoiets dergelijks nu weer gebeurt, kun je de eventuele klappen dan opvangen?