Box 3: je kunt nu zelf ook (na-)rekenen

Volgens de StasFin is de ‘hersteloperatie’ na de Kerst-uitspraak van de Hoge Raad op koers en krijgt 60% van de bezwaarmakers hun teveel betaalde belasting op tijd terug. Huh, 60%? Dus die andere 40% deed maar wat, of zo? Maar goed, dat zal allemaal het nodige werk zijn geweest: binnen 8 maanden een totale koersverlegging uitvoeren.
Alle overige belastingplichtigen die onterecht zijn aangeslagen, maar geen bezwaar hebben gemaakt, moeten wachten tot Prinsjesdag. Dan komt de StasFin met het plan hoe al deze mensen ‘gecompenseerd’ gaan worden. Dus we wachten nog maar even af wat hier bedacht gaat worden. De StasFin heeft in een brief aan de 2e Kamer al wel de opties voor al die belastingplichtigen opgeschreven. Kort samengevat: het kan vriezen en het kan dooien.
Intussen is er wel een online tool beschikbaar gekomen om zelf eens te gaan rekenen. Die tool geldt voor de bezwaarmakers, dus of die ook….. we weten het nog niet. Maar voor de nieuwsgierigen onder ons: doe het zelf…..