Tweede Kamer wil actie! Nu!

Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel, ken je die? De Tweede Kamer wel, die ziet hele terrassen vol tafels met daarop horden dansende en hossende muizen. Dus: actie! Nu! Wat is er aan de hand? Het aantal boekencontroles in het Midden- en Kleinbedrijf is de laatste jaren dramatisch (dixit gechoqueerde kamerleden) gedaald. Hier het zelfde verhaal, maar dan met cijfertjes in tabelletjes.
Het aantal ‘correcties’ (en boetes dus ook) daalde. In 2016 kwam de Belastingdienst nog bij 27.013 bedrijven op de koffie, in 2021 waren dat er nog ‘maar’ 6.597 en dat zijn er dus 20.416 (76%) minder. Kijken we naar 2019 versus 2021 dan waren die cijfers 16.932 (2019) en 6.597 (2021), 10.335 minder dus (61%).
Het aantal opgelegde boetes daalde van 8.508 (2019) naar 5.297 (2021), met 3.211 dus (38%).
Hé! Het aantal boekenonderzoeken 2019-2021 daalde dus veel minder (-61%) dan het aantal opgelegde boetes (-38%), dus als er gecontroleerd werd, was het wel veel vaker ook raak. Een bedrijf zou dat zien als hogere ‘efficiency’, maar de Belastingdienst (en de Tweede Kamer) zijn natuurlijk geen bedrijf.
Misschien komt dat allemaal wel omdat de Belastingdienst ‘liever’ wil gaan zijn (of gevonden wil worden)? Maar Gekke Henkie wil de Belastingdienst nou ook weer niet worden, ze gaan met grotere en fijnmazigere netten op mensen jagen die het met de regels niet zo nauw nemen. Stop je Rolexje, je Porsche (of Maserati) of je zwembad in de achtertuin maar even weg, je valt op!