Inkomensbron Inkomstenbelasting: altijd per activiteit

Huh, bron? Ga ik uitleggen. De wereld kent verschillende manieren om (allerlei soorten van) Inkomstenbelasting te heffen. In NL doen we dat via de zogenaamde ‘bronnenmethode’; in de wet staan de belastbare bronnen genoemd en als je inkomen uit zo ’n bron hebt dan is het dus belasting daarover betalen. Bronnen zijn bijvoorbeeld: loon uit dienstbetrekking, uitkering, winst uit onderneming, eigen woning. Andere landen doen dat dus soms anders, een bekende andere vorm is de vermogensaanwasmethode (nee, ga ik niet uitleggen hier). Daarmee is in NL het precies definiëren van een bron belangrijk, logisch. Met name verschillende activiteiten binnen een onderneming willen nog wel eens tot veel discussie leiden omdat de bronnen anders zijn, of lijken.
De Belastingdienst komt ook nogal eens in conflict met belastingplichtige ondernemers omdat die ondernemers heel verschillende soorten activiteiten (bronnen dus) in één onderneming combineren. Van de Kamer van Koophandel mag dat allemaal (nou ja, allemaal), de fiscus kijkt daar toch wat anders naar. Om wat helderheid in deze grijze materie te scheppen heeft de Belastingdienst een toelichting gegeven op haar standpunten. Wat vooral belangrijk is in die standpunten is dat de Belastingdienst alle activiteiten apart bekijkt (dus op wat is de bron?). Eerst: is het wel een ‘echte’ ondernemersactiviteit en dan: is er tussen die verschillende activiteiten voldoende samenhang om het in één onderneming te kunnen fiscaliseren?
Sommigen onder ons (ondernemers) combineren immers heel verschillend soorten werk in hun bedrijf en het kan zijn dat een van die werksoorten eigenlijk geen (echte) ondernemersactiviteit is, maar wel meeloopt in de boekhouding, jaarrekening en aangifte Inkomstenbelasting (met alle soms leuke fiscale voordelen van dien). Blijft ingewikkelde materie, dit. Met best vage termen zoals ‘voldoende samenhang, nauw verband’. Belangrijk is het wel, met deze standpunten kan de Belastingdienst er dus soms voor kiezen een hele bedrijfsactiviteit uit de jaarcijfers te plukken en met alles erop en eraan aan een andere bron te hangen en dat kan pijnlijke fiscale en financiële gevolgen hebben. Of tot een jarenlange juridische strijd leiden. Kijk er je eigen activiteiten eens op na…..