Fiscaal is onderscheid geoorloofd

In een tijdperk dat prat gaat (of tenminste lijkt te gaan) op gelijkheid is bovenstaand citaat natuurlijk een vreemde en provocerende stelling. Toch? Maar het mag van de rechter, want die deed deze uitspraak in een best interessante en principiële kwestie. Een kwestie overigens die al decennia speelt.
Wat is er aan de hand? Door ons fiscale stelsel worden huishoudens waarin er eentje betaald werkt en de ander niet (vaak aanzienlijk) zwaarder belast dan huishoudens waar beide partners betaald werken als in beide gevallen het totale inkomen hetzelfde is. Is dat ‘eerlijk’ (ook al zo ’n term die je tegenwoordig vaak tegenkomt)?

Ja dus, aldus de rechter. Er is geen bewijs (of althans de klager kon dat onvoldoende leveren) dat zo ’n fiscaal effect in strijd is met de mensenrechten, de grondwet, Europese regels.
Dat kan, zoveel verstand heb ik daar natuurlijk ook niet van, maar bijzonder is en blijft het wel.

Een andere rechter vond die ongelijkheid in een heel andere kwestie trouwens ook niet zo erg. Die kwestie ging over de vraag of de belastingheffing in Box 3 (over vermogen dus) niet buitensporig hoog is nu de rente zo ongeveer nul is. Ook al zo ’n kwestie waar de gemoederen al jaren hoog over oplopen (over het algemeen natuurlijk vooral bij de vermogenden….). Het ging over een echtpaar zonder inkomen uit werk of uitkering, maar wel met een vermogen van 1,3 miljoen en daar leven ze blijkbaar van. Dan is de belasting op Box 3 inderdaad wel pijnlijk (letterlijk), zeker als je in dat jaar ook nog eens geld hebt verloren op je beleggingen. Dat vond de rechter ook en verlaagde de aanslag tot een bedrag waarmee de echtelieden nog net een bijstandsuitkering aan inkomen overhielden. Heb je mooi pech als je in een (ongeveer) gelijke situatie zit, maar wel met een uitkering op bijstandsniveau….

En dan las ik afgelopen week ook nog dit. Door alle politieke compromissen en andersoortig bestuurlijk gedoe wordt het voor de beter gesitueerde ondernemende mensen fiscaal steeds profijtelijker om te sleutelen aan de fiscale constructies binnen hun B.V.-vehikels. Tja.