Prinsjesdag hoedjesdag

’t Zal je vast zijn opgevallen: afgelopen week was het weer Prinsjesdag en dus kwamen de plannen van de overheid voor 2022 uit de houten akte(n)tas. Dan weten we allemaal weer waar we volgend jaar aan toe zijn, qua overheidsfinanciën dan – inclusief belastingen en aanverwanten. Mijn conclusie (en advies): gewoon doorgaan met ademhalen, de wereld blijft gewoon doordraaien. Wat die overheidsfinanciën betreft dan, andere zaken lijken mogelijk wel een ‘puntje van aandacht’ te gaan worden. Zoals deze (gedenk dit). En deze (binnenkort ook in NL?).
De grote lijn van de plannen?
De overheid verwacht voor 2022 ongeveer € 334 miljard aan ‘inkomsten’ en € 353 miljard aan ‘uitgaven’ (tegenwoordig vaak ook ‘investeringen’ genoemd). Een tekort dus van zo ’n € 19 miljard (na de stemmingen in de 2e Kamer nu € 21 miljard). Dat tekort gaat Vadertje Staat dus lenen, niet zo ’n punt omdat dat zo ongeveer renteloos kan (waarbij dan vaak weer vergeten wordt te vermelden dat het natuurlijk wel ooit terugbetaald moet worden, het meeste na 10 jaar en dus in 2032).
De grootste bron van inkomen? De belastingheffing op inkomens (bijna € 77 miljard aan Inkomstenbelasting en bijna € 27 miljard aan Vennootschapsbelasting). Goede tweede: de Btw met ruim 67 miljard.
Grootste uitgaven? Sociale Zekerheid (bijna € 95 miljard, maar daar staan tegenover ongeveer € 69 miljard aan bij ons allen geïncasseerde premies volks- en werknemersverzekeringen – per saldo dus € 26 miljard aan echte uitgaven) en de Zorg met € 93 miljard (waartegenover dan wel weer bijna € 47 miljard door ons alle betaalde zorgpremies staan, per saldo dus zo ’n € 46 miljard aan echte uitgaven).
Voor wie de (alle) details wil weten qua belastingheffing is dit (vind ik) het mooiste en compleetste overzicht. Qua kale en harde belastingpercentages is dit overzicht inzichtelijk.
Maar all-in-all? Gewoon blijven ademhalen dus.