Wet DBA blijft nog even zo dood als een pier

Wet DBA? Dat is die wet die in 2016 de (toen twee jaar oude) regels rond de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR, weet je nog?) verving en sinds die tijd (2016 dus) maar niet van de grond wilde komen. Omdat -kort gezegd- bijna niemand er iets mee kon in de praktijk en nog steeds niet kan, zo blijkt. En iets dat niet werkt, dat werkt niet. Dus doet de Belastingdienst niets, ook al is er sprake van flagrante schendingen van de DBA-basisregels.
Dat ‘moratorium’ (op de handhaving van de wet DBA) loopt nu door tot (tenminste) 01 oktober 2021, aldus StasFin Vijlbrief. Bijna iedereen was die wet ook alweer vergeten en (bijna) niemand hield zich er ook aan. En als ik het artikel achter de link goed begrijp gaat dat allemaal ook nog wel even (door-)duren. Het fiscaal en juridisch parkeren op een verboden stukje straat blijft dus nog wel even ongestraft. Tenzij natuurlijk, want een tenzij is er altijd en overal (tenzij er sprake is van een echt flagrante schending van de regels….). Rare jongens, die politici. Je hoort….