De IACK …. an accident waiting to happen

IACK? Dat is de Inkomens Afhankelijke Combinatie Korting. Koppels met jonge kinderen (-12 jaar) kennen die: een noemenswaard interessante directe korting op de te betalen Inkomstenbelasting, bedoeld dus om ouders met jonge kinderen wat meer financiële speelruimte te geven. En zoals gebruikelijk: een ingewikkelde regeling met (dus) veel haken, ogen en ander (on)gemak. Tot zover de politiek-bestuurlijke techniek.
De praktijk is (zoals zo vaak) wat hardleerser, want wat blijkt: die regeling heeft ‘onbedoelde bijwerkingen‘. Goh. Ik ga hier niet eens proberen het uit te leggen, het artikel onder de link doet dat al (of althans: probeert het).
En anders laat ik bij dezen de Belastingdienst zelf aan het woord.
Deze uitleg is ook prima, ook al versta ik er helemaal niks van.
‘Onbedoelde bijwerkingen’ dus. De treffendste zin staat onderaan het artikel van de eerste link, ik citeer: “De Belastingdienst heeft deze verschillende uitkomsten al eerder opgemerkt, in 2015 en 2018. De benodigde opvolging heeft toen niet de juiste prioriteit gekregen.
En trouwens ……… Ik doe er maar weer een liedje bij.
Misschien nog een tip van bescheiden ikke: MAAK HET ALLEMAAL NIET ZO INGEWIKKELD!!!