Definitief einde ‘Levensloopregeling’

Kent U die nog, de Levensloopregeling?
In 2006 werd die regeling met veel politiek kabaal ingevoerd als mooie oplossing voor een flexibele omgang van werknemers met zaken als eerder stoppen met werken, een sabbatical nemen, tijdelijk minder werken en dat soort handige e/o nuttige dingen.
Als werknemer ‘spaarde’ je dan uit je salaris om dat potje later te kunnen gebruiken vaan die handige e/o nuttige zaken en de fiscus hielp een handje mee door dat ‘sparen’ fiscaal ‘vriendelijk te behandelen’. Veel werknemers doken er gelijk op en gingen aan het sparen. Tot 2012 dan, want toen werd de hele regeling al weer afgeschaft. Waarom die werd afgeschaft ben ik weer vergeten, maar afgeschaft werd ‘ie.
Wat dus te doen met (de inhoud van) dat potje? Daar werden verschillende oplossingen voor bedacht, maar wat er ook zou gebeuren: 2021 was het laatste jaar waarin die oplossing nog (een beetje) fiscaal vriendelijk kon blijven. Vanaf 2022 wordt (het restant van) het potje botweg bij het fiscale inkomen geteld en dat kan nogal vervelende gevolgen hebben. Voor de Inkomstenbelasting natuurlijk, maar ook voor zaken als Toeslagen e.d.
Heb je dus nog wat in zo ’n potje zitten? Ga kijken hoe dat het beste op te lossen!!
Raar toch, dat de overheid niet bekend staat als een betrouwbare ‘partner’. Liedje!