’t Is weer tijd voor de Voorlopige Aanslagen

Begin/medio januari: dan rollen de Voorlopige Aanslagen (VA) 2021 weer in je (al dan niet digitale) brievenbus. Feest! Toch? En traditie vooral ook. Dus weer tijd om even goed na te denken, en te rekenen als nodig.
VA ’s zijn er in twee soorten: voor hen die moeten betalen en voor hen die (alvast) geld terugkrijgen.
Zij die alvast geld terugkrijgen, krijgen dat omdat ze door aftrekposten (meestal: eigen huis & hypotheek) nu ’teveel’ betalen en zij krijgen dat in 11 maandelijkse partjes terug (hoeft overigens niet, kan). Wat je dan terugkrijgt is een schatting, gebaseerd op de aangifte & aanslag van 2019. Is er sinds 2019 iets wezenlijks verandert in het fiscale inkomen dan klopt die VA dus niet. Dus check even (of laat dat doen) of die VA wel klopt!

Zij die moeten betalen zijn meestal ondernemer: die hebben nou eenmaal geen werkgever die via het loon alvast Inkomstenbelasting afrekent met de Belastingdienst en die moeten dat dus zelf (laten) regelen. Via de VA dus. Ook hier geldt: die VA is (meestal) gebaseerd op de aangifte & aanslag 2019 (of 2018 als 2019 nog niet is afgewikkeld) en die kan dus (ongeveer) kloppen, te hoog zijn of te laag. Dus ook hier: even goed (laten) kijken of de VA 2021 redelijk is gezien de (fiscale) inkomensverwachting 2021.
VA ’s die niet kloppen kan ik voor je aanpassen. Geen VA 2021 gekregen en toch betalen straks? Dan kun je nu al om een VA voor 2021 vragen.

Tot slot nog de vraag: in één keer betalen of in 11 maandelijkse partjes? In voorgaande jaren was in één keer betalen voordelig door de korting (= rente) die de Belastingdienst je dan gaf (3,25%), toch een mooi rendement. Eén van de Corona-maatregelen was het verlagen van die Belastingrente naar 0,01%, dus dat mooie rendement is er in 2021 niet en om die reden heeft in één keer betalen in februari dus geen zin meer.
Trouwens: ook de beschikkingen 2021 Toeslagen komen nu los en daar geldt hetzelfde voor: kijk goed na (of laat dat doen) of ze wel ongeveer kloppen.