Meldingen aan FIU wel of niet zinvol?

FIU? Is dat? FIU = Financial Intelligence Unit (weet je dat ook weer). Enige uitleg over die (dat?) FIU (o.a.) hier. De (het?) FIU krijgt dus meldingen van ‘ongebruikelijke transacties’ van banken, notarissen en aanverwanten (en -zo nodig- dus ook van mij als belastingconsulent) van gebeurtenissen, handelingen, betalingen die mogelijk niet (helemaal) passen in ‘normaal gedrag’ en gaat die meldingen dan onderzoeken. Of niet nauwelijks, aldus dus Investico.
Investico bevestigde wat in onze beroepskringen al langer gedacht wordt: we melden zo nodig wel (want niet melden = stevige boete), maar er gebeurt weinig met die meldingen. Niet waar, dat gebeurt wel degelijk – aldus dus de minister die daar over gaat (Grapperhaus). Los van deze discussie (want ik weet de waarheid hier natuurlijk ook niet); ik zocht in de brief van de minister naar cijfers (kan het niet laten) en het enige cijfer dat ik vond was dat er in 2019 39.544 gemelde transacties als ‘verdacht’ werden gekwalificeerd door het FIU. Oké, dat is een boel. Maar hoeveel meldingen er in 2019 zijn gedaan, dat lees ik dan weer niet. Als dat er een kleine 200.000 zijn geweest dan klopt wat Investico stelt dus wel. En 200.000? Dat zou best eens kunnen. En oja: Big Brothers are dus watching you.