We worden weer rijker! Blijkbaar.

Ook gezien afgelopen week? Het CBS heeft berekend dat we allemaal weer (wat) rijker zijn geworden! Jaja, rijker ja. Als in: meer geld (nou ja ‘geld’, ‘vermogen’ dus). Gemiddeld was een NL-huishouden op 01 januari 2019 bijna € 50.000 rijk en dat was een jaar daarvoor € 12.000 minder, € 38.000 dus. Zo! Gemiddeld dan wel te verstaan!
Als je nu opstaat om op je spaarrekening(en) te gaan kijken wat daar ineens gebeurd is; daar is dat niet te zien. Het is de prijs van ons huis (als we dat hebben dan) die die stijgende gemiddelde rijkdom verklaart, aldus het CBS.
Telt het CBS het eigen huis niet mee zijn we ongeveer even rijk gebleven: ruim € 15.000 en dat is ongeveer evenveel als in 2008 (het startjaar van de financiële crisis). Hebben we de afgelopen 12 jaar mooi voor Jan met de korte naam geploeterd; geen millimeter opgeschoten dus sindsdien.
Wel heel erg leuk (als je een cijferaar bent zoals ik): het CBS heeft het ook per gemeente uitgerekend. In Nijmegen is het gemiddeld € 10.600 (oei!), in Arnhem € 9.100 (nog meer oei). In Beuningen is het trouwens € 90.400 en in Heumen € 147.500. We gaan verhuizen! Liedje!