Het Corona-tijdperk, week 12: ‘ruimhartig en onbureaucratisch’

Ja, die woorden kennen we nog; van ruim een maand of twee geleden. Dat ging toen om de hulp van de overheid aan ‘door de lockdown getroffen bedrijven’. We zijn inmiddels een kwartaal verder en inmiddels (b)lijkt het allemaal toch minder ‘ruimhartig’ en al helemaal niet ‘onbureaucratisch’ te zijn (geworden). Is dit kritiek? Ja, en nee. Nee, want er is natuurlijk wel degelijk (vaak nuttige) hulp geboden. Ja, want de ambtelijke regeltjeszucht heeft zich inmiddels weer uit de Coronazorgen omhoog geworsteld.
Vorige week schreef ik hier al dat het hulppakket 2.0 was opgemaakt. De belangrijkste twee onderdelen van het pakket waren de TOZO en de TOGS.

TOZO-2 kent nu wel een partnertoets, dus samenwonend met iemand met voldoende inkomen: geen uitkering meer. Dat is natuurlijk niet helemaal onlogisch, maar wel pijnlijk voor hen die het treft: een (grotendeels) weggevallen inkomen heeft immers een groot effect op het gezinsinkomen. Dus protest tegen die partnertoets. En wat lees ik ook: een kwart van de TOZO-1 aanvragen is afgewezen. Tot slot kom ik nog terug op de regeltjeszucht. Als eerste: de samenvatting van de nieuwe TOZO op de overheidssite. Als tweede: de handleiding van diezelfde overheid aan de uitvoerende gemeenten. Zo! Maar goed, je weet nu wel wat de gemeente moet gaan doen, ook bij TOZO-2. En trouwens over die regeltjes gesproken: ik zie al veel ‘verschillen van inzicht’ ontstaan over hoe precies de ‘netto inkomsten’ berekend en gerapporteerd moeten worden. Ook dat is logisch: een ondernemer kent geen ‘netto inkomsten’ en al helemaal niet per maand. Dit gaat nog lang doorzeuren, tot ver na de Coronacrisis zelf….

Dan de TOGS(-1), inmiddels ook voorzien van een opvolger: TOGS-2 (of TVL), de samenvatting daarvan vind je hier. Er wordt nog gesleuteld aan de precieze regels, maar TOGS-2 ziet er nu al een stuk strakker uit dan TOGS-1. Aan de andere kant: de (maximale) uitkering is ook wel aanzienlijk hoger (TOGS-1 was maximaal € 4.000 voor 3 maanden, TOGS-2 is (maximaal) € 20.000 voor 4 maanden. Maximaal dus, want lees vooral de zin: “De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd.