Gaat Google (nou ook al) in je bankgegevens snuffelen?

Ik schreef er hier al eerder over: de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2. Huh, PSD2? Isdatnouweer? Erg kort door de bocht samengevat: derden mogen binnenkort direct toegang krijgen tot je bankgegevens (ja: zakelijk en ook privé). Geef jij (= rekeninghouder) daar expliciet toestemming voor dan moet (moet) je bank daar aan meewerken en die ander dus inzage geven in je bankgegevens. Zo!

En wat wil nu het ’toeval’? Het toeval wil dat ik op Nu.nl (op gezag van het Financiële Dagblad) deze week las dat Google (in Litouwen, dus voor de hele EU) een bankvergunning heeft aangevraagd, en gekregen. Op Nu.nl schrijven ze ook dat je als rekeninghouder dus expliciet toestemming moet geven, maar dat ze (en dat is dus niet alleen Google!!!) daar mogelijk handige trucjes voor kunnen gaan gebruiken. Zeg dus niet dat ik je niet op tijd gewaarschuwd heb: the Big Brothers are knocking at your door, they want in…….