Toch verplichte AOV & verplicht pensioen?

Al jarenlang komt af en toe een aloude discussie bovendrijven: moeten ondernemers zich niet verplicht verzekeren voor (beter: tegen de gevolgen van…) arbeidsongeschiktheid en een pensioen- oudedagsvoorziening? De vorige regering was er mee bezig, maar gaf het al snel weer op: te ingewikkeld, te moeilijk en te gevoelig.
De laatste weken gonzen weer stellingen, meningen (
en bijen, maar dat terzijde) rond.

Zo blijken werkgevers (werkgevers???) ineens te vinden dat zelfstandigen zich verplicht moeten verzekeren voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. En hoppa: een organisatie van zelfstandigen is daar mordicus tegen.
Het Nibud vindt vervolgens dat zelfstandigen (ook, naast alle werknemers) verplicht moeten gaan sparen (=betalen) voor een oudedagsvoorziening.

Tja. Verplicht. Dat vind ik altijd een lastige, dat ‘verplichte’ aspect. We doen dat natuurlijk al (betalen): ook zelfstandigen betalen mee aan de AOW, en krijgen die uitkering ook als ze een zekere gezegende leeftijd hebben bereikt, maar de AOW is geen vetpot. Verplicht… Dat is nou zo ’n woord waar ik niet dol op ben, zeker niet als het beheer van de premies weer in handen komt van een orgaan, gedomineerd door (ex-)overheidsdienaren. Aan de andere kant: zowel arbeidsongeschiktheid als oudedag is een stevig aandachtspunt voor iedere zelfstandige. Niet als het al ’te laat’ is, maar nu al. We hebben het alleen wel over nogal forse premies van ettelijke duizenden euro’s per jaar, dus denk er in ’s hemelsnaam goed over na.