Dividendbelasting: afgeschaft? Nah.

Blijft leuk: om de politieke rondedans af en toe te bekijken; weinig theaters waar zulke levendige stukken worden opgevoerd. Blijkbaar was er dit jaar gekozen voor de klucht ‘de Dividendbelasting’.
Want die zou worden ‘afgeschaft’ en dat is niet goed, volgens een aantal partijen. En dat scheelt, want het is ook niet waar: die wordt ook niet afgeschaft. En nee hoor, ik heb er geen politieke mening over. Althans niet hier.
Wat ik wel doe is cijferen en dat doe ik dan maar eens.
Hoe werkt het nu? Als een B.V. (of N.V., Coöperatie) € 1.000 winst maakt moet die B.V. (e.a.) daar eerst Vennootschapsbelasting over betalen (20%, of 25% als de totale winst hoger is dan € 250.000). Blijft dus over € 800. Als die B.V. dan vervolgens besluit die € 800 als dividend uit te keren moet die B.V. daar 15% dividendbelasting op inhouden en gaat er dus € 680 naar de aandeelhouder en € 120 naar de fiscus. Die aandeelhouder moet over dat dividend (van € 800) vervolgens 25% Box II dividendbelasting betalen, maar mag daar de al ingehouden 15% vanaf trekken (per saldo dus € 80). Blijft dus uiteindelijk aan netto dividend in the pocket € 600 over.
Hoe het straks wordt na de break.

Straks
Het plan is om de Vennootschapsbelasting van 20% te verlagen naar 16% (hé, daar hoorde ik niemand over op toneel…) en de voorheffing (die 15% dus) af te schaffen. Weer rekenen met € 1.000 winst. Af 16%, blijft over € 840.
Uit te keren als dividend € 840, bij de aandeelhouder belast met 25% (dat was het, het wordt 28,5%), blijft dus netto over € 601 en -voordelig- verschil dus € 1.
Ja dus: € 1 (en dat ook nog door afronding) verschil. Ik herhaal: € 1 per duizend.
Voor de duidelijkheid: dit is een wat extreem voorbeeld want geen enkel bedrijf keert de hele winst uit, maar ’t is even voor het inzicht.

Maar er zit in dat nieuwe plan een bijzonderheidje: dit sommetje geldt voor aandeelhouders die in Nederland wonen. Aandeelhouders die buiten NL wonen betaalden voorheen die 15% + het belastingtarief in hun eigen land en -vaak- zonder aftrek van die 15%. Wat is dat dan, dat tarief in eigen land? Hier vind je een overzicht (met tegelijk ook allerlei andere belastingpercentages per land, voor ’t geval je acute verhuisplannen hebt. Ik zie wel wat fiscaal goedkope landen in dat rijtje). En juist hier zit dus het echte grote verschil. Iemand die woont in (bijvoorbeeld) Slowakije, of Engeland, betaalt 0% belasting op ontvangen dividend. Die krijgt dus nu netto de eerder becijferde € 680 en in het nieuwe plan € 860, dat scheelt (€ 180 per € 1.000 winst).
Eerlijk? Goed in de globaliserende concurrentie? Dat is politiek.