‘Imploderende Belastingdienst….’

Zo, dat klinkt: ‘imploderende Belastingdienst’! Zal wel weer meevallen in de praktijk, maar het is opgeschreven…
En niet door de minste: de Rekenkamer.
AdNWeb Economie
Citaat: “Momenteel is de Belastingdienst in beperkte mate in staat nieuwe belastingmaatregelen door te voeren zonder risico’s te lopen voor de continuïteit van de IT-processen en dus van de dienstverlening en belastinginning. Voor het parlement betekent dit dat het er de komende jaren rekening mee moet houden dat ingrijpende wijzigingen in de belastingwetgeving of een stelselherziening niet mogelijk zijn, risico’s met zich meebrengen of een langere invoeringstermijn vergen.”
Oftewel (in mijn woorden): of de politici de komende jaren even met hun grijpgrage vingers van de belastingregels af willen blijven anders stort het computersysteem van de fiscus in elkaar.
Ok, rust in de tent dus voorlopig…. toch? Of ……