Van VAR -> DBA vanaf 2016

Al tijden bekend: de VAR verdwijnt eind 2015 en ‘iets nieuws’ komt ervoor in de plaats vanaf 2016. En we hebben nu ook een naam (nou ja, afkorting): DBA  AdNWeb Contract(Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties).
Moet ik wel even om glimlachen, die naam. ‘Deregulering’? Echt? In  contracten tot op de komma voorschrijven hoe het moet + controle en sancties en dat is deregulering? Dat de Grote Manitou ons behoede voor regulering dan. Maar goed, het is wat het is en we zullen het ermee moeten doen. Ik schreef er al eerder over (waarnaar kortheidshalve verwezen).
Die DBA gaat 100.000 ‘banen’ (banen? voor ondernemers?) kosten, vrezen de belangenorganisaties van ‘intermediairen’ (zeg maar uitzendbureaus en bemiddelaars) NBBU en Bovib. Of dat zo is weet ik niet, maar een hoop gedoe, risico en onzekerheid gaat het zeker geven. En klussen kosten gaat het ook zeker.
Als je nu een VAR gebruikt (als opdrachtnemer of als opdrachtgever): maak je borst maar nat…… Lees verder met een passend muziekje. Of deze nieuwere versie, ook mooi.

Contract
Nog even kort samengevat. Vanaf 2016 moeten opdrachtgever en opdrachtnemer een contract sluiten en dat contract ter beoordeling voorleggen aan de Belastingdienst die na beoordeling een beschikking afgeeft waarin staat wat de fiscale status van de klus is: loondienst of ondernemerschap. Of zoiets (want helemaal zeker is het zo nog niet, de Eerste Kamer moet er nog over stemmen). Het plan is (nog steeds?) dat de Belastingdienst een voorzet geeft voor die contracten (specifiek gericht op ongeveer 40 branches).
Het is nu begin september en er is nog geen contract vindbaar bij de fiscus.

Als het contract door de Belastingdienst is beoordeeld als ‘ondernemerschap’ is er (en dat was bij de VAR-WUO wel zo) alleen nog steeds geen 100% zekerheid. Als bij controle blijkt dat de feitelijke situatie anders is dan in het contract opgeschreven kan door de Belastingdienst alsnog tot loondienst besloten worden, met alle navenante naheffingen e.d. voor de opdrachtgever tot gevolg. En niet te vergeten: met alle gevolgen voor de opdrachtnemer (omzet wordt dan loon: verlies omzet, kostenaftrek, zelfstandigenaftrek e.d.). Heftig!

Ook via intermediairen
Veel ondernemers leveren hun diensten direct aan de klant. Een andere vorm is werken via een intermediair: die intermediair werft de klant/opdracht en de ondernemer voert die klus dan vervolgens via de intermediair uit bij de opdrachtgever, vaak loopt dan de geldstroom ook via die intermediair. Het lijkt er nu sterk op dat bij de nieuwe DBA de intermediair bij andere fiscale beoordeling achteraf de klos is voor het alsnog afdragen van de naheffingen. Dus zullen die intermediairen scherp opletten wie wel en niet een ‘echte’ klus als ondernemer doet. Vandaar dus de angst voor het verlies van 100.000 ‘banen’, ze kijken wel uit om onnodige risico’s ’s te nemen.

Tijd
Een ander probleem: de tijd. Het is nu september en de nieuwe regeling moet per 01 januari 2016 ingaan. Voor die datum moeten die contracten dus a) gemaakt, b) overeengekomen en c) beoordeeld zijn door de Belastingdienst. Dat gaan dus nogal wat contracten worden, een paar 100.000 stuks? Zoiets, denk ik. Hoe de Belastingdienst dat allemaal ruim voor 2016 gaat afwerken weet alleen de Grote Manitou.

En dus? Wat nu?
Tja.
Werk je nu via een intermediair wordt het wellicht tijd om daar eens na te gaan vragen wat ze van plan zijn te doen en als je dat weet na te gaan wat jij daarvan vindt. Ze zullen er daar vast al wel mee bezig zijn en als dat niet zo is …….
Huur je zelf derden/ondernemers in voor klussen? Dan begint het langzaamaan tijd te worden eens over die contracten na te gaan denken. Wat wel lastig is als er nog geen door de Belastingdienst gegeven voorbeeldcontracten zijn. Ik zou in ieder geval oppassen met werkafspraken die ook in 2016 (door)lopen.
Word je door derden als ondernemer ingehuurd voor klussen? Ook dan wordt het wellicht tijd eens voorzichtig te gaan informeren hoe die opdrachtgever het aan denkt te gaan pakken vanaf 2016.
In alle gevallen waarin je opdrachtgever je een contract voorlegt: kijk heel goed wat je ondertekent! Waar je voor tekent is niet vrijblijvend en kan grote gevolgen hebben later.

Als ik er zo naar kijk is de kans niet denkbeeldig dat er eind 2015, begin 2016 veel klussen vooruitgeschoven gaan worden. Totdat er ‘zekerheid’ is, of zoiets. Zorg er in ieder geval voor dat je voldoende financiële buffer hebt om die mogelijk lege tijd door te komen. Hoelang dat kan gaan duren? Geen idee. Nog.