AOW-leeftijd omhoog: denk aan je oude polissen!

Je weet het al: de leeftijd waarop je AOW krijgt en dus ook  ‘pensioengerechtigd’ wordt gaat omhoog, sterker nog: is voor velen al omhoog. Voor wie het is vergeten: hier kun je laten uitrekenen wat jouw officiële pensioendatum is. AdNWeb GeraniumsAl vanaf het moment dat deze veranderingen eraan kwamen werd in verzekeringsland al gewaarschuwd: hoe zit dat met al die private verzekeringen met als einddatum de dag dat je 65 wordt? Denk aan verzekeringen voor Arbeidsongeschiktheid (AOV), kapitaalverzekeringen (zoals lijfrentes) en allerlei andere vormen van uitkeringen. Wat is er toen afgesproken over de ingangsdatum en de einddatum van die verzekering? Heb je bijvoorbeeld een AOV met als einddatum je 65e verjaardag heb je dus een probleem als je arbeidsongeschikt wordt, of nu al bent.

‘Door de markt’

Onze overheid zag dat mogelijke probleem ook wel, maar vond dat dat ‘door de markt’ (i.c. dus de verzekeringsmaatschappijen en de verzekerden) moest worden opgepakt. Uit wat ik zo af en toe langs zie komen krijg ik niet de indruk dat dat ‘oppakken’ erg voortvarend gebeurt, of nog beter opgeschreven: er beweegt nauwelijks iets terwijl er natuurlijk wel degelijk een groot probleem kan zijn bij sommigen.
Advies dus: stof al die polissen weer eens af en ga kijken wat daar voor afspraken in staan. Is er een (mogelijk) probleem, of is het je niet duidelijk? Flux naar je verzekeringsadviseur of verzekeringsmaatschappij! In ieder geval is er nu al een ding duidelijk: het Kifid heeft uitgesproken  (pdf) dat een verzekeraar niet automatisch verantwoordelijk is.