Nieuw belastingsysteem in de maak

Het gonst al een paar jaar rond, maar nu gaat het ineens snel (zo lijkt): ons belastingsysteem moet op de schop. Het is ‘ouderwets’ en ‘niet meer van deze tijd’. Het huidige systeem (de ‘Boxen’) stamt al uit 2001. Het systeem ervoor (‘Oort’) hield het minder lang vol (van 1991-2000), net als het systeem daarvoor (1983-1990).
AdNWeb Belastingenveloppen

Eerst leek het alsof de regeringspartijen het helemaal eens waren, maar dat viel ineens toch tegen. Vreemd is dat niet: de politieke verschillen tussen VVD en PvdA zijn behoorlijk groot, zeker als het om belastingheffing gaat. Wat hielp (nou ja, leek te helpen dus) was dat het zoveel beter ging met de economie, en dus ook met de inkomsten uit belastingen, dat de politici alle politieke pijntjes daarmee konden verdoven, maar (tot nu toe) helaas…..
Een paar inkijkjes in de nieuwe plannen zijn stiekem al wel gegeven.

Het Toeslagensysteem moet simpeler. Nu krijgen ruim 5 miljoen huishoudens (dat zijn dus bij gemiddeld 2,4 mensen per huishouden ruim 12 miljoen Nederlanders!) ongeveer 10 miljard inkomenssteun per jaar. Die 10 miljard zou omlaag moeten naar 6 miljard en het aantal ontvangers naar 4 miljoen.
De autobelastingen moeten aanzienlijk versimpeld worden.
Het aantal aftrekposten (nu ongeveer 100) moet sterk omlaag.
Het lage Btw-tarief op voedingsmiddelen moet blijven, veel andere zaken onder het 6%-tarief moeten naar het hoge (21%) tarief.
En de grootste verrassing: Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen zelf belastingen te gaan heffen. Dat kan nu alleen via de OZB (en een hele batterij aan precariobelasting, reinigings- en rioolrechten, leges enzovoorts), maar dat moet ruimer worden. Ojee! Toevallig snuffelde ik dit weekend weer eens rond in de geschiedenis van de Stadsstaten eind middeleeuwen/begin renaissance; dat wordt dus waarschijnlijk de terugkeer van lokale koninkrijkjes en dus ook lokale koninkjes en koninginnetjes. Inclusief hofdames, narren, baljuws en schouten….. En stadspoorten. Mooi hoor!

Door al deze maatregelen kan de belasting op arbeid (de loon- en inkomstenbelasting dus) omlaag. Met (zoals hier al gemeld) ongeveer 5 miljard. Of 3 miljard (dat getal wordt ook genoemd). En misschien is er ook wat geld over om dit te regelen.

Portemonnee
De belangrijkste vraag wordt dan: houden we dan ook echt meer geld over? Als ik het lijstje hierboven zo bekijk kan dat wel eens stevig gaan tegenvallen. We houden dan iedere maand misschien meer geld over, omdat dan vervolgens weer…..