Box 3: the final countdown?

In het vorige bericht over de Box 3-perikelen schreef ik het al: de Hoge Raad dreigt nu ook het door de regering bedachte ‘rechtsherstel’ in de prullenbak te gooien. Kort samengevat de stand van zaken nu. De wet waarin de belastingheffing van Box 3-vermogen is geregeld (uit 2001) werd eind 2021 door de Hoge Raad als onwettig in die prullenbak gekieperd en nu dreigt daar dus ook de tijdelijke oplossing voor die wetteloosheid als onwettig achteraan te gaan. Oei! En auw!

In de tussentijd (die uitspraak van de Hoge Raad duurt nog een maand of 6) doet de Belastingdienst even helemaal niets met aangiften met Box3-vermogen erin over 2021 en 2022 en met alle bezwaarschriften tegen al opgelegde aanslagen vanaf 2017. Wel wordt er door de Belastingdienst inmiddels gewerkt aan een ‘formulier’ waarin belastingplichtigen zelf hun feitelijke opbrengst uit het Box3-vermogen kunnen melden voor het geval de Hoge Raad ook het systeem van het ‘rechtsherstel’ onderuit haalt. Als het zover komt wordt dat voor die Belastingdienst een enorme klus al die gegevens in de aanslagen te verwerken. Naar verluidt zijn er ruim 2 miljoen belastingplichtigen met Box3-vermogen en als die allemaal….. Oeioeioei….
We gaan het zien, deze komedie in 3 bedrijven – binnenkort in dit theater.
Alvast een voorbeschouwing (en werktitel) op dat drama vind je hiero: de wet van de blauwe citroenen.