Nieuwe pensioenwet bijna definitief

In de media was er erg weinig aandacht voor en als die aandacht er al was, was die op zijn minst oppervlakkig, onvolledig en ook nogal eens gewoon onjuist. Voor zelfstandig ondernemers zelf is die nieuwe pensioenwet niet zo heel erg belangrijk, hun oudedagsvoorziening zit meestal niet op de plek waar die nieuwe pensioenwet over gaat: de 2e pijler, de bedrijfstakpensioenfondsen.

De 1e pijler (de AOW) geldt voor (bijna) iedereen, via de 3e pijler (lijfrentes, banksparen e.d.) lopen de meeste oudedagsvoorzieningen van en voor zelfstandigen. En natuurlijk ook via de bijna nooit genoemde 4e pijler: beleggingen (aandelen, panden, e.d.) en sparen.
Voor wie inzicht wil hebben in wat er precies gaat veranderen: omroep MAX heeft een redelijk goed overzicht van zowel de plannen zelf als de bezwaren ertegen. Mijn kwartje in de collectebus: als dat maar goed gaat……..