Belastingplannen 2024

Het is natuurlijk pas lente, maar regeren is vooruitzien en dus kwam de regering afgelopen week alvast met haar belastingplannen voor volgend jaar. Heel revolutionair is het allemaal niet (de overgang 2022 naar 2023 was ingrijpender), maar toch zijn er (zelfs 47!) wetenswaardige plannen opgenomen.
Veel van die plannen zijn behoorlijk technisch (vooral waar het gaat om de BOR, de BedrijfsOpvolgingsRegeling), sommige grijpen al snel in in de portemonnee van zowel de burger als de ondernemer.


Niet onbelangrijk is het afschaffen van de betalingskorting in de Inkomstenbelasting. Die betalingskorting krijgt iemand nu als die de te betalen belasting (Voorlopige Aanslag) snel en ineens betaalde. Dat haalt dus (zeker nu ook banken weer rente betalen) de stimulans eruit om belastingschulden snel af te tikken. Goed idee dus ;-).
Ook probeert de overheid nu de ‘no-cure-no-pay’ bureaus (die bijvoorbeeld WOZ bezwaren maken voor belastingplichtigen) de pas af te snijden door de eventuele kostenvergoeding niet meer direct aan die bureaus te betalen, maar aan de belastingplichtige. Of dat echt gaat helpen?? StasFin van Rij vindt – na onderzoek- in ieder geval wel dat veel van die bezwaren onnodig zijn.