UBO, het blijft sukkelen

Het was (is nog steeds?) een groots bedoeld plan, ingegeven door de EU: het UBO-register. Van de grond komen doet het UBO-register vooralsnog maar moeizaam. Eerst was er dus de Autoriteit Persoonsgegeven die (wat) dwars ging liggen, vervolgens liepen er nogal wat mensen naar de rechter en legde MinFin Kaag de hele zaak toch nog maar even in de ijskast.
Het plan is nu voorlopig om niet iedereen, maar wel de Wwft-instellingen (Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken en de Financiering van Terrorisme, uw nederige dienaar valt daar ook onder) versneld weer toegang te geven tot het register.
Ondertussen is de waakhond, die dreigde met boetes voor wie zich niet correct registreerde als UBO, ook even terug in zijn hok: er zijn nog geen boetes opgelegd.