Box 3: toch geld voor iedereen?

Een revolte helpt soms, zo blijkt maar weer. Een paar weken geleden nam de regering een keihard standpunt in: wie geen bezwaar had ingediend tegen de (achteraf illegale) belastingheffing op vermogen in Box 3 kon fluiten naar zijn onterecht betaalde centjes. Motto: jammer dan.
Gevolg: een zoals te verwachten aanzwellende stortvloed aan bezwaren, verzoeken en aanverwante reacties van belastingbetalers die zich bedonderd voelden. De laatste bekende stand: 118.000 stuks.


Maar kijk, massaal op de deur bonken helpt dus: de StasFin gaat een olifantenpaadje zoeken om toch te kunnen herstellen wat fout was en wel voor iedereen. Een ingewikkeld olifantenpaadje, zeker. Maar toch een olifantenpaadje, je kunt dus weer rustig gaan slapen: er wordt gezocht naar een oplossing waarin iedereen zijn gezicht kan redden. Tenminste, vooralsnog.