Box 3 rechtsherstel: nee dus, of toch?

Informeel wisten we het al, maar nu is het officieel: er komt geen rechtsherstel (of compensatie in de hedendaagse nieuwspraak) 2017-2020 voor belastingplichtigen met Box 3 vermogen, alleen voor diegenen die bezwaar hebben gemaakt. De StasFin heeft dat medegedeeld.
Vanaf nu (tot 2026, dan komt er een hele nieuwe belastingheffing op vermogen) wordt er wel gerekend met de nieuwe -tussentijdse- methode. Dus definitieve aanslagen vanaf (meestal) 2020 worden wel aangepast. Is die aanslag (2020 soms, 2019 meestal) al definitief? Pech gehad.

Een soort van straf dus voor de vroege indieners van hun aangifte….

Of toch niet? De enige mogelijkheid om nog iets te doen is het verzoeken om een ambtshalve herziening van de al definitie aanslagen. Dat verzoek kan tot 5 jaar terug in de tijd en het was goed gebruik dat als de Belastingdienst zo ’n verzoek kreeg en dat verzoek ook terecht was, dat verzoek meestal werd toegewezen en de aanslag dus aan te passen. Tot nu dus, want de StasFin heeft de Belastingdienst opdracht gegeven al deze verzoeken af te wijzen. Tegen zo ’n afwijzing staat wellicht (de juridische schriftgeleerden zijn daar nog niet helemaal uit) beroep open bij de rechter en in dat geval: there we go again…..