Belastingdienst vindt veel fouten in aangiftes

Zo af en toe heeft onze grote vriend de Belastingdienst ook nog de tijd om te doen waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn: controleren of wat wij allen via onze aangiftes jaarlijks rapporteren ook wel klopt. Deze keer waren de afgetrokken zorgkosten (vroeger ziektekosten geheten) een aandachtspunt. En zie: ruim een kwart van de aangiften waarin ziektekosten werden afgetrokken waren niet goed (genoeg). Voor het goede begrip: dat gaat dus niet over mensen die te weinig aftrokken….
Conclusie Belastingdienst: het is allemaal te ingewikkeld (geworden), vandaar vooral die fouten. Dat ingewikkelde klopt op zich natuurlijk (ik weet er alles van natuurlijk), maar is dat echt de belangrijkste reden?